Copy
Bekijk deze mail in je browser

Groen Merksplas kant zich tegen de bouw van een mega-melkveestal en twee open loodsen voor 1 500 koeien op de hoek van de Vondelweg en Berkelaar. De plannen voor de nieuwe gebouwen met een oppervlakte van meer dan 15 000 m² vormen een aanslag op het open landschap van de Markvallei. Bovendien leidt zo'n ontwikkeling tot gevaarlijke verkeerssituaties op de smalle wegen door het te verwachten vrachtverkeer.
 

15 000 m² aan stallen in open landschap

Volgens de aanvraag van Quirijnen Dairy Farming (QDF) gaat het om de uitbreiding van een bestaand rundveebedrijf. ‘Maar die uitbreiding is dan wel gigantisch,’ zegt gemeenteraadslid Jef Schoofs (Groen) daarover. ‘De oppervlakte van het huidige bedrijf vertienvoudigt tot maar liefst 15 000 m². Dat is méér dan vijf keer de oppervlakte van Sportcentrum ’t Hofeind in Merksplas. Volgens de plannen worden de stallen 9 tot meer dan 11 meter hoog. Zo’n kolossale gebouwen zijn compleet misplaatst in het groene en open landschap daar.’
 

Gevaarlijk verkeer

Raadslid Walter Van Pelt (Groen) vult aan. ‘De geplande uitrit van het bedrijf ligt aan een onverharde weg die helemaal niet uitgerust is voor veel en zwaar verkeer. Op die plek passeren ook het rolstoelpad en verschillende andere wandel- en fietsroutes. Maar als deze mega-stallen vergund worden, is het hier binnenkort gedaan met aangenaam wandelen en fietsen. Zwakke weggebruikers worden dan weggedrukt door extra zwaar vervoer zoals tractors en vrachtwagens. Op deze smalle wegen levert dat gegarandeerd gevaarlijke toestanden op.’
 

Overstromingsgevoelig gebied

Het geplande project ligt geprangd tussen de valleien van de Mark en Biezenloop en de overstromingszone aan de Pastorijbrug. 'Duidelijk overstromingsgevoelig gebied dus waar er ruimte moet zijn voor water. In die zone zo'n mega-stal bouwen en verhardingen aanleggen met een oppervlakte groter dan die van vier voetbalvelden (21 300m²), is vragen om ernstige poblemen', merkt Jef Schoofs op.
 

Bezwaar indienen om mooi gebied te redden

Groen Merksplas dient bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek. Dat loopt nog tot 5 februari 2018. ‘We roepen ook alle andere bezorgde Spetsers op om voor die datum bezwaar in te dienen. Alleen zo kunnen we dit mooie stukje Merksplas bewaren’, legt Walter Van Pelt uit.
 
Lees de aanvraag omgevingsvergunning na op het Omgevingsloket
Delen
Tweet
Doorsturen
© 2016 Groen Schrijf je uit


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Groen Merksplas · secretariaat: Begijnenhei 16 · MERKSPLAS 2330 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp