Copy
View this email in your browser

Beste vrienden van het Coopmanshûs,

Het is alweer lang geleden dat we met een nieuwsbrief kwamen. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat wij op 26 november 2017 ons laatste ‘grote’ concert organiseerden in de Alde Wite in Dronrijp waardoor er minder noodzaak voor nieuwsbrieven ontstond.  Tevens werd met ingang van 2018 de privacywet aangescherpt waardoor ontvangers van onze nieuwsbrieven de mogelijkheid moest worden geboden om zich in die mails af te kunnen melden.  Albert Nauta, die zich in overleg met onze voorzitter Antoon Ott met deze materie heeft beziggehouden voor de Stichting, heeft inmiddels een lijst van ontvangers samengesteld die zich in het verleden via de website hadden aangemeld en diegenen die reeds onze nieuwsbrieven ontvingen.  Via Mailchimp wordt u nu deze nieuwsbrief toegestuurd  waarop u de mogelijkheid onderaan vindt om u af te melden voor de nieuwsbrieven als u die niet meer wenst te ontvangen.

Nieuwe website,

Nieuwe website
Inmiddels heeft Albert Nauta ook een nieuwe website gebouwd, waarin naast de historie van het huis en informatie over rondleidingen, het bestuur etc. onder het hoofdje collectie een aantal stukken uit onze collectie die in het huis te zien zijn. Daarnaast zijn er enkele publicaties over het Coopmanshus en van ondergetekende. http://coopmanshus.nl/
Een boek over het Coopmanshûs
 

Het bestuur heeft op de laatste jaarvergadering, die gehouden werd in het restaurant van Museum Eye in Amsterdam op 5 november 2018, besloten in de toekomst een boek over het Coopmanshus het licht te doen zien. Voorbereidingen daartoe zijn gaande.
Rondleidingen
 

Met grotere frequentie dan voorheen zijn er aanvragen voor rondleidingen voor groepen binnengekomen, waardoor een  groter publiek kennis heeft kunnen nemen van het huis en de collectie. De bezoekers reageren erg enthousiast en vertellen het door aan vrienden waardoor de verwachting is dat het bezoek aan het huis alleen maar zal toenemen.  
Ook het feit dat ons Museum sinds deze zomer vermeld staat op de site van de Ster van elf Steden https://www.franeker.frl/ met een doorverwijzing naar onze eigen website http://coopmanshus.nl/ helpt daar zeker aan mee.
 
Op deze websites vindt u alle informatie betreffende de rondleidingen die alleen via een tijdige aanvraag kunnen worden gehonoreerd via een aanvraag naar het mailadres  info@coopmanshus.nl
Frederic Voorn
Concerten in het Coopmanshûs
 
Dankzij een heel prettige samenwerking met de Stichting Open Monumentdagen Waadhoeke konden wij op zaterdag 14 november voor de eerste keer deel aan de Open Monumentendag in Franeker deelnemen met een viertal korte concerten in de ‘senaatszaal’ van het Coopmanshus uitgevoerd door de pianist-componist Frederic Voorn.  De volgende dag was er een huisconcert voor een klein gezelschap waar deze pianist een bijzonder geslaagd recital gaf met de  uitvoering van de Bagatellen van Ludwig van Beethoven, twee Impromptu’s van Franz Schubert en de Polonaise in Es mineur van Frederic Chopin. Na de pauze speelde hij zijn ‘Pièces simples et naturelles’  en zijn pianosonate en Es majeur, waarop de toehoorders zeer enthousiast reageerden en grif zijn  CD’s aanschaften.
Op komst!!!!
Deelname aan het Kamermuziekfestival in  Franeker


Van 28 oktober t/m 3 november wordt het eerste Kamermuziekfestival Franeker georganiseerd. 
Op zaterdag 2 november (aanvang 11 uur) spelen twee jonge musici, de celliste Florianne Remme en de pianist Joriam van Nee, piano werken van Johan Sebastiaan Bach, Franz Liszt en  Sergej Prokovjef. 
Op zondag 3 november (aanvang 11 uur) speelt de bekende pianiste Klara Wurtz (foto) werken van Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann en Frederic Chopin. 
Zie voor kaartverkoop en alle informatie zie de website van het festival:https://kamermuziekfestivalfraneker.nl/
Eerst volgende huisconcert

Op zondag 8 maart 2020 speelt Marcel Worms  in het Coopmanshûs op onze vleugel 'Das Wohltemperierte Klavier' van Johan Sebastiaan Bach. Aanmelding vanaf heden reeds mogelijk via concerten@coopmanshus.nl 
Gezien het beperkt aantal plaatsen ( maximaal 30)  zal dit concert snel zijn uitverkocht. Toewijzing geschiedt in volgorde van ontvangst van aanmelding.
Volgende nieuwsbrief november/december
* Aanrader:
Wij wilen u graag wijzen op de speciale tentoonstelling over Tischbein in het Rijksmuseum Twente.
met de titel "Tischbein en de ontdekking van het gevoel".
Van 7 september 2019 t/m 19 januari 2020 is in nauwe samenwerking met Paleis Het Loo in Apeldoorn en de Gemäldegalerie Alte Meister in Kassel een omvangrijke overzichtstentoonstelling georganiseerd over het werk van de 18de-eeuwse portretschilder Johann Friedrich August Tischbein (1750-1812).
https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/2441/nl/tischbein-en-de-ontdekking-van-het-gevoelnbsp
Copyright © 2019 Stichting Museum 't Coopmanshûs, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
info@coopmanshus.nl


Wilt U de manier waarop U deze emails ontvangt wijzigen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of uitschrijven mailinglijst/a>.

Email Marketing Powered by Mailchimp