Copy
A&R10 - architectuur & restauratie - Amersfoortseweg 10e - 3705 GJ Zeist - www.aenr10.nl - info@aenr10.nl - 030-6926058
View this email in your browser

A&R10 participeert mee in herbestemming Raadhuis Maarn
 

A&R10 participeert in de herbestemming van het voormalige Raadhuis Maarn. Sinds 2006 staat dit rijksmonument leeg. Maar als alles volgens plan gaat, zal A&R10 zich er binnenkort vestigen, samen met diverse ondernemers en een trouwgelegenheid. Wij hopen u over een paar maanden ons verhuisbericht te kunnen sturen. 

Het monumentale gedeelte en voorplein wil de Stichting Vrienden Raadhuis Maarn voor de gemeenschap behouden. Hiervoor werd de stichting eind juni het recht van eerste koop verleend door het College van B&W en de gemeenteraad. De stichting heeft nu de gelegenheid om de ontbrekende €30.000 te gaan inzamelen.

Om de begroting sluitend te krijgen, verkoopt de stichting ‘bouwstenen’ van €10 per stuk. Draagt u het behoud van het rijksmonument een warm hart toe en wilt u een steentje bijdragen? Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL45RABO0300945043 t.n.v. Stichting Vrienden Raadhuis Maarn, o.v.v. het aantal stenen dat u wilt kopen. Voor elke gekochte steen ontvangt u een certificaat.

Na aankoop van het monumentale gedeelte van het Raadhuis en het voorplein, zullen de vaste activiteiten worden voortgezet. Koningsdag bijvoorbeeld, Herdenking der Gevallenen en het bevrijdingsconcert. Verder zijn er plannen om een tuinbraderie en andere nieuwe activiteiten te organiseren. Door de terugkeer van de trouwzaal, kan ook weer getrouwd worden in het Raadhuis.

LET OP: U KUNT UW STEENTJE BIJDRAGEN TOT VRIJDAG 16 OKTOBER 2015. 

A&R10 kan alleen naar het Raadhuis verhuizen wanneer de Stichting Vrienden Raadhuis Maarn de ontbrekende  â‚¬30.000 ingezameld heeft. Samen met de mede-ondernemers wordt het Raadhuis voor een marktconforme prijs aangekocht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. €

Vrienden Stichting Raadhuis Maarn
Email: secretaris@stichtingvriendenraadhuismaarn.nl
Facebook: https://www.facebook.com/raadhuismaarn
Website: http://www.maarnactief.nl/hetraadhuis.html
Rabobank: NL45RABO0300945043


Contact met A&R10
Heeft u vragen over deze actie of heeft u zelf een pand dat u wilt herbestemmen, restaureren of renoveren? A&R10 laat u graag de verborgen potentie zien. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: 030 692 60 58, of stuur een mailtje naar: info@aenr10.nl


A&R10 laat u graag de verborgen potentie van uw project zien.

A&R10 b.v. 

b.    Amersfoortseweg 10e | 3705 GJ Zeist

p.    Postbus 78 | 3960 AB Maarn

t.     030 692 60 58

e.    info@aenr10.nl

w.    www.aenr10.nl

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 A&R10 bv, All rights reserved.
A&R10 heeft uw e-mail adres rechtmatig verzameld in omstandigheden als vergaderingen, e-mail contact of bij evenementen, als u weet dat deze informatie verstrekt wordt. A&R10 doet zijn uiterste beste om dergelijke informatie te verwerken in overeenstemming met de privacy regelgeving en in alle veiligheid. Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief kan dit via deze koppeling

Disclaimer: De nieuwsbrief is met grote zorg samengesteld, aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.