Copy
Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, klik her.
Familie & Evidens Center
Nyhedsbrev august 2014
MTFC-forløb til unge fra fase 2 i Ungdomssanktionen 
For at en ung kan blive indstillet til et MTFC-forløb i stedet for døgninstitution eller egnet opholdssted i fase 2 i Ungdomssanktionen kræver det, at den pågældende kommune skriver MTFC-forløbet ind i indstillingen til retten inden der foreligger dom.

Når MTFC i nogen tilfælde kan bruges som behandlingstilbud i fase 2 af Ungdomssanktionen, så er det fordi den unge i størstedelen af behandlingsforløbets 9-12 måneder flyttes ud af sit hjem og ind i en træningsfamilie (godkendt plejefamilie), mens både den unge selv og dennes forældre er i terapi.

Yderligere oplysninger fås hos Ungdomssanktionens rådgivningstelefon: 4193 2418
FAKTA om MTFC
MTFC er et evidensbaseret behandlingstilbud til børn og unge i alderen 12-17 år, der udviser så alvorlig adfærd, at de står over for en anbringelse.

Deres adfærd kan være aggressiv eller indadvendt og selvskadende. De har ofte vanskeligt ved at passe skole,  har svært ved at få venner, de kan være involveret i kriminalitet, lyver, stjæler og kan være i konflikt med hjemmet og omgivelserne.


Læs mere >
MST bliver endnu stærkere til at håndtere unge med misbrugsproblemer
Når MST fremover bliver endnu stærkere til at håndtere unge med misbrug, så sker det fordi en anden gren af MST, som kaldes SA, nu bliver en del af MST standard.

SA står for substance abuse, her har man netop misbrug – og det at lære den unge at sige nej, som sit primære fokus.

”Der går endnu en tid inden det er fuldt implementeret, men vi vil så småt allerede nu begynde at inkorporere nogle af de redskaber SA indeholder i de sager, vi får ind, hvor der et misbrug,” fortæller Nikolaj Nissen MST-vejleder hos Familie & Evidens Center.
FAKTA om MST
MST er et evidensbaseret behandlingstilbud til børn og unge i alderen 12-17 år.

MST henvender sig til unge, der eksempelvis er kriminelle, udviser aggressiv adfærd, stikker af hjemmefra eller pjækker fra skole, har et stort forbrug af alkohol, hash eller hårde stoffer, har vanskeligt ved at indgå i normale relationer med andre unge, og som eventuelt har en psykiatrisk diagnose.

MST udvikler og styrker forældrenes kompetencer og værktøjer til at håndtere den unges adfærdsproblemer.  Behandling sker i hjemmet.

Du kan læse mere om MST på vores hjemmeside:
www.fec-dk.dk eller direkte hos grundlæggerne i USA, MSTservices: http://mstservices.com/target-populations/substance-abuse
Familie & Evidens Center – FEC er flyttet til nye større lokaler
Familie & Evidens Center – FEC bor nu på Lersø Parkallé 38, 1., 2100 Kbh. Ø.

Hvis du har spørgsmål enten til vores evidensbaserede behandlingstilbud; FFT, MST og MTFC eller til dette nyhedsbrev, er du altid velkommen til at ringe til vores Kommune- og Netværkskoordinator, Pia Nielsen på: 3118 8617.  
Familie & Evidens Center · Lersø Parkallé 38, 1. · 2100 København Ø · +45 7028 8822 · info@fec-dk.dk Afmeld