Copy
Kære cykelpendlere

Danmark har fået sit første samlede net af Supercykelstier. Dermed har første halvdel af 2017 har været et begivenhedsrigt halvt år for Supercykelstierne - og cykelpendlere. I år sætter vi, på baggrund af brugernes ønsker, øget fokus på orientering. Det skal være let at finde vej på nettet af Supercykelstier. Derfor har vi fået opsat ny skiltning på de nye ruter og sætter samtidig fokus på afmærkningen af ruterne. Det kan I læse mere om her i nyhedsbrevet, hvor vi også bringer nyheder om: Supercykelstier
 

Test af afmærkning: Find vej på Supercykelstierne


På de eksisterende otte Supercykelstier, vil cyklister kunne opleve afmærkning i asfalten. Rundellerne vil være at finde med op til 200 meters mellemrum og ved lyskryds og sideveje, for at indikere rutens forløb, uden at cyklisten behøver at anvende kort eller lignende.  Rundellerne vil derfor enten være retningsmarkerende med pile, eller være et logo som indikation for, at man befinder sig på en Supercykelsti. Afmærkning er en test, der vil blive evalueret i 2018.
Læs mere om afmærkningen
Billeder af den nye afmærkning på forskellige Supercykelstier

Supercykelstierne vinder Global Energy Awards 2017


Supercykelstierne får stor opmærksomhed i udlandet. Supercykelstiernes indsats med at tackle de stigende trængselsesproblemer og arbejde for at gøre fremtidens transport grønnere og sundere i regionen er et unikt tværkommunalt samarbejde. Derfor har Supercykelstierne vundet Energy Globe prisen i Danmark. 
Læs mere om prisen her

Ny inspiration til cykelinfrastruktur


Supercykelstier var i juni i år repræsenteret på Velo City i Holland, hvor vi holdt oplæg om kommunernes tværkommunale driftsindsats. Der var stor interesse for samarbejdet fra de øvrige deltagende lande, fordi drift af cykelstier er væsentlig for brugeroplevelsen. 

Derudover var der på konferencen fokus på elcyklen, der vinder indpas - særligt i Holland. Her er hver tredje solgte cykel en elcykel - til sammenligning er tallet hver 10. i Danmark. El-cyklen vinder også stigende indpas i Danmark, og kan særligt være behjælpelig for dem, der har over fem kilometer på cykel til og fra arbejde. 

Holland er en af sværvægterne indenfor cykelinfrastruktur og har skabt gode regionale cykelsforbindelser, som bindes sammen af højklassede broer, brede stier og tunneller - udelukkende for cyklister og gående.

Holland er desuden langt fremme i forhold til cykelparkering. Alle større stationer tilbyder store bemandede cykelkældre med mange tusinde pladser, som bliver brugt i høj grad. 
Blandt andet var der i Utrecht gang i et opgraderingsprojekt, hvor mængden af cykelparkeringspladser ved stationen skulle øges fra 20.000 til over 30.000 cykelparkeringspladser.
Cykelbro og bred cykelsti i Nijmegen, Holland

Cykelpendlerprisen


Zoologisk Have vandt dette års Cykelpendlerpris, der er stiftet af Supercykelstier og
 Cyklistforbundet.  Medarbejderne nominerede haven på grund af de mange tiltag, der gør det attraktivt at vælge cyklen til arbejde: egen cykelindgang, gode omklædningsforhold, cykelværksted og mulighed for at låne en elcykel. Tillykke til Zoologisk Have. Prisen  blev lanceret i anledning af VI CYKLER TIL ARBEJDE 2017 og åbningen af Danmarks første Supercykelstinet.

 

Nedtællingssignaler


Supercykelstier tester en ny form for nedtællingssignaler på Allerødruten. Signalerne skal gøre det muligt for cyklisterne at tilpasse deres hastighed i udvalgte kryds og består af en række barer som, med skiftende hastighed, tæller ned til grønt. Grunden til at vi tester en ny type signaler og ikke sekundvisning som det kendes fra fodgængersignaler skyldes, at krydsene er trafiksstyrede. Det betyder, at grønttiden er afhængig af busprioritering og trafik fra sidevejene. Derfor kan man ikke bruge sekundnedtælling, da sekunderne vil springe frem og tilbage afhængig af trafiksituationen. Vi håber, I vil tage godt imod dem.
 
Website
Facebook
Instagram
YouTube
Email
Copyright © 2017 Supercykelstisamarbejdet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp