Copy
Kære pendlercyklist

2017 har budt på lanceringen af fem Supercykelstier, og dermed skabt Danmarks første sammenhængende net af Supercykelstier. Derudover var 2017 ikke mindst året hvor den statslige Cykelpulje afsatte midler til at bygge Supercykelstierne Avedøreruten og Roskilderuten. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev om året der gik på Supercykelstierne.

Tak fordi du cykler!

Lancering af Supercykelstinettet
 

Danmark fik i 2017 sit første sammenhængende net af Supercykelstier, da samarbejdet lancerede fem nye Supercykelstier. Cykelpendlere har nu 167 km Supercykelsti, og nettet er i forsat udvikling og viser at god cykelinfrastruktur, får flere til at vælge cyklen til som dagligt transportmiddel. Eksempelvis bruger 74 % af pendlere på Farumruten ruten dagligt. Her er en gennemsnitlig cykeltur 15 km, mens 96 procent af turene er over fem kilometer.
2017 blev derfor året hvor fem nye Supercykelstier blev anlagt - og nettet udvides fortsat, med midler fra en ny cykelpulje. Læs mere herunder.
Flere Supercykelstiser til pendlerne
 
I 2017 kom der en ny cykelpulje fra Vejdirektoratet på 99 mio. kr. med midler øremærket til Supercykelstier. Supercykelstisamarbejdet har fået 17 % af puljen til:
  • Roskilderuten: 11,1 mio. kr.
  • Avedøreruten: 4,7 mio. kr.
  • Helsingørruten (justering i Lyngby Taarbæk): 1. mio. kr.
Roskilderuten er 31 km lang, og forbinder 8 kommuner og er dermed den supercykelsti i Danmark og vores samarbejde, der forbinder flest kommuner. Derudover forbinder den også Region Hovedstaden med Region Sjælland.
 
Avedøreruten  er 8,4 km lang og løber i smukke grønne omgivelser i København og Hvidovre. Den løber langs vandet og forbinder Amager og Ørestaden med Hvidovre, Avedøre og Vestvolden.
 
De i alt 16,8 mio. kr. udgør 40 % af en samlet investering på 44 mio. kr. til kommende Supercykelstier. Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside om puljen til fremme af cyklisme.
Cykelpendlere forbedrer deres sundhed markant
 
En gennemsnitstur på Farumruten er 15 km - dem der cykelpendler, cykler altså langt! Hver fjerde nye cykelpendler er tidligere bilist. I 2017 udfordrede Supercykelstierne ni pendlere, der til daglig tog bil eller offentlig transport til og fra arbejde, til at skifte den passive transport ud med en elcykel. Supercykelstierne har nemlig sat fokus på de mange fordele ved at cykle til arbejde og uddannelse – også på strækninger længere end fem kilometer. Deltagerne har mellem 10 og 35 km til arbejde og oplevede tilsammen en forbedring af deres body age på 19 år. Individuelt har deltagerne reduceret deres body age med op til 5 år, forbedret deres kondital med op til 42 % og sænket deres fedtprocent med op til 6 %. 

Læs mere om ambassadørudfordringen på vores hjemmeside og mød herunder Mette, der med 27 km til og fra arbejdede oplevede en reduceret kropsalder på fem år i løbet af den første måned på elcykel. For Mette var de sundhedmæssige fordele ved at vælge en aktiv transportform det største incitament til at deltage i projektet.
Se Mettes sundshedsmæssige forbedringer herunder: 

27 KM

til arbejde

5 år
reduceret kropsalder efter en måned på elcykel

24,4 - 23,4 
reduceret BMI og markant forbedret kondition

Kan nedtællingssignaler skabe bedre flow for cykelpendlere?


Cykelpendlere efterspørger i høj grad flow på cykelturen - det er derfor et vigtigt element i arbejdet med at gøre cyklen et konkurrencedygtigt alternativ til passiv transport. Supercykelstisamarbejdet tester i 2017 og 2018 to forskellige former for visuelle nedtællingssignaler på Allerødruten, som skal være med til at skabe et bedre flow og førre stop for cykelpendlere på strækningen.
De nye nedtællingssignaler er lavet til og testet i trafikstyrede kryds, hvor omløbstiderne skifter alt efter, hvor meget trafik der er i den primære retning. Trafikstyrede signaler bruges til at styre eksempelvis myldretidstrafikken. I kryds med den slags signaler, kan der ikke opsættes almindelige nedtællingssignaler med sekundvisning.

Der har været nogle udfordringer med de nye nedtællingssignaler, og vi arbejder fortsat på at få skabt en løsning, der sikre bedre flow for cykelpendlerne.
Forsøget evalueres i foråret 2018, mens vi samtidig vil teste en anden type signal, der sidder i selve signalet og ikke 30 meter før krydset, for at se, hvilken løsning, der skaber de bedste forhold for cykelpendlerne.
Supercykelstierne i 2018
 
Vinterkampagne
Cykelpendling har mange fordele - det øger sundheden, mindsker trængslen på vejene og sikrer renere luft i lokalmiljøet - men det kan være ekstra svært at vælge den tohjulede i vintermånederne. Derfor fører Supercykelstierne i år en vinterkampagne, hvor der sættes fokus på de mange fordele ved at cykle - også om vinteren. Vintervejret betyder, at både cyklisterne, cyklen og Supercykelstierne skal have ekstra omsorg. Derfor kan I møde Supercykelstierne og vintertjenesten fra de forskellige kommuner, der er ude for at skabe dialog med pendlere og vise hvad kommunen gør, for at sikre cyklisternes trafiksikkerhed. Supercykelstier byder derudover på en kop kaffe og et cykeltjek, som et skulderklap til alle er, der cykler hele året, og for at vise, hvordan cyklen gøres klar til vinterpendling.
Mød os på årets sidste vinterevents her
 
1. februar på Frederiksberg kl. 15.30-17.30
i krydset Rolighedsvej/Den Grønne Sti

2. februar i Herlev kl. 14.30-16.30
Herlev Hovedgade 17 - ved BIG Shopping

7. februar i Valby kl. 15.00-17.00
Toftegårdsplads

19. februar i København K kl. 15.00-17.00
Søtorvet

Supercykelstier på Folkemødet
Supercykelstier sætter i år på Folkemødet, den 14-17. juni 2018, fokus på de mange sundhedsmæssige og samfundsøkonimiske fordele ved at pendle på to hjul. Supercykelstier bliver en del af Infrastrukturens Dag og Transportens Dag. Vi håber at se mange af jer på Bornholm.
Copyright © 2018 Supercykelstisamarbejdet, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp