Copy
View this email in your browser
Januar 2016
Kære Supercyklist
Supercykelstierne tager hul på et 2016, der blandt andet byder på indvielse Supercykelstien Ishøjruten og test af ny afmærkning samt et nyt belysningskoncept på Farumruten. I årets første nyhedsbrev fra Sekretariatet for Supercykelstier kan du læse mere om:
 
Derudover vil vi gerne sige tak til alle Jer, der mødte op til vores events i forbindelse med vinterkampagnen. Det har givet mange gode input, som vi fremadrettet kan bruge til at gøre Supercykelstierne bedre.

Supercykelstierne

Øget fokus på drift og vedligehold på Supercykelstierne i 2016

Driften af Supercykelstierne er det af de emner, der optager jer derude mest. Det kan vi se i vores borgerhenvendelser fra 2015. Og vi kan høre det, når vi mødes og taler med jer ude på stierne, som vi for eksempel gjorde det i forbindelse med vores vinterkampagne.
 
Sekretariatet for Supercykelstier fik i 2015 generelt mange henvendelser med ros til konceptet og til de enkelte ruter, og vi er glade for at høre, at Supercykelstierne hos mange lever op til forventningerne. Vi modtog også i 2015 en del henvendelser vedr. manglende snerydning på Farum- og Albertslundruten. Vi oplevede i 2015 nedsat fremkommelighed på stierne, da den første tunge sne faldt i slut november. I 2016 sætter vi øget fokus på at samarbejde mellem kommunerne om driften af ruterne.
 
To andre temaer, der også fyldte i feedback fra jer, var pumper og vores hjemmeside. I løbet af foråret lancerer vi en ny hjemmeside, der skal gøre det nemmere at finde oplysninger om jeres foretrukne Supercykelsti. På de nye ruter vil der desuden komme nye pumper af en anden type end de nuværende, og vi er samtidig i dialog med kommunerne omkring drift af pumperne på de nuværende ruter.

 

Indvielser af nye Supercykelstier i 2016 og 2017

Fra at have realiseret to ruter i løbet af Supercykelstiprojektets første fem år, bliver der nu i løbet af de næste tre år indviet ni nye ruter og nettet tager form.
I 2016 indvier vi Ishøjruten, der løber gennem København, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj. Vi planlægger at indvie ruten til efteråret og forventer en stigning i antallet af cykelpendlere på ruten på cirka 50 %. På ruten kommer der især forbedringer i kryds og ved busstop, bedre belægning samt en bredere cykelsti langs hele Vigerslev Allé.
 
I starten af 2017 indvier vi fire nye Supercykelstier: Allerødruten, Værløseruten, Indre Ring-rute og Ring 4-ruten.
 
Allerødruten løber gennem København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød Kommune.
Værløseruten løber gennem Ballerup og Furesø Kommune.
Indre Ringrute løber gennem København og Frederiksberg Kommune.
Ring 4-ruten løber gennem Albertslund, Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Test af ny belysning til tunneller på Farumruten

I samarbejde med ÅF Lighting og Ålborg Universitet har supercykelstisamarbejdet i 2105 udarbejdet et koncept til forbedret tunnelbelysning. Tilbagemeldinger fra jer, der bruger ruten, er at I føler utryghed pga. manglende belysning i tunnellerne. Det vil vi forsøge at afhjælpe. Den nye belysning skal dels tilføre tunnellerne en genkendelig visuel identitet og dels skabe trygge rammer for cyklisterne. 
Konceptet afprøves på Farumruten i Gladsaxe og forventes implementeret i foråret 2016.
Konceptet indeholder to løsningsforslag: funktions-lys og et genkendeligt visuelt element (fx den orange farve) samt en interaktiv løsning, som implementeres i udvalgte tunneller.

Forsøg med afmærkning

Flere brugere af Supercykelstierne har udtrykt et ønske om tydeligere markering, at orientere sig efter på ruterne. I løbet af foråret 2016 tester vi orange afmærkning på Albertslund- og Farumruten. Til efteråret tester vi afmærkning på Ishøjruten. 
Ovenstående er et eksempel på den afmærkning, I vil kunne se på ruterne. Afmærkning kan også være en sving-pil eller det orange Supercykelsti-logo. 

Allerød Kommune anlægger en 2-minus-1-vej med LED lys

I Allerød Kommune har man på Bregnerød Skovvej anlagt en 2-minus-1- vej: en vej hvor der kun er ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Vejtypen anlægges på veje med begrænset trafik og øger sikkerheden for cyklister og fodgængere. Kommunen har anlagt seks bump på vejen, hvor der kommer en hastighedsnedsættelse til 40 km/t. 
Eksempel på Bregnerød Skovvej før og efter anlæg af 2 minus 1 vejen.
Samtidig har kommunen anlagt solcelledrevne lysdioder i kantstriben på strækningen, der giver cyklisterne en ledelinje. Lysene er en bæredygtig løsning, der både giver lys til cyklerne og samtidig tager hensyn til livet i skoven. Brugerundersøgelser viser en positiv holdning til løsningen:
 
”Før var man bange for at køre ned i store mørke huller i asfalten, nu fungerer den rigtig godt.”
”Bilerne sætter farten ned, efter der er kommet bump, det gør det mere behageligt at cykle her.”
 
Vejdirektoratet, som er en del af Supercykelstisamarbejdet, har lavet en video omkring, hvordan man bruger en 2-minus-1-vej. Se med her:
Hvad er 2-minus-1-veje?

Highlights fra 2015

52 % flere pendlere på Farumruten
En evaluering af Farumruten fra starten af 2015 viser, at antallet af cykelpendlere er stedet med 52 % siden rutens åbning i 2012, samt at 25 % af de nye cykelpendlere på ruten tidligere kørte i bil. 21 % af cykelpendlerne er helt nye trafikanter, mens 14 % i dag oftere vælger ruten, sammenlignet med før den blev indviet som Farumruten. Det giver en indikation af, at målsætningen om at skabe et attraktivt alternativ til bilen lykkes med Farumruten.
 
Et år med en masse anlæg på ruterne
2015 var et år med en masse aktivitet på Supercykelstierne. Udover forsøg med hensynszoner og afmærkning er 17 kommuner er i gang med anlægsaktiviteter på de kommende og nuværende ruter. Anlægsarbejdet fortsætter i 2016, hvor vi blandt andet anlægger en bredere sti og planter træer ad hele Vigerslev Allé på Ishøjruten. Derudover etablerer vi nye cykelsignaler på Jagtvej på Indre Ringrute og cykelstien langs Fiskebækvej på Værløseruten udvides. Vi anlægger desuden ny cykelsti på Lyngbyvej på Allerødruten.
 
Vinterkampagnen gav anledning til dialog med brugerne
Mange af Jer mødte op til vores forskellige events i forbindelse med vinterkampagnen, og det gav anledning til god dialog omkring brugen af Supercykelstierne. Vi har fået mange gode input, ris og ros, der giver os bedre mulighed for at imødekomme de problemer, I oplever ude på ruterne. Tak for input og for at I cykler om vinteren. Se video fra Vinterkampagnen her.
Copyright © 2016 Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp