Copy
View this email in your browser
Teknik- og Miljøborgmesteren på besøg
Amager Vest Lokaludvalg tog en cykeltur med borgmester Ninna Hedeager Olsen og fik cyklet og talt hele vejen rundt om Amager Vest. Fra trafiksikkerhed i Ørestad Syd, støj og møg på Islands Brygge til Visioner for Sundholm. Læs mere HER. 
Projektkonkurrence om hovedindgange og faciliteter til Naturpark Amager
De nye elementer  - hovedindgange, faciliteter til naturaktiviteter og anløbspladser - skal bidrage til, at endnu flere får øjnene op for naturparkens 35 km2 storslåede landskab. Etableringen forudsætter dog, at der bliver givet de fornødne tilladelser. Projektkonkurrencen forløber frem til september. Du kan læse mere HER. (foto Kongelunden / Natursyrelsen)
Tre støttebreve fra lokaludvalget
Lokaludvalget støtter Islands Brygges Kulturhus' forsøg at få flere toiletter til Bryggens sommergæster - Læs mere HER.
Lokaludvalget bakker op om henvendelse fra borgergruppe vedr. trafiksikkerheden i Ørestad Syd  - Læs mere HER. 
Lokaludvalget retter henvendelse til teknik- og miljøudvalget om ændring af parkeringsreglerne fra 3-timers til 2 timers parkeringsbegrænsning omkring Ørestad - Læs mere HER.
FerieCamp - gratis sommerhalløj
I sommer arrangerer Københavns Kommune FerieCamp 2.-20. juli + BeachCamp på Amager Strand: 23.-27. juli. FerieCamp er gratis tilbud om kultur- og idrætsaktiviteter i skoleferierne for alle børn og unge mellem 6 - 17 år. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan læse mere HER.
Amager Vest Lokaludvalg ønsker alle en dejlig sommer
Sekretariatet er ude på sommereventyr i juli måned. Vi vender ivrigt tilbage i august og glæder os til endu mere Amager Vest - sammen med jer.
2/7-2/8 Sekretariatet holder sommerferie
15/8 17:00 Arbejdsgruppen Børn og unge
15/8 17:00 Arbejdsgruppen Kultur og fritid
15/8 19:00 Arbejdsgruppen Fysisk planlægning og miljø
16/8 17:30 Arbejdsgruppen Social, omsorg, sundhed, integration, beskæftigelse og erhverv (i Peder Lykke Centeret)
 28/8 kl. 18:30  Lokaludvalgsmøde

Se hele kalenderen her
Bydelspuljennæste frist er den 7. august (afgøres d. 28. august). Støtte fra Bydelspuljen gives som underskudsgaranti. I juni bevilgede lokaludvalget støtte til en samlet sum af 166.500kr.
Ansøgningsskema og vejledning HER 
Her kan du blandt andet læse Miljøpunktets årsrapport og -beretning 2017, samt årsplan 2018.  Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter og en selvejende fond med egen bestyrelse, finansieret med driftsmidler fra både Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg.
Høringssvar fra lokaludvalget
Her kan du læse lokaludvalgets to seneste høringssvar vedr. Ændring af skoledistrikter samt vedr. Revision af Forskrift for indretning og drift af restaurationer.
Vad er en høring? En høring er alle borgeres mulighed for at give deres mening til kende, om hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen. Høringer kan også omfatte forslag til ændringer inden for kommunens serviceydelser til fx børn, unge, handikappede og ældre. Link til blivhoert.kk.dk
Høringsfrister:
10/7 Tidsbegræsnet parkering på Islands Brygge
24/7 Ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidig overkørsel
19/8 Revision af Forskrift for indretning og drift af restaurationer
Se flere høringer på blivhoert.kk.dk


 
Copyright © 2016 Amager Vest, All rights reserved.
Vores adresse er:
Amager Vest Lokaludvalg
Sundholmsvej 8
2300 København S

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list