Copy
View this email in your browser

Debat: Flere eller færre Københavnere

Onsdag d. 10. oktober holder Amager Vest Lokaludvalg debataften om befolkningstilvæksten og byudviklingen i København – om konsekvenserne for både by, natur, mennesker og klima. Vi har inviteret eksperter, fagfolk og meningsdannere indenfor byudvikling, samt medarbejdere og politikere fra Københavns Kommune til dialog og debat med hinanden og lokale borgere. Følg med på vores hjemmeside eller vores Facebook Amager Vest Lokaludvalg for mere info og opdateringer
Uddel et Skulderklap
Skulderklappet er en pris, der hylder netværk, fællesskab og god stemning i Amager Vest. Hvert år uddeler Amager Vest Lokaludvalg årets ’Skulderklap’ på baggrund af forslag fra folk og foreninger i Amager Vest. I år modtager vinderen 25.000 kr. Læs mere og uddel et skulderklap på vores hjemmeside. 
Bydelspuljen – nyt ansøgningsskema og frister
For at gøre det lettere at ansøge om økonomisk støtte til projekter, har Amager Vest Lokaludvalg udarbejdet et nyt ansøgningsskema. Samtidig kommer der fra december 2018 nye frister for ansøgninger, afhængigt af, om du søger mere eller mindre end 20.000 kr. Læs mere  på vores hjemmeside og download det nye ansøgningsskema.
Budgetforliget 2019
Amager Vest Lokaludvalg fokuserede indsatsen op til budgetforhandlingerne 2019. Det overordnede fokus var at få et fixerum til Sundholm, med målet at skabe tryghed for både brugere, beboere og naboer. Læs mere om Borgerrepræsentationens beslutning på vores hjemmeside.
Til stor glæde blev Nabohaven på Telemarksgade reddet og kan også i fremtiden bringe grøn glæde til kvarteret.
3/10 17.00 Arbejdsgruppen Børn&Unge 
3/10 19.00 Arbejdsgruppen Fysisk planlægning og miljø
3/10 19.30: Arbejdsgruppen Kultur & Fritid (i Sundholm 8)
4/10 17.30 Arbejdsgruppen Social, omsorg, sundhed, integration, beskæftigelse og erhverv (i Peder Lykke Centeret)

10/10 19.00-21.30: Debat om fremtidens København
23/10 18.30 Lokaludvalgsmøde
24/10 19.00-21.30 Puljeaften i samarbejde med Områdefornyelsen Sundby og Amager Øst Lokaludvalg
26/10 12.00-17.00 Parking Day på Amagerbrogade med Miljøpunkt Amager
6/11 Workshop om byudvikling (Mere info følger)
Se hele kalenderen
Bydelspuljen
Næste frist er mandag
d.22. oktober (afgøres tirsdag d.20.november). Støtte fra Bydelspuljen gives som underskudsgaranti.

I september bevilgede lokaludvalget støtte til en samlet sum af 4.200 kroner. 
Ansøgningsskema og vejledning
Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter, der står for en masse bæredygtige initiativer i vores bydel. Du kan blandt andet låne en ladcykel eller få repareret ødelagte kaffemaskiner og støvsugere  i Elektronikværkstedet.
Høringsfrister:
28/9 Ressource- & Affaldsplan
1/11 
Kvarteret ved Bella Center II

Se flere høringer på blivhoert.kk.dk

Hvad er en høring?
En høring er borgerens mulighed for at give sin mening til kende om udviklingen af byen på både det sociale, økonomiske og fysiske område. Høringer kan omfatte forslag til nye bygninger og veje eller ændringer inden for kommunens serviceydelser til for eksempel børn, unge, udsatte og ældre.
Copyright © 2016 Amager Vest, All rights reserved.
Vores adresse er:
Amager Vest Lokaludvalg
Sundholmsvej 8
2300 København S

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list