OM OS   STØT   KONTAKT  

INVITATION til
 
Kvindernes U-landsudvalgs

repræsentantskabsmøde 2017


tirsdag d. 16. maj kl. 17.00 - 21.00


 

 

Til Kvindernes U-landsudvalgs medlemmer 


Kære <<First Name>>

Hermed indkaldes du til:
 

Kvindernes U-landsudvalgs repræsentantskabsmøde 2017
 
Tid:     Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 17.00-21.00
Sted:     Kvindernes U-landsudvalg, Thoravej 13. 2. sal, 2400 Kbh. NV
 
Tilmelding til repræsentantskabsmødet på: kulu@kulu.dk   eller tlf. 33 15 78 70.

 
Kl. 17.00-18.00 Temamøde: Nærmere orientering følger 
Kl. 18.00-18.30 Kort pause til mad & drikke  (for egenbetaling) & networking
Kl. 18.30-21.00 Repræsentantskabsmøde

 
Dagsorden:
 
1.   Valg af referenter, dirigent og stemmetællere
2.   Bestyrelsens beretning og forslag til fremtidigt arbejde
3.   Godkendelse af regnskab for 2016
4.   Forelæggelse af budget
5.   Indkomne forslag
6.   Valg af forkvinde
7.   Valg af næstforkvinde
8.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for en 2-årig periode)
9.   Valg af 2 suppleanter (for en 1-årig periode)
10. Valg af organisationsrevisor samt revisorsuppleant
11. Valg af statsautoriseret revisor
12.  Eventuelt


Ad pkt. 5: Indkomne forslag:
Forslag til ændring af vedtægter skal være fremsendt til KULU senest d. 11. april 2017
Andre forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2. maj 2017
 
Ad pkt. 8.-9. Valg
Individuelle medlemmer (m. fuldt medlemskab) har mulighed for opstilling til én plads som ordinært medlem i bestyrelsen samt én suppleantplads.  Individuelle medlemmer er valgbare
og stemmeberettigede ved afstemninger, der vedrører individuelle medlemmers valg til bestyrelsesposter, såfremt kontingentbetaling er sket senest en måned før repræsentantskabsmødet.
 
Hent dagsorden og vedtægter her

Med venlig hilsen
KVINDERNES U-LANDSUDVALG
f. Bestyrelsen
Janice G. Førde 
Forkvinde 
 
KVINDERNES U-LANDSUDVALG
K.U.L.U.-Women and Development
Thoravej 13. 2. tv.
2400 København NV
Danmark
Tel.: +45 - 3315 7870
website: www.kulu.dk
Kampagnesite: www.givenpigeret.dk
E-mail: kulu@kulu.dk
Skype: kuludenmark
 
Støt vores arbejde - se hvordan på www.kulu.dk eller www.givenpigeret.dk
 
41 ÅR FOR PIGER OG KVINDERS RETTIGHEDER 
BRYD FATTGDOMMEN - BAK OP OM KVINDERS EGNE INITIATIVER - STØT PIGER OG KVINDERS RETTIGHEDER

 
 

Støt KULUs arbejde for pigers og kvinders rettigheder

KULU arbejder uden offentlig støtte.
Derfor er enhver håndsrækning  mere end velkommen.
Du kan give et gavebidrag - enkeltstående eller fast - eller tegne en aktie og investere i ulandskvinders rettigheder. Begge dele er fradragsberettiget.

På forhånd tak.
 
 


Sæt kryds i kalenderen

 

1. maj 2017, Sydhavnen, KULU deltager med bod
Nærmere program følger.
OBS. Vil du hjælpe - kontakt Ruth Ejdrup Olsen

16. maj 2017, KULUs repræsentantskabsmøde
Tid: Kl 17 - 21
Sted: KULUs lokaler Thoravej 13, 2.tv, 2400 København NV
Nærmere program følger.

4. juni 2017, Verdenssommerfest, Ansgar Kirke
Mulig KULU deltagelse med bod og udstilling,
Bemærk, at KULU deltagelse afhænger af, at et par frivillige hænder stiller op.
Kan du hjælpe - kontakt Ruth Ejdrup Olsen

Hold øje med vores kalender og events på Facebook eller www.kulu.dk 
 
Med venlig hilsen

Kvindernes U-landsudvalg

Redaktionen sluttede den 04/04/2017
Ansvarshavende: Forkvinde Janice G. Førde
Redaktion: Ruth Ejdrup Olsen
 
Email Marketing Powered by Mailchimp
Kvindernes U-landsudvalg 2017: 41 år for kvinders rettigheder
Bryd fattigdommen - Bak op om kvinders egne initiativer - Støt kvinders rettigheder

Kvindernes U-landsudvalg • Thoravej 13, 2.tv. , 2400 København NV • Tlf.: 33 15 78 70 • Fax: 33 32 53 30 • Email: kulu@kulu.dkwww.kulu.dk
Nordea reg. nr.: 2191 kontonr: 8968 139 453 • Giro: +01 +9 00 55 01 • Swipp: 20 56 28 02 • Mobile pay: 40 41 05 70 • CV-nr.: 83 76 75 10 • Kvindernes Bygnings Fond støtter www.givenpigeret.dk