Copy

Nyt fra Supercykelstierne

Den 10. supercykelsti blev relanceret på World Bicycle Day
Supercykelstisamarbejdets første tværregionale cykelsti Jyllinge-Stenløseruten blev færdig i februar, hvilket på grund af corona blev markeret med en online åbning af rute, en videogennemkørsel og gode historier blandt andet i TV2 Lorry.

Torsdag d. 3. juni tog vi revanche på World Bicycle Day sammen de to borgmestre, borgere og andre politikere, som var mødt talstærkt op til en cykelfest i strålende solskin. Du kan læse mere om eventet her.

Hvad sker der på din supercykelsti?

Vi opgraderer Farumruten

En 1,8 km lang strækning af Farumruten, mellem Sortemosen og kommune-grænsen i Gladsaxe Kommune, bliver snart forbedret. Der kommer belysning, stibredden udvides og dele af strækningen hæves for at imødekomme udfordringer med oversvømmelse. Anlægsarbejdet foregår fra oktober 2021 til november 2022. Læs mere her

Hyrebakken asfalteres

På Farum-Allerødruten, der blev lanceret i september 2020, er det nu blevet besluttet, at Hyrebakken i Furesø Kommune skal asfalteres. Arbejdet sker til sommer, og vi giver besked på Facebook, når vi ved mere. 

Supercykelstierne på Google Maps

Det er lykkedes os at få alle eksisterende supercykelstier på Google Maps, så man nu kan blive guidet på cykel ad f.eks. C99 eller C71. I den forbindelse har vi brug for din hjælp. Indtegningerne af ruterne foregår manuelt og af Google-ansatte langt fra supercykelstierne, hvorfor der kan være sket fejl i indtastningen.

Derfor vil vi meget gerne høre fra jer, der bruger Googles audio-rutevejledning, hvis I støder på fejl. Sker det, så send en mail på supercykelstier@tmf.kk.dk, så vi kan underrette Google.

Aktuelt: Økonomiske incitamenter til at vælge cyklen

En ny oversigt fra det Europæiske Cyklistforbund, ECF, samler knap 300 forskellige skatteincitamenter og tilskudsordninger fra en række europæiske lande, som går aktivt efter at få flere til at cykle. Danmark er ikke med på listen.

”Når vi anlægger supercykelstier, vil vi jo gerne have så mange cykelpendlere per investeret anlægskrone som muligt, og her ved vi, at incitamenter til cykelfremme hos arbejdstager og arbejdsgiver også har en kæmpe betydning. Det kan f.eks. både handle om ordentlige omklædningsfaciliteter, parkeringsforhold og at ens arbejdsplads støtter op om Vi Cykler Til Arbejde. Det kan også være økonomiske incitamenter, som belønner cyklisterne for at vælge en grøn, sund og bæredygtig transportform. En løsning vi ser brugt mere og mere i udlandet,” siger Sidsel Birk Hjuler, sekretariatsleder for Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen.
Læs hele artiklen her

Skatteforslag i Sverige

Den svenske regering vil ændre skattereglerne for servicecykler, både almindelige cykler og elcykler. Forslaget giver svenske arbejdspladser større mulighed for at tilbyde deres medarbejdere en firmacykel frem for en firmabil. Incitamentet vil koste den svenske regering i omegnen af 300 millioner SEK årligt. Til sammenligning koster tilskud til forretningsrejser med bil staten flere milliarder SEK årligt. Læs mere her. 

Fransk elcykel-skrotpræmie

I Frankrig skal en ny skrotpræmie give ejere af gamle forurenende biler penge til at købe en elcykel i stedet for en ny bil, når de skrotter deres gamle. Det forventes at skrotpræmien bliver op til 2.500 € svarende til ca. 18.500 DKK.  

Rekordår: Over 40 % flere cyklister på supercykelstierne i 2020

Hvert år i september tæller vi, hvor mange cyklister der cykler på supercykelstierne i hovedstadsregionen. Tællingerne bruges til at sammenligne trafikken fra år til år og give en indikation af effekten af at etablere supercykelstier. Tællingerne er et supplement til de evalueringer, der laves af hver enkelt rute et år før etablering og 1-1,5 år efter åbning.

Evalueringerne af de første otte supercykelstier viser, at cykeltrafikken i gennemsnit stiger med 23 %, når en rute opgraderes til supercykelsti. Og den positive vækst bekræftes i de årlige cykeltællinger. Men i 2020 slog stigningen nye rekorder. I 2020 blev der talt over 40 % flere cyklister på de første otte supercykelstier sammenlignet med et gennemsnit af cykeltrafikken talt i årene før. 

Tællingerne vidner ikke kun om, at cyklisterne bruger supercykelstierne, de vidner også om en stor samfundsøkonomisk gevinst og et uudnyttet potentiale. Når der cykles én kilometer på en almindelig cykel, sparer samfundet 6,4 kr. Foregår cykelturen på elcykel sparer samfundet 3,8 kr. Gevinsterne ved de cyklede kilometer skyldes primært sundhedseffekterne af cyklingen. 

For mange pendlere spiller arbejdspladsen en afgørende rolle i at gøre det nemmere og mere attraktivt at vælge cyklen. Der efterlyses derfor, sammen med flere investeringer, et større fokus på at forbedre incitamentstrukturer.


"I fremtiden vil kampen om pladsen på vejene være stor og vi har brug for, at så mange pendlere som muligt tager cyklen i hverdagen. Cykeltrafikken har været faldende på landsplan, men tallene fra supercykelstierne viser, at det er muligt at vende udviklingen. Investeringer virker, og vi skal forbedre forholdene for cyklister landet over, hvis vi vil have vendt den nationale tendens. Men vi skal ikke stoppe der. Virksomheder skal inddrages i arbejdet med at øge cykelpendlingen, og vi skal have alle incitamenter bragt i anvendelse," siger Michael Svane fra DI Transport.

Du kan læse vores egen historie om stigningerne på supercykelstierne her eller Politikens dækning, hvis du har abonnement, her.

AKTUELT: Nu bliver det endnu lettere at kombirejse

Movia åbner for cykelmedtagning i busserne

Det skal være nemmere at kombinere cyklen med den kollektive transport - også i bussen. Derfor kan du snart tage den tohjulede noget af vejen og kombinere med bussen på kortere eller længere strækninger. Movia har besluttet at sætte et flerårigt forsøg i gang, så man kan tage cyklen med i alle Movias almindelige busser også i hovedstadsområdet.

Forsøget går i gang, så snart samfundet åbner og danskerne igen kan møde fysisk på arbejde, genoptage deres fritidsinteresser osv. Det har hidtil været muligt at tage cyklen med i udvalgte busser og i udvalgte områder. Cykelmedtagning vil ske på samme vilkår som medtagning af barnevogne og uden for myldretiden. Læs mere om tiltaget her.

Forhandlingerne om en ny infrastrukturplan er i gang

Netop nu er forhandlinger om en ny infrastrukturplan i fuld gang. Og vi følger selvfølgelig udmeldingerne tæt, men indtil der er landet en aftale, har vi samlet et par af reaktionerne på det første udspil regeringen fremlagde i april. 
 
Regeringen fremlagde i midten af april et trafikudspil, der skulle lægge øget vægt på afskaffelse af trængsel og forbedring af grøn transport. På trods af gode takter er forslaget imidlertid blevet udskældt af blandt andre Region Hovedstaden for at være for kortsigtet. 

Hovedstadsregionen er nemlig den region i Danmark, der har flest trafik- og trængselsudfordringer, samtidig med, at op mod 50% af landets kollektive rejser foretages her. Derfor efterlyser regionen en konkretisering af, hvilke initiativer der både kortsigtet og langsigtet kan afhjælpe trængselsproblemet. Du kan læse Regionen Hovedstadens svar til trafikudspillet her.

Ifølge formand for Cyklistforbundet Jens Peter Hansen er det nødvendigt at have cyklen i centrum i de kommende forhandlinger. Han mener, at en udvidelse af vejnettet vil have den modsatrettede effekt og bringe flere biler på vejene. Benytter man derimod midlerne til at skabe bedre kår for cyklisterne, nedbringer man ikke bare trængslen, man styrker også sundheden, mobiliteten og den grønne omstilling. 

Den holdning deler både DI, Dansk Erhverv og IDA, der alle mener, at en investering i cykelinfrastrukturen mangler økonomisk prioritering. Både fordi det betaler sig, og fordi der fortsat er et kæmpe uudnyttet potentiale til at få flere op på cyklen.

Besøg supercykelstier.dk
Facebook
Twitter
Link
Website
Email
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2021 Supercykelstisamarbejdet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp