Copy
Nové projekty a úspechy, ktoré sa vďaka vám minulý rok podarili.
View this email in your browser

13 dôvodov, prečo sa stať darcom

Milí darcovia,
s hrdosÅ¥ou Vám predstavujeme 13 nových projektov, ktoré sú od 1. januára súčasÅ¥ou Dobrej krajiny.  Vybrali sme ich spomedzi mnohých nápadov na zlepÅ¡enie naÅ¡ej krajiny:

Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom. Ain karim a ich Dom prijatia sociálne slabým rodinám. Farebná Mládež ulice deÅ¥om a to cez umenie. Integra zmierňuje zdravotné postihnutia. Claudianum potrebuje pomôcÅ¥ s ich podporovaným bývaním. Centrum MEMORY s unikátnym Alzheimerspace. Nadácia Pomoc jeden druhému pomáha deÅ¥om s handicapom. OZ Katarínka zachraňuje kláštor. Teplo pre náš domov predstavuje pomoc pre rodiny bez domova. Zážitkové vzdelávanie je Å¡ancou na Å½ivot bez závislostí. Život bez mreží pomáha ľuďom po výkone trestu. V Hlohovci môžete zachrániÅ¥ zámok. A deÅ¥om z Prístavu umožniÅ¥ hraÅ¥ Disc golf.

Na Dobrej krajine už máme 54 skvelých nápadov a komunít ľudí, ktorí chcú meniť našu krajinu k lepšiemu. Určite si aj Vy budete vybrať. Tu zoznam všetkých projektov.

Srdečne Vás zdravia
Anka a Sandra z Dobrej krajiny

Prečo má tak veľa projektov vyzbieraných 0 €?

Tu je vysvetlenie.

Tri rodiny bývajú vďaka vám v lepšej krajine

Pri výstavbe im pomohlo 29 dobrovoľníkov počas 2 letných a jedného jesenného workshopu. Viac tu.

V roku 2014 ste Kopčanom darovali ihrisko

Sídlisko Kopčany je vďaka darcom a Komunitnému centru Kopčany bližie k ihrisku.
OdhlásiÅ¥ z newslettra sa môžete tu.