Copy
Indtil d. 22. oktober er det kommende Vejlands Kvarter på Amager Fælled i høring. Amager Vest Lokaludvalg vil med info-artikler, debatindlæg og et borgermøde klæde borgerne ordentligt på til at afgive høringssvar om det kommende Vejlands Kvarter på Amager Fælled.

Til borgermødet onsdag d. 23. september kl.18.00-21.00 kan man få information om forslag til lokalplan for det kommende byggeri, blive præsenteret for projektet af tegnestuen Henning Larsen Architects og få indblik i Miljørapport og Miljøkonsekvensrapporten.

Tilmeld dig borgermødet på vejlandskvarter@kk.dk senest fredag d. 18.september. Mødet bliver også streamet online - Læs mere og afgiv dit høringssvar til Vejlands Kvarter 
FOKUS PÅ FRIAREALER: I artiklen om byrum og arkitektur, kan du læse om, hvordan det kommende Vejlands Kvarter på  Amager Fælled byder på natur og naboskab og variation i både bygninger, byrum og beboersammensætning.
Læs vores info-artikel om byrum og arkitektur
NATUREN I CENTRUM: Ifølge forslag til lokalplan for Vejlands Kvarter er naturen et essentielt element i planerne for området. Men hvordan vil et byggeri med minimum 2000 boliger, dagligvarebutikker, institutioner, plejehjem og en femsporet skole påvirke flora og fauna i området? 
Læs vores info-artikel om naturen
FORANSTALTNINGER MOD FORURENING: Bygherres målsætning med det kommende Vejlands Kvarter er at blive byens mest bæredygtige bydel. Men byggeområdet er en tidligere losseplads med metangasser og kemikalier – så hvilke foranstaltninger vil blive taget i byggeprocessen og når bebyggelsen tages i brug, så hverken kommende beboere, besøgende, skolebørn eller natur bliver påvirket af det? 
Læs vores info-artikel om forurening
TRAFIK OG TRÆNGSEL: Det kommende Vejlands kvarter på Amager Fælled byder på byrum med få biler og lav fart. Men efter alt at dømme vil den sekssporede vej, Vejlands Allé, påvirke den kommende bydel med støj. Samtidig vil den øgede trafik påvirket veje i hele Ørestad, både imens bydelen bliver bygget og efter den er taget i brug af beboere, institutioner og erhvervsdrivende
Læs vores info-artikel om trafik
KONSEKVENSER VED DET KOMMENDE KVARTER: Amager Vest Lokaludvalg er imod byggeriet af Vejlands Kvarter og ønsker at bevare Amager Fælled til fordel for natur og mennesker, klima og miljø. Derfor har medlemmer fra lokaludvalget skrevet fire debatindlæg om det kommende Vejlands Kvarter: Under samme temaer som info-artiklerne, lægger indlæggene op til yderligere debat om byggeriet og de konsekvenser, det vil have for natur, trafik og forurening.

Debatindlæggene udkommer i de fire lokale aviser i Amager Vest i uge 37 og 38.

Læs debatindlægget Vil Vejlands Kvarter kunne leve op til de skyhøje ambitioner? i Ørestad Avis. 

Læs debatindlægget om byggeriets konsekvenser for bynaturen på s.19 i Bryggebladet.

De to andre debatindlæg om trafik og forurening udkommer i hhv. Amager Bladet d.15. september og Havnefronten d.16. september. 

 
Vi arbejder for, at Amager Vest danner den bedst mulige ramme for de mennesker, der bor og arbejder i bydelen.

Dét kalder vi plads til liv.
www.avlu.dk

info@avlu.dk
21513935

 
Facebook
Instagram
Website
Email
Vil du ikke længere modtage Amager Vest Lokaludvalgs nyhedsbrev? 
unsubscribe from this list.