OM OS   STØT   KONTAKT  
Til:
Kvindernes U-landsudvalgs medlemsorganisationer, repræsentanter og suppleanter, individuelle medlemmer og støttemedlemmer


Repræsentantskabsmøde og temamøde 2014


Kære medlem

I inviteres hermed til Repræsentantskabsmøde og temamøde  2014
 
Tid:  Onsdag  d. 21. maj 2014 kl. 17-21.00
Sted:  PH-cafeen, Halmtorvet 9A, 1700 København V
Tilmelding til: kulu@kulu.dk eller tlf. 33 15 78 70.
 
Kl. 17.00-17.45 Temamøde:  Jaqueline Bryld, der er international advocacy medarbejder i vores medlemsorganisation Sex og Samfund vil fortælle om det nys overståede møde i FN's Befolkningskommission, set med kvindeperspektiv. Stemningen på mødet var temmelig dårlig, og det udviklede sig til noget af en gyser med hårde kampe omkring især seksuelle og reproduktive rettigheder, men det lykkedes at få hevet en sluterklæring hjem til sidst.

Kl. 17.45-18.30  Pause & networking. Der er mulighed for at købe mad og drikke i caféen
 
Kl. 18.30-21.00  Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:
    1) Valg af referenter, dirigent og stemmetællere
    2) Bestyrelsens beretning og forslag til fremtidigt arbejde
    3) Godkendelse af regnskab for 2013
    4) Forelæggelse af budget
    5) Indkomne forslag
    6) Valg af forkvinde
    7) Valg af næstforkvinde
    8) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (heraf  2 for 2 år og 1 for 1 år) 
    9) Valg af suppleanter (2 suppleanter vælges for en 1-årig periode
    10) Valg af organisationsrevisor samt revisorsuppleant
    11) Valg af statsautoriseret revisor
    12) Eventuelt
 
Ad pkt. 5: Indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægterne skal være fremsendt til KULU senest d. 16. april og udsendt til repræsentantskabet inden 23. april 2014. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet, dvs. senest 7. maj 2014
 
Ad pkt. 7-8:
Kandidater til bestyrelsen efterlyses! Mail til janice@kulu.dk eller ring til 33 15 78 70 og få nærmere oplysninger om bestyrelsesarbejdet.

Organisationer har stemmeret ved egen udpeget repræsentant/suppleant (Send venligst opdaterede oplysninger om organisationsrepræsentant og -suppleant).
Individuelle medlemmer (fuldt medlemskab) er valgbare iht. Vedtægter og stemmeberettigede ved afstemninger, der vedrører individuelle medlemmers valg til bestyrelsesposter.
Forudsætning: Kontingentet skal være betalt inden Repræsentantskabsmødet.
 
Kvindernes U-landsudvalgs vedtægter finder du her. 
 
Mød gerne talstærkt frem! 

 
Med venlig hilsen
KVINDERNES U-LANDSUDVALG
f. Bestyrelsen  
Janice G. Førde
Forkvinde
Med venlig hilsen

Kvindernes U-landsudvalg

Redaktionen sluttede den 05/20/2014
Ansvarshavende: Forkvinde Janice G. Førde
Redaktør: Kommunikationsmedarbejder Louise L. Martinussen
Email Marketing Powered by Mailchimp
Kvindernes U-landsudvalg 2014: 38 år for kvinders rettigheder
Bryd fattigdommen - Bak op om kvinders egne initiativer - Støt kvinders rettigheder

Kvindernes U-landsudvalg • Aldersrogade 6E (indgang 6G), 2100 København Ø • Tlf.: 33 15 78 70 • Fax: 33 32 53 30 • Email: kulu@kulu.dk www.givenpigeret.dk
Nordea reg. nr.: 2191 kontonr: 8968 139 453 • Giro: +01 +9 00 55 01 • CV-nr.: 83 76 75 10 • Kvindernes Bygnings Fond støtter www.givenpigeret.dk