Copy
Kære Supercyklister

Vi bevæger os ind i 2017, og lægger dermed et år bag os med meget aktivitet og gode resultater på Supercykelstierne.

I 2017 ser vi blandt andet frem til indvielse af fem nye Supercykelstier: 
Frederiksundruten, Allerødruten, Indre Ringrute, Værløseruten og Ring 4-ruten. Vi når dermed en milepæl, hvor Supercykelstier bevæger sig fra enkeltruter til et sammenhængende net.

Vi har i dette nyhedsbrev samlet et udvalg af begivenheder og erfaringer, der er blevet arbejdet med i det forgangne år, og samtidig giver vi et indblik i, hvad vi ser frem til i 2017. 


Vi vil gerne sige en særlig tak til alle jer, der mødte frem ved lancering af Ishøjruten i 2016 og til jer, der deltog som testpendlere i forbindelse med forsøg med hensynszoner og ny afmærkning på ruterne. Det har skabt god dialog og givet meget brugbare input, som vi kan bruge i det fremadrettede arbejde med Supercykelstier.

Godt nytår!
Supercykelstier
2016 gav medvind på Supercykelstierne
 
Supercykelstierne havde medvind i 2016 og oplevede en fortsat stigning i antallet af cykelpendlere på Supercykelstierne, mens der for første gang blev målt flere cykler en biler i København. På Farumruten er antallet af cyklister steget med 61 pct. siden 2013, mens der på Albertslundruten er oplevet en stigning på 34 pct. siden 2012. Vi ser nu frem til at følge udviklingen på Ishøjruten.

I det forgange år installerede Gladsaxe Kommune den første intelligente på Farumruten, som resultat af et ønske fra de mange daglige cykelpendlere, mens blandt andet Egedal Kommune i begyndelsen af det nye år installerer intelligent belysning på Frederikssundruten.

Det var også året hvor vi testede ny afmærkning og lavede forsøg med hensynszoner. Et projekt der fortsætter i 2017.
Nettet af Supercykelstier vokser

52 km indvidet Supercykelsti anno 2016
161 km Supercykelsti forventes anlagt i 2017
206 km Supercykelsti forventes anlagt i 2018
Lokalt samarbejde og international genklang
 
Det forgange år har budt på mange events langs ruterne og i de involverede kommuner. Det har skabt god dialog og mulighed for at få jeres mening og syn på det vi laver.

På Folkemødet blev der sat fokus på sundhed og cykling. Her samledes 35 erhvervsledere, politikere og interesseorganisationer om de mange fordele ved cykling. Supercykelstier var derudover repræsenteret på Grøn Dag i Albertslund Kommune og Store Cykeldag i Furesø Kommune.

Supercykelstisamarbejdet vækker fortsat stor interesse internationalt. 2016 har givet anledning til erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. Det har også givet rig mulighed for vidensdeling med andre prominente aktører indenfor området, blandt andet Østrig, Tyskland og Holland, Sverige og Norge.


I større international kontekst har Santiagos overborgmester, Claudio Orrego, mødtes med regionrådsformand Sophie Hæstorp Andresen til en snak om Supercykelstier. Særlig interessant for Santiago var samarbejdet på tværs af 22 kommuner i Region Hovedstaden.
I november var den franske nationale tv-station, France 2, i Gladsaxe Kommune for at lave et interview med borgmester Karin Søjberg Holst (A) om danske cykelvaner og bæredygtighed. 
Foto: Gladsaxe Kommune
I den forbindelse var de interesserede i at høre om Farumruten og det tværkommunale samarbejde, og hvilken betydning det har haft for Gladsaxe Kommune. Her var der blandt andet fokus på at overflytte biltrafik til cykeltrafik.
I 2017 ser vi frem til
Øget fokus på kombinationsrejser og el-cykler

Supercykelstierne kommer i 2017 til at danne et net og det skal tænkes endnu bedre sammen med den kollektive trafik. Samtidig vokser elcykelsalget. Vi følger udviklingen og potentialet for elcyklens indvirkning på øget cykeltrafik på de mellemlange strækninger til og fra arbejde.
Cykelfremme i regionen

Vi bidrager til det regionale cykelregnskab i 2017. Det betyder at Supercykelstier, el-cykler samt sundhedsgevinster får en fremtrædende rolle. Det giver mulighed for ny viden, vidensdeling samt et indblik i, hvordan det ser ud for cykelfremme i regionen.
Nye Supercykelstier

Med foråret kommer også lancering af fem nye ruter: Frederiksundruten, Allerødruten, Indre Ringrute, Værløseruten og Ring 4-ruten. Læs mere om de forskellige ruter her
Fokus på drift og vedligehold

Med realisering af de nye ruter sætter vi fokus på drift og vedligehold, fordi det i høj grad er det, brugerne efterspørger. Vi bevæger os dermed fra fokus på anlæg til fokus på drift. Vi vægter en god brugeroplevelse og høj standard på tværs af kommunegrænser. I slut januar mødes de kommunale drifts- og projektledere og taler om drift- og vedligeholdelsesfasen af de nye ruter, der til maj ser dagens lys.
Hvad sker der ude på Supercykelstierne?

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside, hvor du kan læse de seneste nyheder fra Supercykelstierne eller få overblik over de seneste anlægsaktiviteter. På siden kan du også se en oversigt ruterne samt et kort, hvor du kan se eksisterende og kommende ruter samt placering af pumper og servicestationer.
Facebook
Website
Instagram
Email
YouTube
Copyright © 2017 Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp