Klik hier om de nieuwsbrief in een PDF-bestand te ontvangen.
Beste familie, vrienden, gemeenteleden en betrokkenen, 

Eind oktober lieten we kort weten hoe onze reis naar Zuid-Afrika is verlopen. We kwamen enthousiast terug van een reis waar we veel gezien en beleefd hebben. We lieten weten dat we de periode na de reis zouden nadenken en bidden over onze toekomst. In deze update willen we u/jou informeren over de resultaten van het bidden en denken.

Ondertussen gaat het werk van Wouter bij OM-Nederland natuurlijk ook gewoon door. Onderaan deze nieuwsbrief volgt een korte update. 
Voor een uitgebreide update over het werk van Wouter met spreken, muziek en communicatie: klik hier.
Bedankt voor uw/jouw betrokkenheid in 2013.
We wensen u en jouw fijne feestdagen toe en een gezegend 2014!

Beslissing

Na veel denkwerk en gebed hebben we besloten dat we het proces in gang willen zetten om in D.V. januari 2015 voor twee jaar naar Zuid-Afrika te gaan. We willen leiding gaan geven (met een internationaal team) bij de Missions Discipleship Training (de MDT) van Operatie Mobilisatie, de training die Wouter zelf gevolgd heeft in 2007. Voor de ongeveer 50 deelnemers die de half-jaarlijkse training volgen is dit een levensveranderende periode op het gebied van persoonlijk geloof en zendingsgerichtheid. Een deel van de deelnemers gaat ook direct na de training naar het zendingsveld, anderen gaan met hun ervaring en kennis terug naar hun thuisland om deze daar in te kunnen zetten in de maatschappij en hun kerk. Het is, zoals in Mattheus 28 staat, het maken van discipelen. De training werpt vruchten af en niet alleen in de levens van de jongeren die de training hebben gevolgd. Het is als een steen die in het water geworpen wordt en zijn kringen verspreidt in het water.

De training wordt 2 keer per jaar gegeven. Om deze training aan te kunnen bieden aan meer deelnemers zijn er meer leiders nodig om de deelnemers, die van over heel de wereld komen, te begeleiden.

Werkzaamheden

Op de trainingsbasis is altijd veel werk te verzetten. Het leidersteam draagt zorg voor heel het reilen en zeilen op de trainingsbasis. Dit is een omheind terrein waarop alle deelnemers en leiders leven. Het werk dat gedaan moet worden is erg divers. Hieronder een concrete rij van werkzaamheden op de trainingsbasis:

  • het voorbereiden en geven van lessen, over allerlei onderwerpen zoals het Vaderhart van God, geestelijke principes over leiderschap, HIV en Aids, omgaan met lijden, gebed, omgaan met cultuurverschillen, betekenis van zending, kinder- en jongerenwerk, creatieve evangelisatie, betekenis van andere geloofsovertuigingen, etc.;
  • het voorbereiden van de dagopening die elke ochtend plaatsvindt;
  • het maken van roosters, bijvoorbeeld voor de corvee;
  • het coachen van trainees, elk van ons krijgt 4 trainees om te coachen, coachingsgesprekken vinden wekelijks plaats en duren 1-1,5 uur;
  • het leiden van een bijbelstudiegroep die wekelijks samenkomt;
  • het organiseren van korte zendings- en evangelisatieacties voor de trainees, bijvoorbeeld onder prostituees, of naar kerken in Lesotho. Zowel korte acties van een dagdeel als de acties van 2 weken;
  • ook allerlei praktische zaken zoals het onderhouden van het terrein, verzorgen van de vervoersmogelijkheden, doen van boodschappen, publiciteit, etc., zijn praktische zaken die tot het takenpakket horen.

Deze lijst geeft slechts een indruk van de werkzaamheden die we daar zullen uitvoeren.

Keuzeproces

Het maken van de keuze om te gaan voor twee jaar was niet gemakkelijk. Er zijn zoveel praktische zaken die het ingewikkelder maken bijvoorbeeld het loslaten van familie en vrienden, het opzeggen van onze baan, het verhuren van ons huis, het loslaten van financiële zekerheid en de gevolgen voor Manoah. Voor een periode van twee jaar ons leven opbouwen in een ‘vreemd’ land en grotendeels onbekende cultuur. Daarbij, als u/jij nog niet op de hoogte was, verwachten we als alles goed mag gaan in mei een broertje of zusje voor Manoah…!! Genoeg redenen om niet te gaan dus. Toch ervaren wij dat God ons roept om dit werk op te pakken, wij zijn daar allebei afzonderlijk in bevestigd. We zijn ook erg enthousiast over wat we daar mogen gaan doen. Het werken met jongeren heeft ons hart. Het raakt ons om te zien hoe jongeren door deze training veranderen.


--------------------------------------------------------------------


Deo Volente

Bewust kiezen we ervoor om te zeggen janauri 2015 D.V., zo de Here wil en wij leven, want wij ervaren dat wij afhankelijk zijn van God. Er zijn nog vele stappen te nemen, zo moeten we nog formeel toestemming krijgen vanuit Zuid-Afrika dat zij ons willen ontvangen, informeel hebben ze dit al vol enthousiasme toegezegd maar we moeten het nog wel officieel horen. Ook willen we de Ontmoetingskerk vragen of zij ons uit willen zenden, moeten we ons huis verhuren en zo zijn er nog meer zaken die geregeld moeten worden. Ook de financiën moeten op orde zijn, want zoals Wouter nu afhankelijk is van giften, zullen we dan als gezin afhankelijk zijn van giften. We moeten voldoende toezeggingen hebben voor ondersteuning om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien.
Vanuit onszelf kunnen wij dit plan niet waarmaken, dat kan alleen door Hem.

ThuisFrontTeam

Voorheen werd dit de ThuisFrontCommissie genoemd, nu dus TFT. Dit team helpt ons, naast ook nog vele andere mensen, om alles te regelen in het proces naar Zuid-Afrika toe. Ook als wij daar zitten is het TFT ons aanspreekpunt in Nederland. We zijn erg blij dat de huidige TFC-leden voor het werk van Wouter, hebben aangegeven zich als TFT-leden voor ons verder willen inzetten. We zijn nog in gesprek met elkaar over de exacte taakverdeling en wellicht dat er nog iemand bij komt maar voor nu zijn het de volgende personen:
- Marc van Steenhuijsen
- Geert Jan van Breugel
- Simon Baars
- Erik Klop

Bidden en danken

- Dank voor de bevestiging en rust die God ons heeft gegeven na het maken van deze keuze
- Dank God voor het wonder van nieuw leven wat we mogen verwachten

- Bid voor de stappen die nu genomen moeten worden, komende tijd onder andere:
> het besluit van het OM-team in Zuid-Afirka;
> het besluit van onze kerk;
> de financiën;
> praktische zaken om twee jaar weg te kunnen uit Nederland;
> de zwangerschap van Annjo.

Werkzaamheden Wouter bij OM-Nederland

"Eerlijk gezegd vond ik deze dienst zowel qua voorbereiding als op het podium niet een van m’n beste keren maar... God had een plan!" 

Lees hier meer over de huidige werkzaamheden van Wouter bij OM-Nederland op het gebied van spreken, muziek en communicatie. 

Thuis

Natuurlijk heeft ons keuzeproces voor Zuid-Afrika best een grote rol gespeeld afgelopen weken. Daarnaast genoten we van een echo van onze tweede kindje dat we mogen verwachten en genieten we elke dag van Manoah, ook al kan hij soms ook erg ‘ondeugend’ zijn. We hebben genoten van Sinterklaas-momenten met familie en zijn ook een weekend weg geweest met de Klop-kant van de familie, dat was erg gezellig. We zien uit naar de komende feestdagen. 
     
Bezoek de volgende websites voor meer info:

Klik hier om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief  


Email Marketing Powered by Mailchimp