Copy
I starten af 2022 skal der vælges nye lokaludvalg i hele København. Og du kan være med til at bestemme, hvem der skal sidde i Amager Vest Lokaludvalg i perioden 2022-2026. Mød de 20 kandidater, der stiller op til Amager Vest Lokaludvalg, og læs om deres visioner og mærkesager. Og tilmeld dig til at stemme senest mandag d. 7. februar kl.12 - på vegne af en forening, et råd, netværk eller en brugerbestyrelse i Amager Vest. 
TILMELD DIG TIL AT STEMME

KANDIDATER: De 20 kandidater, der stiller op til Amager Vest Lokaludvalg, har beskrevet deres motivation og mærkesager, så du er klædt bedst muligt på til at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget de næste fire år.

OPGAVER: De 12 lokaludvalg varetager hver især en række faste opgaver; Støtte til lokale projekter og aktiviteter med midler fra Bydelspuljen; Udarbejdelse af Bydelsplanen i tæt dialog med lokale beboere og aktører; Svar på høringer; Og varetagelse af det lokale miljøarbejde.

STEM & BESTEM: Der er frist for at tilmelde sig til at stemme til valget er mandag d. 7. februar kl.12. Tilmeld dig på vegne af en forening, et råd eller en brugerbestyrelse, der har aktiviteter i Amager Vest.

VISIONER: Lokaludvalget arbejder for, at byens udvikling sker sammen med københavnerne og ikke udenom dem. God dialog mellem borgere og rådhus og mellem forskellige grupper i bydelen, er i sidste ende udslagsgivende for, om vi har en by med plads til alle og plads til liv.

Facebook
Instagram
Website
Email
Vil du ikke længere modtage Amager Vest Lokaludvalgs nyhedsbrev? 
unsubscribe from this list.