Copy

Vi evaluerer de to nyeste supercykelstier

Når vi anlægger nye supercykelstier, laver vi både før- og eftermålinger for at kunne monitorere rutens effekt. I september 2020 stod Farum-Allerødruten klar og i februar 2021 åbnede Jyllinge-Stenløseruten. Derfor har vi gennemført eftermålinger på begge ruter her i september.
Snart er de samlede evalueringer af ruterne færdige, og du vil kunne finde dem på vores rutesider på hjemmesiden.

I mellemtiden kan du køre med på en virtuel tur på Jyllinge-Stenløseruten i videoen ovenover. 

Det sker på din supercykelsti

Ny belægning på Albertslundruten

Rødovre Kommune er gået i gang med at renovere belægningen på Rødvore Parkvej. Det er strækningen mellem Korsdalsvej og Tårnvej, hvor de nuværende belægningssten bliver erstattet af asfalt.

Arbejdet forventes at vare et lille stykke ind i november. Det er stadig muligt at benytte ruten.

Ny asfalt på Hyrebakken

Godt nyt til pendlere på Farum-Allerødruten. I uge 40-41 er der blevet lagt ny asfalt på Hyrebakken, noget der har været efterspurgt siden rutens åbning i 2020. God fornøjelse på strækningen. 

Farumruten opgraderes

Københavns Kommune forbedrer forholdene på Farumruten på strækningen fra Mosesvinget/Pilesvinget til kommunegrænsen på begge sider af Hillerødmotorvejen. Der kommer bl.a. ny belysning og en udvidelse af ruten.

Anlægsarbejdet er igangsat og vil vare frem til oktober 2022. Arbejdet bliver opdelt i fire etaper og starter i nordgående retning fra Mosesvinget. Læs mere om projektet her

Cykeltællinger

Hvert år i september tæller vi antallet af cyklister på supercykelstierne. På den måde kan vi løbende holde øje med, hvor mange der cykler på ruterne. Dette års cykeltællinger foregik i uge 36, og vi glæder os til at dele resultaterne med jer i det næste nyhedsbrev.

AKTUELT: Cyklist, tak for din klimaindsats!

Cyklisme fylder mere og mere i klima- og transportdebatten. Særligt her op til COP26, hvor verdens ledere mødes i Glasgow for at forsøge at lande en aftale, der kan redde klimaaftalen fra Paris i 2015. 

For hvor cyklen tidligere nærmest har været for enkel og billig til at få en plads i debatten, som sekretariatsleder for Supercykelstisamarbejdet Sidsel Birk Hjuler skrev i et debatindlæg i 2020, bliver cyklen nu i stigende grad nævnt som én af løsningerne på verdens klimaudfordringer. F.eks. er cyklisme 10 gange vigtigere end elbiler i vores jagt på at nå målet om nul-emissionsbyer og nyeste forskning viser, at cyklister har 84 % lavere CO2-udledninger fra alle daglige rejseaktiviteter end ikke-cyklister. 

Med den viden vi har om, hvilke effekter inden for både sundhed, klima og samfunds-økonomi, er det irrationelt ikke at tage cyklen mere seriøst i transportplanlægningen, skriver Sidsel Birk Hjuler i september 2021. Den holdning deler Pedal on Parliament, der i anledningen af COP26 og med støtte fra Cycling UK Scotland har lavet videoen The Time Is Now II med budskabet om, at cyklerne er "the machines that fight climate change".

Så tak til dig cyklist, for din indsats i klimakampen!
This Time Is Now II - en film af Pedal on Parliament støttet af Cycling UK Scotland. 

AKTUELT: Konferencer og events

CRBAM21: Cykling på forskernes dagsorden
Sammen med Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet var Supercykelstierne med til at afholde den årlige cykelforsknings-konference Cycling Research Board Annual Meeting i København i midten af oktober. Her samledes over 100 deltagere fra 18 forskellige lande for at dele den nyeste cykelviden og diskutere, hvordan cykling kan bidrage til den grønne omstilling:

»Vi kommer ikke til at få et bæredygtigt transportsystem - og et samfund med nulemissioner - uden at se på cykling som en af de vigtige måder at transportere os på,« lød det fra Peter Cox, engelsk professor i sociologi, der blandt mange andre holdt oplæg på konferencen.

Ovenstående citat og andre pointer fra konferencen kan du læse på Videnskab.dk.
Events i kommunerne
Efter en meget lang corona-pause fra fysiske events, har vi endelig fået mulighed for at komme ud og møde nogle af jer pendlere til forskellige arrangementer rundt omkring i regionen. 

I september måned har vi været at finde til både Verdensmålsdag i Ballerup, Flyvestationen på hjul i Furesø, Bæredygtig Borgerdag i Allerød og Amager Klima- og Demokratifestival i København. Vi er altid glade for at komme ud på ruterne og til forskellige events, få ris og ros og nogle gode snakke om, hvad vi kan gøre bedre på supercykelstierne. 

Nu går eventsæsonen så småt på held, men hold øje med vores Facebookside, hvor vi løbende opdaterer om, hvilke events vi deltager i, og hop i sadlen og kom og sig hej.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du selvfølgelig også altid velkomment til at skrive til os på supercykelstier@tmf.kk.dk 
Facebook
Twitter
Link
Website
Email
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2021 Supercykelstisamarbejdet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp