Copy
Nyt Hospital Nordsjælland - Nyhedsbrev - Juli 2021
Et firkløver vokser frem

Byggeriet vokser i disse uger op over grundplan i Favrholm. Firkløveret har sat sit fodaftryk i området, og det enorme betonfundament er etableret. Nu er arbejdet med at opsætte forskalling og støbe vægge godt i gang, og hver gang man besøger pladsen er nye dele af bygningen skudt op. Forskalling foregår ved, at man bygger en stålkonstruktion op omkring stålarmeringen, og hælder den flydende beton nedover. Når betonen er størknet, tages forskallingen ned og afslører den nye mur.

Klik på videoen og se et uddrag af den megen aktivitet på byggepladsen.

Byggepladsen er som en myldrende mini-by i de flotte naturomgivelser i Favrholm, og fremskridtene i byggeriet vil snart være synlige fra området omkring byggepladsen, efterhånden som byggeriet vil bevæge sig helt op i 3. sals højde. Det handler i første omgang om at bygge et "råhus", og denne proces adskiller sig faktisk ikke synderligt fra alle mulige andre byggerier. Dog er selve omfanget af støbearbejde i en liga for sig.

I de tørre sommermåneder bliver adgangsvejene på byggepladsen regelmæssigt vandet, for at undgå at alt for meget byggestøv vil genere de omkringliggende naboejendomme.

Rundt om byggegrunden er parkeringspladser netop nu ved at blive planeret og asfalteret. Her ses et nyligt etableret parkeringsområde, der fra luften mest ligner en tegning af et barberblad. 

Visionen er intakt
Selv om byggeriet af det nye hospital følger tidsplanen, har byggeriet været ramt af økonomiske udfordringer. Det er især på grund af de meget høje priser i byggebranchen i dag, at byggeriet nu står over for en budgetudfordring på ca. 650-800 mio. kr., hvilket svarer til cirka 14-17 procent af det samlede budget. Sundhedsministeriet har nikket til, at den samlede ramme for byggeriets budget øges, så byggeriet kan gøres færdigt uden yderligere besparelser. 

Både Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden vurderer, at Nyt Hospital Nordsjælland bliver et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital med tilstrækkelig kapacitet. 

Hospitalsdirektør for Nordsjælland Hospital Bente Ourø Rørth er ikke i tvivl. Hun siger, - Justeringerne kommer ikke til at rokke ved, at Nyt Nordsjællands Hospital vil leve op til vores vision og matche vores behov for kapacitet. Det er vigtigt for mig at slå fast, at vi ikke kommer til at ændre på vores funktioner. Vi fortsætter med at være et akuthospital med de specialer, patienter og medarbejdergrupper, vi har i dag -.

Så på trods den økonomiske udfordring er Bente Ourø Rørth sikker på, at det nye hospital kommer til at leve op til forventningerne. - Når man bygger så stort, som vi gør, må man være forberedt på, at der kommer nogle bump på vejen. Vi har den seneste tid arbejdet hårdt på at gøre budgetudfordringen så lille som mulig ved at finde justeringer i blandt andet byggeriet, som hverken går ud over den grundlæggende idé, patienternes oplevelse eller personalets arbejdsmiljø, siger Bente Ourø Rørth.  

Besparelserne på det nye hospital er fundet i tre kategorier: Selve byggeriet, IT og udstyr, og inden for det sundhedsfaglige. I forhold til de tekniske løsninger betyder det f.eks. mindre automatisering i varemodtagelsen og sengelageret. Og i forhold til byggeriet betyder det f.eks. , at facaderne stadig bliver beklædt med trælammeler, men i stedet for cedertræ bliver det med en billigere skandinavisk såkaldt thermowood, der er varmebehandlet og dermed kan stå ubehandlet og patinere smukt til gråt. Også indendørs findes den nordiske tone, hvor trælofter og trælameller på væggene bevares. Men flere steder erstattes trægulve med linoleumsgulve, der holdes i lyse og varme toner som træet. 

De justeringer der er fundet i byggematerialer betyder, at patienter, pårørende og personale stadig vil opleve et imødekommende hospital, som har nogle lyse og menneskevenlige rammer. 

Bente Ourø Rørth slutter: - Vi er i fuld gang med at forberede vores måder at arbejde og organisere os på til det nye hospital. Det nye hospital bliver et kæmpe løft i forhold til vores nuværende, og vi kommer til at flytte ind i et både smukt og funktionelt hospital, hvor vi får de bedste rammer til at behandle og pleje patienterne-.

Et hospital i naturen
Salpetermosen i Favrholm er et vigtigt levested for den spidssnudede frø samt den store vandsalamander. Da hospitalets adgangsvej skulle placeres på gammel mosejord, gav Hillerød Kommune i sommeren 2020 dispensation til, at 5.000 kvadratmeter mose blev inddraget. Dispensationen blev givet på betingelse af, at projektorganisationen bag hospitalsbyggeriet og Region Hovedstaden påtog sig at etablere dobbelt så meget erstatningsnatur, som man inddrog, indsamle og flytte padderne i området og udarbejde en plejeplan for områderne indtil 2030. 

I denne lille dronevideo kan du se de beskyttede og de nyetablerede naturområder fra luften.

Projektorganisationen har allerede etableret tre moser og en eng, samt et vandhul til at erstatte det inddragede areal. Senest er en erstatningsmose i Trollesminde etableret, ved at mere end 2.000 kvadratmeter jord er skrabet af, så grundvandet naturligt kan omdanne jorden til mosebund. Erstatningsnaturen bliver etableret efter alle kunstens regler, med specialdesignede yngle- og rasteområder til padderne. I de nyetablerede moseområder kan man finde særligt konstruerede  stensætninger og bunker af grene og stammer, der er optimale yngleforhold for den spidssnudede frø og den store vandsalamander, og som giver dem mulighed for at yngle og overvintre. 

For at undgå at padderne i deres vandringssæson ikke bevæger sig ind på byggepladsen, er etableret et 2.500 meter langt paddehegn, der holder padderne inde på de beskyttede områder. 

Borgmesterkæder på byggepladsen
NHNs byggechef Ole Kongsbak fortalte de fremmødte om det store byggeri.
På en solskinsrig eftermiddag i maj var der fint besøg på byggepladsen i Favrholm. Politikere og embedsmænd fra de 8 kommuner, som hører under Nordsjællands Hospital, var inviteret til gå-hjem-møde i skurbyen med rundvisning på den store byggeplads. Her kunne borgmestrene ved selvsyn opleve det enorme byggeri, som skrider planmæssigt fremad.
 
"Blodåren"

Du kender måske rørpost fra en gammel julekalender eller her fra “Olsenbandens flugt over plankeværket”, hvor Jes Ingerslev spiller en lidt træt rørpostarbejder, der modtager alt fra policer til varm kaffe gennem de glasklare rør. 

"Olsenbandens flugt over plankeværket" (1981) - Foto: imdb.com

Men rørpost er faktisk en vital del af infrastrukturen på et hospital, når blodprøver og medicin skal transporteres nemt og sikkert fra afdeling til afdeling. På Nordsjællands nye hospital bliver rørpostanlægget leveret af schweiziske Swisslog, der leverer rørpostanlæg til hospitaler over hele verden.
 
Det valgte system er i brug i langt over 1.000 installationer i hele Europa. Kontrakten med Swisslog blev underskrevet i slutningen af maj, og nu begynder det store koordinationsarbejde med at få arbejdet mere end 10 kilometer rør ind i den store bygning imens den bygges. Rørpostanlægget får mere end 100 stationer og skal blandt andet forbinde det centrale laboratorium, blodbanken og akutmodtagelsen.

Her kan du se flere sjove fakta om rørpostanlægget. Eks. skal anlægget i “myldretiden” kunne betjene mere end 200 patroner.

Vild med dans

I forbindelse med vores hovedentreprenør NCCs sundheds- og sikkerhedsuge i uge 18, deltog flere af vores byggefolk i et sjovt og hyggeligt morgenoptrin ved og på skurbyen. Medarbejdere på tværs af bygherre- og entreprenørteam øvede nogle af tidens dansetrin inden arbejdet, og den ømme svingom er der kommet en fin lille film ud af, som ikke lader “High School Musical” eller “Step Up!”-filmene meget tilbage at ønske. 
Klik på billedet for at se dansevideoen

Åbent Hus på byggepladsen

Søndag den 5. september er der mulighed for at komme tæt på byggeriet, når vi holder åbent hus på byggepladsen i Favrholm. I august måned vil du kunne læse mere om arrangementet på https://vibyggerforlivet.dk/aabent-hospital-2021.

Der vil være et begrænset antal pladser, så tilmelding bliver nødvendig.

 
Facebook Facebook
LinkedIn LinkedIn
Instagram Instagram
Hjemmeside Hjemmeside
Email Email
Copyright © 2021 Nyt Hospital Nordsjælland


Ønsker du ikke at modtage disse emails?
Du kan opdatere dine præferencer eller opsige dit abonnement her.


This email was sent to <<Email-addresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nyt Hospital Nordsjælland · Dyrehavevej 29 · Hillerod 3400 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp