Copy
Hvad vil spidskandidaterne til Københavns Borgerrepræsentation med Amager? Kom og lyt med når spidskandidaterne bliver udfordret af Kurt Strand. Tid og sted: 23. oktober, kl. 18:30-22:00, i Amager Bio. Se mere her.
Hvad mener du om udsigterne til projekt Amager Fælled Kvarter, på baggrund af den viden du har i dag?
Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg har spurgt amagerkanerne, hvad de mener om bl.a. boliger på fælleden. Undersøgelsen skal udfordre kommunalvalgets spidskandidater ved valgmødet "Hvem er den bedste borgmester for Amager" - se ovenfor. Her kan du læse mere om undersøgelsen.
Stil op til lokaludvalget
Der er valg til lokaludvalg i februar 2018. Derfor vil vi gerne komme forbi foreninger i Amager Vest, til en kort snak om, hvad det vil sige at være lokaludvalgsmedlem og hvad lokaludvalget kan. Du kan kontakte udvalgssekretær Sofie A. Jensen på mail sofie@avlu.dk eller  tlf. 2151 3935. Du kan læse mere her. 

Budget 18: Driftsmidler til BørneKulturpiloterne
Driftsmilder til BørneKulturpiloterne, midler til at løse utryghedsproblemerne i de ubemandede fritidsfaciliteter, og til planlægning af ny skole og nye daginstitutioner i Ørestad, er blandt de positive resultater for Amager Vest. Lokaludvalget arbejder fortsat videre, blandt andet for etableringen af et stofindtagelsesrum på Sundholm og for bevarelsen af Amager Fælled. Her er links til Budget 18 og til artikler i Amager Bladet og Ørestad Avis.

Nye forhindringer for høringssvar
Københavns Kommune har indført nye regler for høringsperioder og videre rammer i lokalplaner. Du kan læse mere her. 

Der er stadig penge i BYDELSPULJENVores pulje til borgerdrevne aktiviteter og projekter i Amager Vest. De næste tre frister er 23. oktober (afgøres 28. november), 20. november (afgøres 19. december), 16. december (afgøres 23. januar 2018).
I år er ’SKULDERKLAP’ prisen på 50.000kr. Prisen skal tildeles en, der i særlig grad har fremmet netværk imellem bydelens borgere, og har været med til at gøre Amager Vest til et endnu  bedre sted at bo. Fristen for at indstille kandidater er d. 20. nov. 2017 kl. 12. Læs mere her.
Områdefornyelsen Sundbys kvarterplan er godkendt af Borgerrepræsentationen. Nu skal den godkendes i Trafik - bygge- og boligstyrelsen og så går Sundby i gang! Læs udkastet HER.
23/10, 18.30-22 - Valgmøde
23/10- Ansøgningsfrist Bydelspuljen (til behandling 28/11) 
24/10, 18:30 - Lokaludvalgsmøde
11/11, 17-20 - Lysfest
Se hele kalenderen her
September 2017:
Urbans folkekøkken og madskole: 12.500kr
Mini Oktoberfestival 2017: 19.900kr.
Debatmøde om parkering i Ørestad: 5.000kr.
Amager: Ældre, historie & kultur: 10.000kr.
Næstehjælpercafé Amager: 19.650kr.
Markering af Klaus Rifbjerg: 30.000kr.


 
Copyright © 2016 Amager Vest, All rights reserved.
Vores adresse er:
Amager Vest Lokaludvalg
Sundholmsvej 8
2300 København S

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list