Copy

Tilmeld dig valg til lokaludvalg i Amager Vest! I februar 2022 skal der vælges nye medlem­mer til lokaludvalgene i København. Du kan stille op som repræsentant for en for­ening, råd, netværk, brugerbestyrelse mv., der er aktiv i Amager Vest - og/eller være med til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026.

Find mere information om tilmelding, deadlines, retningslinjer for foreninger mm på vores hjemmeside amagervestlokaludvalg.kk.dk  e
ller kontakt os på info@avlu.dk / 21513935

TILMELD DIG VALG TIL LOKALUDVALG

Vi har slået os sammen med Ørestad Avis og Bryggebladet og har lavet et indstik om valg til lokaludvalg, som bliver omdelt med de to aviser d. 15. og 16. december. 

Hvis du ikke får aviserne, kan du læse artiklerne via vores hjemmeside - måske bliver du inspireret til at stille op til valget og/eller til at stemme om, hvem der skal sidde i Amager Vest Lokalud­valg de næste 4 år.

Tekster: Lars Greir og Andreas Kirkeskov
Fotos: Franco Solomon og Ricardo Ramirez

INDHOLD I VALGAVISEN

LOKALUDVALGSFORMAND André Just Vedgren: "Vi når bredere ud i lokalområdet, end rådhuset nogensinde vil kunne. Politikere og forvaltninger kan se, at vi ikke bare er en flok sure gamle mænd, men at vi faktisk kan bidrage med relevante inputs fra de borgere, som det hele handler om".
Læs interviewet på s. 3 i valgavisen

LOKALE MØDER: Vær fluen på væggen til arbejdsgruppemøderne ’Børn og unge’ og Fysisk Plan’. I arbejdsgruppen ’Børn og unge’ gør vi status over arbejdet og reflekterer over rekruttering af nye medlemmer. I arbejdsgruppen ’Fysisk plan’ er Amager Fælled blandet andet på dagsordenen.
Læs reportagerne på s. 3 & 4 i valgavisen

LOKALT SAMARBEJDE: en række sociale aktører, et teaterkompagni og Amager Vest Lokaludvalg omdanner den gamle maskinhal på Sundholm til ny platform for cirkus, suppekøkken og et sammensurium af borgerdrevne aktiviteter. 
Læs mere på s. 2 i valgavisen

Få indflydelse på udviklingen! Stil op til valg til lokaludvalg, eller stem til valget og vær med til at bestemme, hvem der bliver valgt ind!

  • Frist for tilmelding til valg er d. 14. januar 2022 kl. 12.00
  • Frist for tilmelding til at stemme er d. 7. februar kl.12.00

LOKAL ERFARING: Indtil for nylig var Benjamin Foyn Lausten medlem af Amager Vest Lokaludvalg. Nu bruger han vigtig viden fra lokaludvalget i sit arbejde som politisk rådgiver i brancheorganisationen Globalt Fokus.
Læs mere på s. 4 i valgavisen

LOKAL STØTTE: Projektstøtte og politisk opbakning fra Amager Vest Lokaludvalg var ud­slagsgivende for, at teatergruppen GLiMT Amager kom ind i varmen og blev udnævnt som ‘Lille Storby-teater’.
Læs mere på s. 2 i valgavisen

Facebook
Instagram
Website
Email
Vil du ikke længere modtage Amager Vest Lokaludvalgs nyhedsbrev? 
unsubscribe from this list.