Copy
Nosaltres volem uns Països Catalans i un món

econòmicament pròsper, socialment justos,

políticament lliures, espiritualment rics i

ecològicament sostenibles.

El paisatge de la crisi
a través d’una mirada col·lectiva

http://lluisbrunet.cat/llb_r/reportatges/paisatgecrisi_01/rf_reportatge.html#.UX7fd4L2FGE
http://lluisbrunet.cat/llb_r/reportatges/paisatgecrisi_01/rf_reportatge.html#.UX7lN4L2FGE

Em publicat a internet el reportatge que recull el resultat del recorregut fotogràfic sobre el paisatge de la crisi.
 
Una experiència d’observació col·lectiva del paisatge com a eina d’aprenentatge fotogràfic que genera nous materials per a la sensibilització ciutadana.
 
La crisi econòmica deixa veure fàcilment les seves conseqüències arreu del territori. Sovint en veiem imatges als mitjans de comunicació però encara poques vegades se'n fa una mirada més àmplia des el nostre entorn més proper, fugint de les imatges més típiques.
 
El matí del diumenge 24 de març 6 persones amb una càmera fotogràfica varen dur a terme un recorregut per diferents entorns urbans i periurbans del Vallès. Polígons industrials, infraestructures a mig construir, estructures inacabades, un càmping abandonat, un restaurant en runes, parets tapiades ... exemples concrets i propers de l'impacte de la bombolla immobiliària sobre el paisatge metropolità que sovint ens passen desapercebuts. Els llocs eren premeditats, per no així la mirada. No es buscava l’exhaustivitat sinó únicament un recull parcial, puntual i fugaç, a un territori que ha arribat per quedar-se... almenys per una bona temporada. Es tracta d’un conjunt d'espais que associem a la decadència pròpia del moment, però que a través de la mirada fotogràfica poden convertir-se en obres d'art i alhora esdevenir un mecanisme per a la reflexió sobre les noves oportunitats que generen.
 
De totes les imatges preses, se’n presenta ara un ampli recull ordenat amb més de 300 fotografies,
a través de les quals descobrir i reconèixer aquests espais i alhora sensibilitzar a la ciutadania sobre els reptes que ens plantegen. La publicació del reportatge és la culminació d’una experiència d’aprenentatge que vol alhora generar un material d’interès col·lectiu.
 
Aquest és el resultat del segon recorregut organitzat pel fotògraf Lluís Brunet, el geògraf Maties Serracant i l’ADENC, amb el suport de Vilaweb, en el marc d’un cicle pensat per treballar a partir de la imatge i el coneixement, ajudant-nos a descobrir el paisatge, reconeixent-hi la nostra història i les dinàmiques socials, econòmiques i polítiques que l’han determinat.
 
Els recorreguts fotogràfics volen posar en pràctica i ampliar els coneixements fotogràfics mitjançant una temàtica concreta que experts en la matèria (geògraf, pagesos, fotògraf, enginyers, etc.) presenten amb una visió critica. A través d’aquest coneixement s’aconsegueix una millor comprensió dels llocs i els paisatges per tal de treure'n millors resultats fotogràfics. ,,El proper recorregut fotogràfic se centrarà en “L’aigua i el Llobregat” i tindrà lloc el diumenge 19 de maig. El recorregut comptarà amb el guiatge de Toni Freixes, hidrogèoleg, així com amb el fotògraf Lluís Brunet i el geògraf Maties Serracant. La vall del Llobregat, més enllà del seu interès hidrològic, ecològic i econòmic, és un element bàsic en la ordenació territorial de Catalunya. L’aigua i els aspectes hidrològics seran el fil conductor del recorregut, però també tots els aspectes directament o indirectament relacionats, com els culturals (històrics, arquitectònics...), econòmics i ambientals. 
 
 
 
Fotografies: Jordi Vinyets, Llibert Manent, Lluís Brunet, Maties Serracant, Montserrat Subert i Rosa Ribell

Textos: Maties Serracant

Selecció fotogràfica, disseny i programació: Lluís Brunet


Proper recorregut

http://lluisbrunet.cat/llb_r/rf_propers.html#.UX7iCoL2FGE
Recorregut

 L’aigua i el Llobregat.           


Aigua, ecosistemes i activitat humana: interès i problemàtica ambiental. Visualització crítica amb imatges fotogràfiques i vídeo (imatges d’objectiu documental i/o artístic)
              
El recorregut fotogràfic que es proposa per al tema de l’aigua és a la conca del riu Llobregat. Aquest curs fluvial té la seva alta conca als Pirineus, una orientació general N-S i desemboca al Mediterrani amb una complexa estructura deltaica de fortes implicacions en les activitats humanes.La conca en la seva globalitat, és a dir, el sistema hidrològic del Llobregat, té un enorme interès estratègic, econòmic i ambiental. Els recursos hídrics, superficials i subterranis del Llobregat tenen un paper estratègic en l’abastament d’aigua potable de Barcelona i la seva conurbació. De fet, la disponibilitat i l’explotació dels recursos ha estat determinant en el, desenvolupament de les activitats humanes (abastament, agricultura i, indústria) del conjunt de la conca i, particularment, de la vall baixa i el delta.

La vall del Llobregat, més enllà del seu interès hidrològic, ecològic i, econòmic, és un element bàsic en la ordenació territorial de Catalunya com a espai de comunicació entre l’àmbit de concentració humana i urbana més,important del país (Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat) i la Catalunya interior, els Pirineus, la Cerdanya i França (eix del Llobregat).

L’esquema de treball que es proposa es refereix al riu Llobregat i la seva, conca, però és interessant i convenient considerar altres sistemes fluvials, com el Ter i el Besòs.

El Llobregat i el Ter constitueixen els cursos fluvials més importants de les, anomenades Conques Internes de Catalunya (en les que la Generalitat de Catalunya hi té competències exclusives), així molts aspectes de la relació de les activitats humanes amb el riu que és possible considerar al Llobregat, tenen un clar paral·lelisme al Ter; això és particularment visible i remarcable en el procés d’industrialització del país que s’origina contemporàniament en ambdues conques fluvials. A més, des de fa uns anys, els recursos d’aigua d’ambdues conques estan relacionats des d’una, perspectiva operativa com a conseqüència de les iniciatives de gestió conjunta per part de l’administració de l’aigua catalana centrades fonamentalment en l’abastament d’aigua potable de Barcelona i poblacions veïnes (Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Hospitalet, Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma, Cornellà, Sant Feliu... Precisament l’empresa pública que fa una part de la gestió dels recursos d’aigua de Catalunya és Aigües Ter-Llobregat, privatitzada recentment.El treball de visualització en imatges que es proposa té un objectiu crític i de reflexió, i no solament es vol reflectir l’interès estratègic i econòmic del recursos hídrics sinó també l’estat de degradació de la conca conseqüència de determinades activitats industrials (mineria...) i de l’escassa o manca d’iniciatives de gestió per part de l’administració durant massa anys.La degradació es fa evident en els paisatge de la conca, els seus ecosistemes i de manera molt important en la qualitat de les aigües superficials i subterrànies.En aquest recorregut fotogràfic del Llobregat l’aigua és el fil conductor, però també totes les temàtiques directament o indirectament relacionades. Es tracta de fer evidents els aspectes hidrològics més interessants, però incorporant també els culturals (històrics, arquitectònics...), econòmics i ambientals.
   

Sortida de tot el dia a càrrec de:
 
     Antoni Freixes, hidrogeòleg
     Maties Serracant, geògraf
     Lluís Brunet, fotògraf.

http://us2.campaign-archive.com/?u=73f4a3d75a8b34169fb078f5b&id=edb1b81b2f

http://www.lluisbrunet.cat/llb_w/estudi/llb_e_formacio_foto.html#.UV7jVBn2FGE
http://www.lluisbrunet.cat/llb_w/estudi/llb_e_formacio_foto.html#.UX7lnoL2FGE
No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen,
 baixa al carrer i participa.
No podran res davant d´un poble unit, alegre i combatiu"

 Vicent Andrés Estellés

 Primer t'ignoren, després se'n riuen, després t'ataquen i finalment, guanyes.

Gandhi.

http://www.whatcatalanswant.cat/ follow on Twitter | friend on Facebook | forward to a friend 
Copyright © 2013 Lluís Brunet fotògraf "traficant d'imatges i ètica", All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp