Copy
Nyhedsbrev
Oktober 2014
Læs om:
  • Opgraderinger af eksisterende ruter
  • Flere cyklister pÃ¥ Albertslundruten
  • Forbedringer pÃ¥ Supercykelstien ved Grøndals Parkvej
  • Forsøg med virtuelle busheller i København
  • International interesse for Supercykelstierne
  • Tre hurtige til Jens Frost
Opgraderinger af eksisterende ruter

Test af LED-lys på Frederikssundsruten

Frederikssund kommune tester hvid og orange LED-belysning pÃ¥ 500 meter af Frederikssundsruten. Det solcelledrevne LED-lys skal hjælpe pendlerne til bedre vejvisning, og hvis belysningen fungerer godt, kan den implementeres pÃ¥ hele ruten.

LED- pærerne bliver lagt ned i asfalten på midten af cykelstien imellem de to cykelbaner. På 250 meter af strækningen testes de hvide LED-pærer, mens de orange testes på de resterende 250 meter.

Brugerne af Supercykelstien har mulighed for at give deres feedback pÃ¥ belysningen til de interviewpersoner, der befinder sig ved teststrækningen i de mørke eftermiddagstimer fra mandag den 27. oktober og ugen ud. Der testes fra Haveforeningen Bjerget og 500 meter frem mod Store Rørbækvej. Fanger du ikke interviewerne, er du ogsÃ¥ velkommen til at give os feedback pÃ¥ facebook.dk/supercykelstier 


 


Lysprojekt i Albertslund

Brugere af Albertslundruten kan se frem til forskellige lyseksperimenter på ruten, når de fremover kører gennem Hersted Industripark i Albertslund. Den 4. september blev det nye lyslaboratorium, Danish Outdoor Living Lab (DOLL), i industriparken nemlig officielt indviet.

DOLL er et levende laboratorium, der bruger kvarterets 9,2 km veje og stier til at teste og fremvise forskellige typer LED-vejbelysning i 1:1 skala. Projektet er så banebrydende indenfor udviklingen af bymiljø-belysning, at det har fundet vej til internationale spalter. Læs mere her.


Dynamisk belysning på Farumruten
Flere borgere har efterspurgt mere belysning langs Hillerødmotorvejen på Farumruten, og nu er det på vej. Gladsaxe kommune og Region Hovedstaden har indgået et samarbejde om at opsætte dynamisk belysning på yderligere 2,8 km af Farumruten. Belysningen er strømbesparende og tænder kun, når der er cyklister på stien.

Projektet udføres i efteråret 2014 på begge sider af motorvejen ved Mørkhøjvej, Vadstrupvej og Ring 4, syd for Ring 3 og nord for Klausdalsbrovej.


  

Indvielse af nyt cykelparkeringsanlæg på Farumruten

Tirsdag d. 28. oktober kl. 15.30 indvier Furesø Kommune et nyt cykelparkeringsanlæg på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej. Anlægget er overdækket og består af 99 nye cykelparkeringspladser samt et overdækket serviceområde med luftpumpe og en vandpost.

Cykelstativerne, der også kaldes Furesøstativerne, er udviklet af Furesø kommune med henblik på at mindske risikoen for cykeltyveri. Anlægget er det første i rækken af fire cykelparkeringsanlæg, der skal opsættes langs Farumruten på Farum, Værløse og senere Hareskov station. Læs mere om arrangementer her


Mere Supercykelsti i Københavns kommunes budgetaftale for 2015
I forbindelse med budgetaftalen for 2015, kommer der til at ske nogle forbedringer på dele af de eksisterende Supercykelstier i København samt på den kommende Supercykelsti Indre Ringrute.

Gothersgade, som er en del af Farumruten, får anlagt en bredere cykelsti på strækningen mellem Nørre Voldgade og Nørre Søgade. Kampmannsgade, som er starten/slutningen på Albertslundruten, får anlagt cykelsti i begge sider på strækningen mellem Vester Søgade og Vester Farimagsgade, hvor der i dag blot er cykelbaner. Derudover forbedres Albertslundrutens krydsning af Damhusengen.

På den kommende Supercykelsti Indre Ringrute er der nu også afsat penge til anlæggelse af ca.
180 meter cykelsti på Enghavevej, fraFrederikstadsgade mod Vesterbrogade i den vestlige side, hvor der i dag hverken er cykelsti eller cykelbane.


Tre hurtige til Jens Frost

Supercykelstierne har interviewet Jens Frost, der er trafikplanlægger i Albertslund Kommune, og som har været tilknyttet Supercykelstierne
siden projektets opstartsfase. Albertslund Kommune er en del af d
en første Supercykelsti, Albertslundruten, samt den kommende Supercykelsti Ring 4-ruten.

                                               

Hvad er fordelene ved en Supercykelsti?
I Albertslund Kommune lægger vi vægt pÃ¥, at man pÃ¥ Supercykelstierne kommer frem uden for mange forhindringer. Derfor arbejder vi pÃ¥, at gøre ruten sÃ¥ let og enkelt at bruge, sÃ¥ man bare kan sætte sig op pÃ¥ cyklen og komme af sted uden for mange stop undervejs. Det betyder samtidig, at ruten skal være tryg og sikker. Derfor laver vi for eksempel separate stier uden om de store kryds, sÃ¥ man som cyklist ikke skal ud og blandes med biltrafikken. Det gør det bÃ¥de lettere og tryggere at cykle.  
 
Hvorfor er det vigtigt med en Supercykelsti?
Inden vi gik i gang med Supercykelstien, havde vi en borgerinddragelsesproces, hvor vi fandt ud af, at vores borgere i høj grad ønskede flere og lettere cykelforbindelser pÃ¥ tværs af kommunegrænserne, fordi de faktisk gerne ville kunne cykle pÃ¥ arbejde, i skole osv. Derfor er det vigtigt med en Supercykelsti, der gør det nemt at tage cyklen, ogsÃ¥ selvom man har 10 km pÃ¥ arbejde. Drivkraften for at skabe en Supercykelsti i Albertslund Kommune har været, at vi gerne vil reducere klimabelastningerne ved transport. Samtidig er der jo nogle klare sundhedsfordele ved at fÃ¥ flere til at tage cyklen. Derfor er vi meget interesserede i, at skabe nogle bedre forhold for pendlercyklisterne, sÃ¥ vi kan fÃ¥ flere til at cykle pÃ¥ arbejde.
 
Hvor meget cykler du selv?
Jeg har 12 km til arbejde hver vej, og jeg cykler i gennemsnit nok 2-3 gange om ugen. Hvorvidt jeg tager cyklen eller ej afhænger af, hvornÃ¥r min arbejdsdag slutter, hvornÃ¥r børnene skal til fritidsaktiviteter, om jeg skal til møder andre steder osv. Det er jo de typiske praktiske problemer i forhold til at fÃ¥ hverdagen til at hænge sammen og uvisheden om bademuligheder ved destinationen. NÃ¥r jeg ikke cykler, kan jeg bÃ¥de tage bus og tog, og til møder kan jeg tage cyklen med i S-toget nu. 


Positive tal fra Albertslundruten
Siden åbningen af Albertslundruten i april 2012 er der blevet gennemført årlige optællinger af trafikken på Supercykelstien. Målingen foregår ved Damhusdæmningen, og den seneste måling fra 2014 viser en stigning i antallet af cyklister/knallerter på 12,4 % siden 2012-målingen.
De første målinger fra Farumruten er lige på trapperne. Mere om det snart.

 

Forbedringer på Supercykelstien ved Grøndals Parkvej
I september mÃ¥ned fik vi en henvendelse fra en Supercykelsti-bruger pÃ¥ Facebook, der ønskede forbedringer i krydset Jernbane Allé/Grøndals Parkvej pÃ¥ Albertslundruten. Heldigvis var han ikke alene om tanken, og Københavns Kommune kunne med det samme fortælle, at der er forbedringer pÃ¥ vej. Bl.a. etableres der en cykelsti uden om trafikken i krydset Jernbane Allé/Grøndals Parkvej, mens der etableres helle-arealer, cykelsti i begge sider og højresvingsforbud for store biler ved krydset Linde Allé/Grøndals Parkvej.

Vil du ogsÃ¥ være med til at gøre Supercykelstierne endnu bedre, eller vil du bare høre nyhederne først, sÃ¥ følg os pÃ¥ Facebook pÃ¥ facebook.dk/supercykelstier


Forsøg med virtuelle busheller i København
Sekretariatet for Supercykelstier har fået støtte fra Statens cykelpulje til et forsøg med virtuelle busheller, der kan etableres ved stoppesteder, hvor der ikke er plads til både cykelsti og permanent bushelle i den ønskede bredde.

De virtuelle busheller er dynamiske, dvs. at de kun tændes, umiddelbart før en bus ankommer til stoppestedet, og mens den holder stille. I den periode deler cyklisterne og buspassagererne cykelstien ved hjælp af den oplyste, fuldt optrukne stribe. Cyklisterne kan fortsat køre uhindret frem, samtidig med at buspassagererne har et sted, hvor de kan stÃ¥, imens de venter pÃ¥ plads til at gÃ¥ over cykelstien. NÃ¥r bussen kører, slukker striben, og der er igen fuld fremkommelighed for cyklisterne. 


  


International interesse for Supercykelstierne
Supercykelstierne har opnÃ¥et international interesse og senest har en delegation pÃ¥ politikere, embedsmænd og journalister fra Østrig besøgt Danmark og specielt ønsket at høre om vores Supercykelstier. Samarbejdet om Supercykelstierne i Storkøbenhavn blev repræsenteret af Ivan Christensen fra Gladsaxe Kommune, bÃ¥de ved en reception pÃ¥ den Østrigske ambassade og ved et foredrag om Supercykelstierne pÃ¥ Hotel Imperial. 

  


 
***
 
God vind!

 
Supercykelstier
Supercykelstier
Copyright © 2014 Supercykelstisamarbejdet, All rights reserved.