OM OS   STØT   KONTAKT  

Billedet er taget af Ole Gabrielsen

 

Kom til dialogmøde hos KULU

- godt nyt for kvinders rettigheder og ligestilling

KULUs nyhedsbrev august 2015


Kære <<First Name>>

I september har KULU fokus på positive nyheder, selvom det kan synes ekstra svært i disse tider. Det positive fokus begyndte i morges, hvor Verdens Bedste Nyheder, som KULU er en del af, uddelte aviser og chokolade til morgenglade danskere landet over.

Herudover bliver FNs 2030 agenda godt modtaget af afrikanske kvinder, der sker fremskridt for kvinders rettigheder i Kenya, og de tidligere værtslande for de fire globale kvindekonferencer, G4, har kridtet skoene for realisering af ligestilling og rettigheder for verdens kvinder og piger.
Vi kan også glædeligt meddele, at aktiestafetten er på banen igen, og at 1000 flere piger og kvinder vil have fået fødselsattester inden årets udgang takket være KULUs Giv en pige ret-kampagne. Vi siger tak til alle, der har støttet med ønsket om fortsat støtte, da arbejdet fortsætter.

Det blevet tid til dialogmøde hos KULU med temaet "Kvinder som vandrende arbejdskraft - migration i et kønsperspektiv." Alle er velkomne - I kan læse mere om, hvordan I tilmelder jer længere nede.

Fra 2015 modtager KULU færre offentlige midler og selvfinansieringsgraden stiger mærkbart. 
Derfor er behovet for støtte endnu større end før, og KULU vil gerne sende en solskins-bøn ud til G​iv en pige ret-kampagnepartnere og ambassadører, medlemmer, bidragydere og støtter om at blive ved med bakke op om KULUs arbejde.

 
Der er mange måder at støtte på: bidrag, aktier og medlemskab (hvis man ikke allerede er medlem).
HUSK: Alle bidrag og aktier er fradragsberettiget op til kr. 15.000 pr.

STØT HER

Rigtig god læselyst!
 

1000 maliske piger får fødselsattester

Med den seneste ceremoni i Banguineda i 30. juni i år er der nu uddelt 311 fødselsattester til skolepiger i 2015. Men med den solide indsamlingsindsats i Danmark, ikke mindst takket være Soroptimisternes landsdækkende netværk, er planen, at kampagnen i år skal ramme det magiske mål 1000 uddelte fødselsattester.

I Mali indebærer det, at kandidaterne skal udvælges i samarbejde med lokale skolemyndigheder, forældre og øvrige lokale samarbejdsparnere.
Det arbejde koordineres af KULUs samarbejdspartner MUSONET, der også står for at planlægge uddelingsceremonier i samarbejde med lokale myndigheder og myndighedsautoriteter.

 
MUSONET bestræber sig altid på, at sikre så stor forankring og synlighed i lokalsamfundet som muligt, og gerne med dækning i nationale medier også.
For MUSONET er en af de vigtigste opgaver dog at sikre, at ceremonierne kan bruges som en platform for at komme ud med budskabet om kvinders og pigers rettigheder, og vigtigheden af at sikre at piger får skolegang og uddannelse. 
 
Der er derfor et stort forarbejde i Mali, der kræver både dedikerede frivillige
og lønnede kræfter for at sikre at indsatsen bærer frugt.
 
Når du støtter Giv en pige ret kampagnen, giver du flere piger muligheden for at komme i skole:
Hvis du støtter KULU med et gavebidrag og/eller køber et Giv en pige ret-bevis  er du med til at sikre, at piger og kvinder i Mali får rettigheder. Husk bidrag op til 15.000 kan trækkes fra i skat. 
 

 
Støt pigerne på www.givenpigeret.dk
 

 
Tak til Soroptimisterne for deres store indsamlingsindsats
 
Soroptimisterne har landet over indsamlet til KULUs Giv en pige ret-kampagne i anledning af 100 året for kvinders valgret i Danmark.
Det er arbejdet for at skaffe indentitetsbeviser til piger og kvinder, og dermed en vej til at sikre piger og kvinde en stemme i samfundet, der har været en hovedbegrundelse for at vælge at støtte Giv en pige ret-kampagnen.

 
Hele 46 soroptimistklubber landet over har været med til at samle penge til kampagnen gennem blandt andet foredrag, festligheder og udflugter. Der er gode traditioner hos soroptimister for, at man afholder arrangementer, der er interessante for kvinder i lokalområdet og samtidig samler midler ind til formål, der lokalt som globalt hjælper kvinder til bedre vilkår på områderne: uddannelse, økonomi, menneskerettigheder, sundhed og miljø.

KULU takker for den store indsats.
 

 
Kom til KULU Dialogmøde "Kvinder som vandrende arbejdskraft
- migration i et kønsperspektiv."

 
Kvinder migrerer af de samme årsager som mænd: de ønsker at leve i sikkerhed og at forbedre deres egne og deres families levevilkår. Men fordi migrerende kvinder generelt er fattigere og har svagere netværk, bliver de nemmere ofre for social, økonomisk og seksuel udnyttelse. 
 
Ofte betragtes de som en arbejdskraft reserve, hvis basale arbejdsrettigheder ignoreres. Samtidig er det klart, at netop migrantkvindernes arbejdskraft er uundværlig i den europæiske økonomi.
 
Med dialogmødet vil KULU sætte fokus på migrerede kvinders arbejdsforhold og på de ændringer, migrationen skaber i kvindernes hjemlande. På mødet lanceres også projektets fælles udgivelse af hæftet ”Economic Literacy Across Europe – Tools to Empower Women”. Mødet er et bidrag til KULU/ WIDE+ projektet "Economic Literacy for Women," 
som er støttet af EUs Grundtvig pulje. Læs mere om samarbejdet her

Programmet følger, se Facebook event for opdateret info.

Tilmelding koster 50kr. (betales på aftenen) og sker per mail: kulu@kulu.dk.

Husk at tilmelde jer, så vi ved hvor mange sandwich, vi skal bestille. Der vil også være te og kaffe.
 

 
Støt KULU på www.givenpigeret.dk
 
 


G4 arbejder for sikring af kvinderettigheder og ligestilling
 
G4-landene Mexico, Danmark, Kenya og Kina afholdt et ekspertmøde i Nairobi, hvor deres formål og ambitioner blev nedfældet i en politisk erklæring d.12. august. De tidligere værter for de fire globale kvindekonferencer genbekræftede deres forpligtelserne til at accelerere implementeringen af Beijing-handlingsplanen (1995) og realisering af ligestilling og styrkelse af kvinders og pigers rettigheder (empowerment) , som er nødvendige for opnåelse af bæredygtig udvikling.
 

KULU og samarbejdspartnere har haft en stor andel i,  at G4-initativet er kommet på benene.
Læs mere om aftalen her.
 

 

Tegn en aktie i kvinders rettigheder
 
Med efterårets indtog er KULUs aktiestafet tilbage. Den første til at løbe med stafetten i denne omgang er Kent Petersen, formand for Finansforbundet. Han siger blandt andet:
"Jeg er imponeret over KULUs arbejde for at fremme kvinders og pigers rettigheder i ulandene. Jeg kendte ikke til KULU, før jeg blev opfordret til at deltage i stafetten, men et blik på hjemmesiden og i den seneste årsberetning vidner om et arbejde, der er båret af et stort engagement, frivillighed og ikke mindst af stor indsigt i kvinders vilkår i ulandene."

Læs mere på KULUs Facebookside her.


Kent Petersen giver stafetten videre til Charlotte Hougaard, landsformand for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL).

KULUs aktie-stafet foregår på Facebook og går hver uge til en ny sej kvinde eller mand, der gerne vil hjælpe med at sætte fokus på KULUs arbejde med u-landskvinders rettigheder.

Men ALLE kan købe en aktie - også DIG der sidder og læser med bag skærmen. Det foregår lige her. 

Når du tegner en aktie, støtter du pigers og kvinders fremtid i Mali og DR Congo gennem KULUs samarbejde med MUSONET Mali og Kvinder for Fred og Menneskerettigheder, DR Congo
 

Afrikanske kvinder byder FNs nye udviklingsmål velkomne

Afrikanske kvinderetsaktivister byder Agenda 2030 og FNs 17 nye udviklingsmål velkommen. Den nye agenda afløser 2015 Målene, der udløber i år.  
 
Den nye dagsorden bringer håb om reel forandring, udvikling og rettigheder for kvinder og piger i hele verden, hedder det i en presseudtalelse 12. august fra det panafrikanske netværk FEMNET og organisationen Akina Mama wa Afrika.
Alligevel er der bekymring blandt afrikanske kvinderetsorganisationer for manglende politisk vilje blandt nogle afrikanske lande, der endog ønsker at svække formuleringer om ligestilling og reproduktive rettigheder.
 
Agenda 2030 blev forhandlet færdig d. 2. august 2015 af 193 FN-medlemslande, og skal formelt vedtages på FNs generalforsamling d. 25.- 27. september 2015. 
 
2030 agenda'en rummer betydelige landvindinger for kvinder og piger, bl.a. har regeringerne forpligtet sig på følgende:
  • at udrydde diskrimination og kønsbaseret vold
  • at sætte en stopper for børneægteskaber og omskæring af kvinder
  • at sikre adgang til seksuel og reproduktive sundhedsservices og uddannelse for alle
  • at beskytte kvinders og pigers reproduktive rettigheder
  • at anerkende og værdisætte kvinders og pigers ubetalte omsorgsarbejde
  • at udvide kvinders økonomiske muligheder og deres ret til resourcer
  • at fjerne kønsulighed i skoler og sikre lige adgang til uddannelse
 Læs mere på KULUs hjemmeside her

 

 

  Giv en pige ret 

  - hjælp piger og kvinder i Mali til en værdig fremtid med identitetspapirer

Sæt kryds i kalenderen

For mere info om vores events, se Facebook eller www.kulu.dk
 
KULU dialogmøde: "Kvinder som vandrende arbejdskraft - migration i et kønsperspektiv"
D. 15/9 kl 17:00-20:00, Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens gade 10, København K

Kom til KULU Dialogmøde med fokus på køn og migration på migrerede kvinders arbejdsforhold og på de ændringer, migrationen skaber i kvindernes hjemlande. Mødet er et bidrag til KULU/ WIDE+ projektet "Economic Literacy for Women", som er støttet af EUs Grundtvig pulje. Programmet følger. 
Tilmelding koster 50kr. (betales på aftenen) og sker per mail: kulu@kulu.dk.


Uddeling af Suzanne Gieses Mindelegat 
D. 24/9 kl 17:00, Borgergade 111, 1300 København

For tredje gang uddeler vi Suzanne Gieses Mindelegat til en yngre stemme i ligestillingsdebatten. Det sker torsdag den 24. september kl. 17 i den smukke aula i Bygningskulturens Hus ved Nyboder. Hæderslegatet på 25.000 kroner er tænkt som et skulderklap til en, der fortsætter forfatter og feministikon Suzanne Gieses (1946-2012) mere end fyrreårige kamp for at fremme ligestilling imellem kønnene. 
 
Med venlig hilsen

Kvindernes U-landsudvalg

Redaktionen sluttede den 09/11/2015
Ansvarshavende: Forkvinde Janice G. Førde
Redaktion: Redaktør og skribent Malene Smedgaard Ørsted og Helle Nielsen
Skribenter: Janice G. Førde 
Fransk oversættelse: Hanne Liveng
Email Marketing Powered by Mailchimp
Kvindernes U-landsudvalg 2015: 39 år for kvinders rettigheder
Bryd fattigdommen - Bak op om kvinders egne initiativer - Støt kvinders rettigheder

Kvindernes U-landsudvalg • Theklavej 2, 1., 2400 København NV • Tlf.: 33 15 78 70 • Fax: 33 32 53 30 • Email: kulu@kulu.dkwww.givenpigeret.dk
Nordea reg. nr.: 2191 kontonr: 8968 139 453 • Giro: +01 +9 00 55 01 • CV-nr.: 83 76 75 10 • Kvindernes Bygnings Fond støtter www.givenpigeret.dk