Copy
Rulletrapper til cykler // Ny belysning på Farumruten // Evaluering af nye supercykelstier // Nyt fra Farum-Allerødruten
 

Kære supercyklist


Tak fordi at du læser med! På baggrund af jeres feedback, har vi ændret i vores nyhedsbreve, så de forhåbentlig indeholder præcis det, I gerne vil læse mere om.
Vi holder fast i at sende ud fire gange om året, men vi vil fremover fokusere mere på rute-orienterede og brugerrelevante nyheder, og udtalelser fra folk, som på forskellig vis arbejder med supercykelstier. Enkelte nyheder vil kunne læses i fuld form i nyhedsbrevet, mens I skal klikke videre til hjemmesiden for at læse de længere og mere rutespecifikke nyheder. Vi håber, at I kan lide det nye format, og husk I altid er velkomne til at komme med feedback på mail.

SUPERCYKELSTIER TIL GAVN FOR ALLE

Ny samfundsøkonomisk analyse af supercykelstier viser, at det samlede net af 45 supercykelstier med i alt 754 km supercykelsti er en af Danmarks mest rentable investeringer sammenlignet med 
 
eksempelvis metro og motorvej. Det samlede net koster 2,2 mia. kr. at anlægge, men giver 5,7 mia. kr. tilbage til samfundet blandt andet i form af øget sundhed og mindre trængsel.
Læs mere om analysen her

Nyt fra Farum-Allerødruten

Allerød Kommune har påbegyndt anlæg af en del af den kommende supercykelsti Farum-Allerødruten. Nymøllevej er en meget trafikeret vej, hvor der i dag er ringe forhold for cyklister. Læs mere her.

Evaluering af fem nye supercykelstier

Alle supercykelstier bliver evalueret før anlægsarbejdet går i gang og igen et år efter lancering. På den måde kan vi følge med i udviklingen på ruten samt måle på kendskab og tilfredshed. I foråret 2017 åbnede fem nye supercykelstier, som alle efterevalueres i de kommende måneder. Hør Anna Garrett fra supercykelstierne fortælle, hvordan ruterne evalueres og hvorfor det er så vigtigt.
Belysning og udvidelse af supercykelsti gennem Utterslev Mose
 
Supercykelstierne på begge sider af Hillerødmotorvejen / Hareskovvejen, på strækningen gennem Utterslev Mose, skal opgraderes ved at udvide stien og opsætte belysning. Denne strækning er 
en del af Farumruten, som løber mellem Farum og Kongens Nytorv. Bredere cykelstier med belysning vil øge fremkommeligheden og komforten og skabe øget tryghed for brugere. Derudover er det et mål at forbedre afvandingen for at undgå vand og is på stierne. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne invitere dig til en vandretur langs ruten, hvor du kan høre mere om projektet.
Tid og sted
Mød op mandag 27. august kl. 17.00 – 19.00 ved krydset mellem Mosesvinget og Hareskovvej. Tilmelding er ikke nødvendig.

TEMA: RULLETRAPPER TIL CYKLER VED S-TOG

TAG CYKLEN PÅ LYNGBY STATION

58 % af alle pendlerture under fem kilometer i Region Hovedstaden er på cykel, men på ture over fem kilometer knækker kurven. Her cykler kun 24 %, mens 45 % vælger bilen. Vi arbejder derfor løbende på at gøre det lettere for pendlere at kombinere cykel og tog, så det bliver nemmere for flere at tage cyklen til og fra arbejde. Det resulterer nu i nye, brugervenlige cykelslisker på Lyngby Station. Læs mere her.

AKTUELT: EN BÆRDYGTIG TRAFIKBY

KØBENHAVN I TOPPEN

København er blevet kåret som den mest bæredygtige trafikby blandt 13 europæiske storbyer i ny rapport, der blandt andet vægter luftkvalitet og vejsikkerhed for fodgængere og cyklister. Men der mangler fortsat tiltag, der kan flytte endnu pendlere fra bilen over til cyklen eller den kollektive trafik, hvis København skal fastholde sin bæredygtige position i fremtiden, mener Seniorrådgiver Kaare Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

Facebook
Twitter
Link
Website
Email
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2018 Supercykelstisamarbejdet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp