Copy
View this email in your browser
Borgermøde: Vækst, butiksdød eller byliv
Den 11. december kl.19 i Ørestad Bibliotek, kan du møde folk fra Københavns Kommunes Center for Byudvikling, fra Institut for Centerplanlægning og fra Urban Power. De nye regler for detailhandel er i høring - kom med dine input til hvordan reglerne skal virke. Du kan læse mere her.
Nabohaven vandt Forskønnelsesprisen - igen
Lokaludvalget ser Nabohaven som en stor ressource for områdets mange naboer. Den grønne og blomsterrige have er et fristed - især for dem med små lejligheder. Du kan læse mere her. 
Naturpark Amager - Bevar Amager Fælled
Til borgermødet om Naturpark Amager understregede Amager Vest Lokaludvalg igen sin holdning, at Naturpark Amager ikke skal blive en bypark, men bevares som natur. Læs mere om borgermødet her.

Miljøpunkt Amagers årsplan 2018
Miljøpunktet skal i 2018 have fokus på mad og bæredygtighed, grønne gader og gaderum, lige adgang til miljø, Amager Fælled, samt andre aktiviteter og mindre projekter Du kan læse mere og se udkastet til årsplanen her. 

Og snart er det jul ... og nyt år
Amager Vest Lokaludvalg takker alle for et godt samarbejde i 2017. Og håber og ønsker, at 2018 bliver et rart år for alle og enhver.
Sekretariatet holder lukket fra 23/12 2017 til og med 1/1 2018.

Godt nyt til foreninger, brugerbestyrelser og netværk
Der er valg til lokaludvalg i februar 2018. Københavns Kommune inviterer foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, netværk og råd, der har virke i Amager Vest til at stille op eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.  Du kan læse mere her. 
LOBBYISME - bliv hørt i kommunen’ Lokaludvalget havde i slutningen av november inviteret til oplæg om lokal lobbyisme. Forfatter Marie Scott Poulsen gjorde os klogere på den kommunale beslutningsproces. Læs mere her.
11/12, kl. 19:00 - Borgermøde. Vækst, butiksdød eller byliv
15/12- Ansøgningsfrist Bydelspuljen (til behandling 30/1 2018) 
19/12,18:30 - Lokaludvalgsmøde
Se hele kalenderen her
November 2017:
Julearrangementer NABO Center 12.300kr
Bryggens julemarked - gran og gode gerninger 5.000kr
Julehygge i Sundholmskvarterets Nabohave 10.265kr
Tunesisk hækling og strikning 6.000kr
Cykelworkshops 2017 10.200kr
Julefrokost for reformramte 6.000kr
Kulturfællesskaber 41.200kr
Madfællesskaber 29.885kr
Julefrokost for udsatte ældre 6.875kr
Byens Komposthave 120.750kr
Ryste sammen tur 20.000kr
Gadeidræt i Ørestad 71.974kr
Cykelworkshops 2018 7.800kr
UrbanKor 33.500kr
Amager Børnemusikfestival 2018 70.000kr
Liv i Sundby 65.000kr


 
Copyright © 2016 Amager Vest, All rights reserved.
Vores adresse er:
Amager Vest Lokaludvalg
Sundholmsvej 8
2300 København S

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list