Copy
Amager Vest Lokaludvalg har netop afholdt deres sidste møde før sommerferien. Her valgte de formand, godkendte høringssvar om 3-timers parkeringszoner og kom med indspil til Budget 2023.
Læs meget mere her
OPSTARTSSEMINAR: I weekenden d. 21.-22. maj mødtes det nye lokaludvalg til drøftelser om fremtiden og spændende oplæg. Og så blev der også plads til et par uformelle snakke omkring middagen.
Læs meget mere her

Din indflydelse!

Debatmødet om tidsbegrænsede parkeringszoner var velbesøgt af borgere fra hele Amager. Teknik- og Miljøforvaltningen holdt oplæg og svarede på spørgsmål, som omhandlede om alt lige fra gæstelicenser til lovgrundlag. Lokaludvalget er nu klar med sit høringssvar, og nu kan du også komme med dit.


Kom med dit høringssvar

Nu kan du også komme med dit eget høringssvar frem til d. 4. juli.

Bliv hørt

Lokaludvalget: Alt for tidligt med udvidelse af motorvejen

Motorvej skal udvides
Øresundsmotorvejen skal udvides med et ekstra spor i hver retning, men først skal der laves en miljøundersøgelse. Rammerne for miljøundersøgelsen har nu været i høring, og lokaludvalget er klar med sit svar: Hele projektet sker for tidligt!
Læs høringssvaret her

Kresten Thomsen blev på seneste møde valgt som formand for resten af lokaludvalgets periode

Riv hallerne i idrætsparken ned!


I stedet for at man renoverer hallerne i Sundby Idrætspark, anbefaler lokaludvalget at rive dem ned, så der kan bygges nyt.
Læs mere her

Fuld opbakning til lokalplansforslag for Nabohaven


Den lille grønne perle stod til at forsvinde fra bydelen til fordel for nye boliger, men Nabohaven i Telemarksgade blev reddet, og Amager Vest Lokaludvalg sender sin fulde opbakning til lokalplansforslaget.
Læs mere her

Kom til foredrag om Sundby


Kom og hør om byggeforeningshusene i Sverrigsgade og på Brigadevej samt kvarterets historie!

Amager Vest Lokaludvalg inviterer alle interesserede til et lysbillede-arrangement mandag den 27.6. 2022 kl. 16.30 -18.30 i Foreningshuset Sundholmsvej 8. Arkitekt og medlem af AVLU, Hanne Schmidt, er foredragsholder.
Se mere her

Bydelspuljen - til dine egne idéer og projekter

Hvis der ikke lige var noget, der fangede dig, kan du jo altid søge Bydelspuljen, så du kan lave en aktivitet lige efter dit hoved! Den næste frist for at søge støtte fra Bydelspuljen er

Lørdag d. 27. august kl. 23.59

Søg Bydelspuljen
Facebook
Link
Website

Hvorfor fik jeg det her?    afmeld nyhedsbrev   
Amager Vest Lokaludvalg · Sundholmsvej 8 · København 2300 · Denmark
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Amager Vest Lokaludvalg · Sundholmsvej 8 · København 2300 · Denmark