Copy
Kære cykelpendler

I 2019 opgraderes flere af de eksisterende supercykelstier, og i dette nummer af supercykelstiernes nyhedsbrev kan du læse om, hvad der sker på Frederikssund- og Værløseruten. Derudover kan du læse mere om, hvordan vi forholder os til speed pedelecs (elcykler der kører op til 45 km/t), og hvordan modtagelsen af de nye elcykler har været i andre cykelglade lande.

Supercykelstierne ønsker alle cykelpendlere en glædelig jul og et godt nytår. Vi ses ude på ruterne i 2019.

Evaluering af nye supercykelstier

De fem nyeste supercykelstier Allerødruten, Frederikssundruten, Indre Ringrute, Ring 4-ruten og Værløseruten er netop blevet efter-evalueret. Evalueringerne giver os mulighed for at måle udviklingen på ruterne, fra før de blev til supercykelstier til nu et års tid efter åbning.
Vi kan endnu ikke løfte sløret for de præcise tal, men udviklingen er positiv på alle fem ruter både i forhold til stigning i antal pendlere, tilfredshed med ruterne og oplevet tryghed på ruterne. 

Vi glæder os til at dele resultaterne med jer i det nye år. 
Meddelelse: Vejdirektoratet forklarer manglende belysning fra motorvej

Vejdirektoratet valgte i oktober at slukke en del af belysningen på Hillerødmotorvejen, der samtidig mørklagde dele af Farumruten. 

Årsagen var, at de tekniske systemer, der styrer belysningen, var slidt og trængte til at blive renoveret. Vejdirektoratet har derfor repareret det slidte belysningsudstyr, og nu fungerer belysningen igen.

GLADSAXE: Ny belysning 

Gladsaxe Kommune vil opgradere belysningen på Farumruten. For at kvalificere, hvor behovet er størst spurgte vi jer til råds, og Gladsaxe takker for jeres gode input. Vi giver besked, så snart det er besluttet, hvor forbedringerne skal ske.

FREDERIKSSUNDRUTEN: Nyt i Veksø

Egedal Kommune anlagde i sommeren 2018 ny cykelsti i Veksø. Siden rutens indvidelse har der været udfordringer med en kort strækning, hvor ruten løb ad en grussti. Se det nye ruteforløb her.

VÆRLØSERUTEN: Ny asfalt og lys

I Furesø Kommune er der kommet ny asfalt på Værløseruten for at udjævne ujævnheder (især omkring kloakdæksler) og gøre det mere komfortabelt. Kommunen har samtidig skiftet diodelys på ruten.

TEMA: SPEED PEDELECS PÅ SUPERCYKELSTIERNE

VI UNDERSØGER MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

Supercykelstierne udarbejder i samarbejde med Viatrafik en kortlægningen af de eksisterende otte supercykelstier og identificerer, hvilke infrastrukturforbedringer der skal til for at speed pedelecs trafiksikkert vil kunne køre på supercykelstierne. Læs mere her.

AKTUELT: FLERTAL GIVER MIDLER TIL CYKLING

106 MILIONER KR TIL CYKLISTER

En ny trafikpujle afsætter midler til at forbedre forholdene for cyklister rundt om i landet. Helt konkret drejer det sig om 106 millioner kr., der er blevet afsat for at imødekomme en række af ansøgninger om midler til at forbedre forholdene for cyklister i landets kommuner.

Facebook
Twitter
Link
Website
Email
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2018 Supercykelstisamarbejdet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp