Copy
Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, klik her.
Familie & Evidens Center
Nyhedsbrev d. 1. maj 2015
Dansk bog om Implementering på vej
Den 20. maj udkommer bogen "Implementering - Fra Viden til Praksis på Børne- og Ungeområdet". Bogen udgives af Dansk Psykologisk Forlag, og implementeringen af evidensbaserede programmer afdækkes af flere af bogens kapitler. Den lanceres som del af Årskonferencen for Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) men et smugkig er muligt allerede nu via forlagets hjemmeside.
Husk at tilmelde dig arrangementet om SIBs!
Lisa Barclay fra Social Finance i London sammen med Brigitte Squire og Tom Jefford fra Cambridgeshire County Council kommer forbi København den 21. maj for at præsentere og diskutere de såkaldte Social Impact Bonds (SIB) med alle dem, der har interesse i denne alternative måde at finansiere og udvikle service ydelser på. Hvis du er iblandt dem, tilmeld dig gerne på vores hjemmeside.
Implementering på "europæisk"
Et europæisk implementeringsinitiativ er ved at se dagens lys i denne måned. EIC (European Implementation Collaborative) søger at skabe viden, udveksling og samarbejde på tværs af europæiske landegrænser. Blandt enkeltpersoner og organisationer med en fælles interesse i at blive klogere på, hvordan evidens og viden kan gøres anvendelig i praksis. Du kan læse mere om EIC på initiativets egen hjemmeside.
Familie & Evidens Center · Lersø Parkallé 38, 1. · 2100 København Ø · +45 7028 8822 · info@fec-dk.dk Afmeld