Copy
I 2023 står en ny skole klar ved Hannemanns Allé. Skolen skal have plads til 1200 elever fra 0.-9. klasse og bliver inklusiv en skolefritidsordning, klub, ungemiljø og madskole, samt en idrætshal og en offentlig svømmehal. Ved siden af skolen opføres Generationernes hus med plejeboliger, ældreboliger, familie og ungdomsboliger, og detailhandel i stueetagen.

Området for skolen og Generationernes hus er i høring indtil d. 29. juni. I dette nyhedsbrev kan du læse mere om høringen, om vores fokus på friarealer og trafik og hvordan du selv kan afgive høringssvar til lokalplanen.

Afgiv dit høringssvar på blivhoert.kk.dk
FOKUS PÅ FRIAREALER: Som én af de hurtigst voksende bydele i København er det Amager Vest Lokaludvalgs mål, at udviklingen danner de bedst mulige rammer for alle i Amager Vest. Vi arbejder for, at bydelen giver plads til et godt hverdagsliv, for voksne og børn.

Derfor er vi skeptiske, når det til dato største skolebyggeri i København skal opføres på en meget lille grund ved Hannemanns Allé. Vi undrer os over, hvor børnene skal lege og finde ro i pauserne fra en lang skoledag. 

Vi har spurgt forældre og en fagekspert om friarealers betydning for vores børns faglige og sociale udvikling og trivsel og skrevet et opråb til forvaltninger og politikere i Københavns Kommune om at prioritere mere plads til børnene i byen. 

Læs mere om lokalplanen og friarealers betydning for børn faglige og sociale trivsel
FOKUS PÅ TRAFIKFORHOLD: Lokaludvalget har tidligere haft fokus på trafikafviklingen ved Kalvebod Fælled Skole og de utrygge forhold på skolevejene. Derfor er det nedslående at se mange af de samme uhensigtsmæssige trafikale løsninger gå igen ved den kommende skole på Hannemanns Allé.

For at imødekomme de udfordringer, har vi udarbejdet nogle forslag og løsninger, uden det går ud over sikkerheden i trafikken.

Læs om vores bekymringer og vores forslag til, hvordan vi skaber sikre skoleveje
 
DET HAR VI GJORT: Amager Vest Lokaludvalg har været i dialog med beboere, forældre, eksperter og forvaltninger og holder et borgermøde torsdag d. 25. juni ved Kanalpladsen på matriklen for den kommende skole og boligbyggeri*. På den baggrund udarbejder lokaludvalget et endeligt høringssvar  til lokalplanen med viden og idéer fra deltagerne på borgermødet.

Læs de foreløbige fokuspunkter I vores høringssvar

BLIV HØRT: Læs hele forslaget til til lokalplanen - om skolen, Generationernes Hus og området i lokalplansforslaget .

På blivhoert.kk.dk, Københavns Kommunes høringsportal, kan du give din egen mening om planerne for området til kende. 

*På grund af COVID19 og myndighedernes retningslinjer for forsamlinger kan vi maksimalt være 50 til mødet og deltagerlisten er fyldt op. 
TUREN GÅR TIL AMAGER: Staycation er det nye sort: Det er hipt (læs: klimavenligt), det er sundt (læs: Corona-uvenligt) og så er det godt for økonomien (både din og de lokale erhvervsdrivendes). I løbet af juli guider vi til kulinariske og kulturelle, aktive og afslappede oplevelser i Amager Vest (og måske lidt udenfor).

Følg med på vores Facebook og forvent alt andet end en begivenhedsløs blive-ferie i bydelen. 

Sekretariatet holder også sommerferie fra d.6. juli til d.3.august. God Sommer. 
Vi arbejder for, at Amager Vest danner den bedst mulige ramme for de mennesker, der bor og arbejder i bydelen.

Dét kalder vi plads til liv. 
KONTAKT SEKRETARIATET:

Mail: info@avlu.dk
Tlf: 21513935
 
Facebook
Instagram
Website
Email
Vil du ikke længere modtage Amager Vest Lokaludvalgs nyhedsbrev? 
unsubscribe from this list.