Copy

Flere kommuner i supercykelstisamarbejdet

Tårnby og Dragør Kommuner går nu sammen med København om at udvikle supercykelstier. Dermed kan amagerkanerne se frem til supercykelstier, der forbinder hele Amager med København og omegnskommunerne og gør det lettere for pendlere at vælge den tohjulede til og fra arbejde eller uddannelse. 
Foruden Tårnby og Dragør er Roskilde og Glostrup Kommune nu også kommet med i samarbejdet, hvor blandt andet Roskilderuten er en af de planlagte nye supercykelstier. Samarbejdet om at skabe gode cykelforhold for pendlere tæller derfor nu hele 27 kommuner på tværs af Region Hovedstaden
Læs mere her om Tårnby og Dragør her
Hvad sker der på din supercykelsti?

Farum-Allerødruten klar i 2020

Den kommende supercykelsti Farum-Allerødruten forventes færdig i 2020. Ruten er færdig i Allerød Kommune, mens Furesø Kommune påbegynder arbejdet med den sidste del af strækningen til september. Læs mere her.

Lys og ny asfalt i Albertslund

Albertslund Kommune lægger henover foråret og sommeren ny asfalt på flere cykelstier, blandt andet Albertslundruten og Ring 4-ruten, der samtidig også får ny belysning. Læs mere her.

Frederikssundruten udvides i Stenløse

Egedal Kommune udvider supercykelstien på Engholmvej og sikrer samtidig strækningen mod oversvømmelse. Derfor vil der guides til omkørsel indtil slut juni.  Læs mere her
Vejarbejde på Ring 4-ruten

Grundet kloakarbejde er en del af supercykelstien gennem Ballerup Centrum lukket. Det drejer sig om Hold-an vej. Arbejdet forventes færdigt medio august. I mellemtiden guides cyklister ad centrumgade. Vi er i dialog med kommunen om en alternativ rute, hvor cyklen ikke skal trækkes.
Vallensbæk Kommune har udbedret belægning på Ishøjruten 
På Ishøjruten har der været problemer med belægningen i Vallensbæk efter et gravearbejde på Valbo Allé, Plantagevej og Lerchenborgvej. Kommunen har nu udbedret asfalten på Valbo Allé, mens belægningen på Plantagevej og Lerchenborgvej forventes færdig i løbet af sommeren.
Anlægsarbejde på Albertslundruten 

Sortebro ved Damhussøen udskiftes over to etaper fra d. 28.06-20.07 samt fra d. 26.08-31.10. I første etape skal cyklister benytte en midlertidig anlagt cykelsti over Damhusengen (se kortet). I perioden mellem de to etaper og under den 2. etape kan cyklister benytte den midlertidige bro. Læs mere her.

Hvad betyder anlægsstoppet for Farumruten?

En række anlægsprojekter i Københavns Kommune er blevet udskudt. Det skyldes et anlægsloft fra staten. Anlægsloftet er aftalt mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening og sætter begrænsning på, hvor mange penge, der må bruges på diverse anlæg for at begrænse kommunernes forbrug. 

I januar 2019 besluttede Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, hvilke anlægsprojekter der skal gennemføres inden for forvaltningens anlægsmåltal for 2019, og hvilke anlægsprojekter der sættes i bero. Derfor er flere projekter udskudt til 2020 eller senere. Anlægsmåltallet sætter rammen for, hvor mange penge kommunen må bruge til byggeri, anlæg og renovering. Teknik- og Miljøforvaltningen er i 2019 tildelt et anlægsmåltal på 524 mio. kr. Det er rundt regnet halvdelen af, hvad forvaltningen har planlagt og har penge til at anlægge for.
 
Teknik- og Miljøudvalget har på den baggrund besluttet, at sætte projektet Farumruten – udvidelse af cykelstier og belysning i bero i 2019. Projektet drejer sig om at sætte nye lysmaster op på strækningen gennem Utterslev Mose - både på stier og i tunneller. Samtidig skal cykelstierne udvides til fire meter for at øge kapaciteten og komforten på de dobbeltrettede cykelstier. Projektet er nu sat i bero og forventes udført i 2021.
Nye evalueringsresultater fra ruterne
Der cykles i gennemsnit 11 km på supercykelstierne - hver vej!

Vi har evalueret supercykelstierne og kan se, at cykeltrafikken i gennemsnit stiger med 23% på en supercykelsti. Samtidig reduceres biltrafikken, da 14% af de nye cykelpendlere før tog bilen. Læs mere her.
Appen Cykelplanen er lukket ned
Vejvisnings-appen Cykelplanen er desværre lukket ned. Det har ikke været muligt at finde midlerne til at drifte og udvikle appen Cykelplanen, så den kan fungere tilfredsstillende. Vi arbejder fortsat med vejvisningsløsninger og trafikinformation til cyklister. Lukningen betyder, at Cykelplanen ikke længere driftes og supporteres. Det er dog op til den enkelte bruger selv at slette appen fra telefonen, da den ikke kan slettes centralt. Læs mere her.

TEMA: Speedpedelecs og supercykelstier - et godt match?

Et alternativ til bilen

Supercykelstierne har fået lavet en kortlægningen af forholdene for kørsel med speed pedelecs (elcykler der kan køre 45 km/t) på supercykelstinettet.

Læs en artikel om undersøgelsen her.

AKTUELT: Berlin vil lære af cyklismen i København

Supercykelstier i udlandet

I Berlin har de vendt blikket mod den danske cykelinfrastruktur, særligt i København og omegnskommunerne. Her ser de blandt andet på, hvordan supercykelstierne planlægges for at imødekomme behovet blandt cykelpendlere. Læs mere her og her.

Facebook
Twitter
Link
Website
Email
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2019 Supercykelstisamarbejdet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp