Copy
View this email in your browser
Borgermøde: Skal der alligevel bygges?
Lokaludvalget inviterer borgere og politikere til debat om fremtiden for Amager Fælled. Dato og sted: den 29. maj, kl. 19.00 – 21.30, Kulturhuset Islands Brygge. Du kan læse mere HER.
Vision Sundholm - løsninger på lokale udfordringer
Kernen i Vision Sundholm er, at der skal være plads til alle: Børn, unge og ældre, omkringboende familier og eksisterende brugere, deriblandt udsatte borgere. Lokaludvalget og Samarbejdsforum Sundholm arbejder for, at kommunen skal bemande et lokalt forankret sekretariat til at føre visionerne ud i livet. Læs mere HER.
Stofindtagelsesrum på Sundholm? 
En af de lokale udfordringer på Sundholm er manglen på ressourcer og tilbud til udsatte borgere - heriblandt misbrugerne. Lokaludvalget arbejder derfor fortsat for et stofindtagelsesrum på Sundholm. Se indslag fra TV2Lorry HER. Læs Bydelsplanen sid 34 HER. Læs Vision Sundholm sid 8 HER.
Hørt på dialogmøderne om ny integrationspolitik
"Skolen skal være aktiv som brobygger til det øvrige samfund." "Det er en udfordring at der i foreningslivet er for ensidig fokus på drenge." Deltagerne formulerede både frustrationer og løsninger på møderne, der blev afholdt af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i april. Du kan læse mere HER.
29/5 kl. 19:00 Borgermøde Amager Fælled (Kulturhuset Islands Brygge)
30/5 kl. 18:30 Arbejdsgruppemøde Kultur og fritid (Sundholm 8)
4/6 kl. 19:00 Arbejdsgruppemøde Fysisk planlægning og miljø (Sundholm 8)
6/6 kl. 17:15 Arbejdsgruppemøde Social, sundhed, omsorg og integration (Peder Lykke Centeret)
6/6 kl. 17:00 Arbejdsgruppemøde Børn og unge
19/6 kl. 18:30  Lokaludvalgsmøde (Sundholm 8)
7/8 kl. 23:59  -Ansøgningsfrist Bydelspuljen  (til afgørelse 28/8)
Se hele kalenderen her
Bydelspuljennæste frist er den 7. august (afgøres d. 28. august). Støtte fra Bydelspuljen gives som underskudsgaranti. I maj har lokaludvalget bevilget støtte til en samlet sum af xxx kr.
Ansøgningsskema og vejledning HER 
Høring: Skoledistriktsændringer i Ørestad
Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at skoledistriktet for Ørestad Skole ændres fra 2019 så de børn, der bor omkring Edvard Thomsens Vej fremover skal gå på Kalvebod Fælled Skole. Fristen for høringssvar er d. 15. juni. Link til høringen HER.

 
Copyright © 2016 Amager Vest, All rights reserved.
Vores adresse er:
Amager Vest Lokaludvalg
Sundholmsvej 8
2300 København S

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list