Copy
Rent – godt – vann er viktigere enn du tror!
Optimalt rent og naturlig vann? 

   Rent – godt – optimalt vann er viktigere enn du tror!
Det er skrevet mange avhandlinger om vann og betydningen av nok og godt vann for vår helse. Vi skal nøye oss med å informere summarisk og dernest vise deg aktuelle løsninger som kan sikre deg best mulig vann. Mot slutten av dokumentet kommer det forslag til pakker etter økonomi og funksjonalitet.

Avgifting – i vårt samfunn brukes det i dag over ½ million giftstoffer. Vannløselige giftstoffer må skilles ut via nyrene og som svette. Vi vet at det er en dramatisk økning av kroniske nyresykdommer i USA og mange vestlige land de senere år. Hjelp kroppen din og drikk nok, rent godt naturlig vann – det gjør underverker.

   
Vekstraten for kroniske nyresykdommer i USA

Nyrefunksjon generelt – nyrene regulerer og påvirker blodtrykket, blodtykkelsen, elektrolytter og salter i kroppsvæskene og påvirker kroppens syre/base-forhold (pH), i tillegg til å skille ut avfallsstoffer og giftstoffer. Binyrene er en del av nyresystemet og er avgjørende for en sunn hormonproduksjon. Nyrene blir «slitne» av emosjonelt stress, for mye giftstoffer, en rekke medisiner samt av mangel på rent godt vann. I kinesisk, vedisk og energimedisinen regnes nyrefunksjonen som en «hovedsentral» for kroppens elektriske ledningsnett. God nyrefunksjon er fundamental for en god helse det er en grunn til at du har to av dem!

Biokjemi, cellekommunikasjon og transport av næringsstoff i kroppen – ny forsking viser at vann har helt unike og livskritiske funksjoner på cellenivå vi hittil ikke har vært klar over. Alle ioner og molekyler (inkl. DNA) i cellene har et «hydreringslag» av vannmolekyler rundt seg som sørger for at de kan samhandle og utveksle informasjon med omgivelsene. Uten godt vann er det ikke mulig. Videre vet vi at vann transporterer livskritiske næringsstoff til og fra celler. Dette er essensielt for hele metabolismen. Vann er en forutsetning for god kommunikasjon i kroppen.

Tro, kunnskap og arroganse. Surt vann: Tiltak er gjennomført for å redusere utslippene av svovel, både i Norge og i Europa. Dette har ført til at belastningen har avtatt betydelig. Likevel er fortsatt store områder utsatt for og skadet av sur nedbør. Det er en del som tror at «vann er vann så lenge de ikke det ikke er giftig» men det er ikke riktig. Man må lese tilgjengelig forskning. Da vil man se at bl.a. strukturert vann og vanns minne (hukommelse) har betydning for kroppen. Living Rainbow H2O (ISBN: 9814390895) og The Memory of Water: Homeopathy and the Battle of Ideas in the New Science (ISBN: 0722532628) anbefales for deg som leser teknisk engelsk.

Er det forskjell på vann og «vann»?
Betydningen av rent vann. Mange steder drikkes det vann som inneholder giftstoffer og tungmetaller, bakterier og andre sykdomsfremkallende organismer. Vanlig «godt» drikkevann inneholder ofte tungmetaller og kjemikalier, men som regel innenfor godkjente normer. Vannet kan være surt, hardt, ha ubehagelig smak, lukt og være uegnet som drikkevann. Spørsmålene er; hvor mye er «for mye» giftstoffer? Hvordan reagerer kroppen på kombinasjoner av giftstoffer fra luft, vann, mat og strålingsbelastning (synergieffekt)? Vi vet at andelen av befolkningen som har nyre- og leversykdommer, autoimmunsykdommer, diabetes (som også påvirker nyrer), kreft, hjerteinfarkt og stressrelaterte lidelser (kroniske helseproblemer), ME og psykiske lidelser øker år for år.  Stadig mer forskning tyder på at det er den totale stressbelastningen på kroppen (i et utvidet perspektiv) som bidrar til dette.

Vann med riktig innhold av mineraler og elektrolytter. Vann uten naturlige sporstoffer, salter og elektrolytter er mye mindre nyttig for kroppen enn fullverdig vann. Drikker man for mye av et slikt «næringsfattig» vann, vil man tømme kroppen for viktige næringsstoffer. Det er derfor ikke vilkårlig hvilken type rensing man velger. Enkelte systemer fjerner stoffene du skal ha og renser for dårlig. De bør ha et sertifikat som dokumenterer at de gjør jobben riktig. Generelt sett bør man som en tommelfinger regel drikke 1-1,5 liter rent vann pr. dag.

Vitalisert, strukturert og levende naturlig vann. Temaet er omfattende, og ny forskning kommer til hver dag. Kort fortalt er det slik at vann «klumper» seg i strukturer (kluster/klynger av vannmolekyler), og når disse strukturene er optimale, er det mye lettere for kroppen å ta opp og bruke vannet. Vann som har gått igjennom lange rette rør og vært renset med ulike kjemikaler, har en uheldig struktur. Motsatt av vannet i en foss som er levende og har fine strukturer. Vann har hukommelse og husker alle substanser (frekvensspektrene deres) det har vært i kontakt med.Vann som har vært giftig og renset tradisjonelt «husker» i form av frekvenser giften og forteller kroppen at den er der selv om substansen er borte.  Vitalisert vann ved bruk av  Vortex Water Revitalizer har vist seg å ha en rekke positive effekter, og planter viser det tydelig ved å bli grønnere, friskere og større når de får dette vannet. Begrepet «dødt» og «levende» vann og at vann har hukommelse og dermed kan overføre informasjon til kroppen, er det stadig flere i det vitenskapelige miljøet som stiller seg bak. Vannets hukommelse er også prinsippet bak homøopati og en rekke andre relaterte mer moderne teknologier (Russiske frekvenskrystaller, WaveGenetics m.m.)

Vi består grovt sett av 70 % vann, og en mann på 70 kg har ca. 45 av disse kiloene i vann

Vann fra springen til vannglasset
I denne seksjonen skal vi vise deg noen løsninger. Vi begynner i «feil» ende, dvs. med det vi vanligvis gjør sist (før vi drikker det) med vannet og ikke først. Det blir lettere å komme i gang, og du kan begynne med de rimeligste løsningene og bygge deg opp. Vi beskriver likevel alle komponenter du kan bruke slik at vil du ha et optimalt vannsystem i ditt hus, får du her alle delene bortsett fra en rørlegger. Vi anbefaler at man inkluderer minimum et filtreringssystem i budsjettet. 

Vitalisering, strukturering og minneoverføring i muggen eller glasset. 
Her er det flere løsninger og prisnivå. Vi skisserer noen av dem. Se i vår nettbutikk for flere muligheter (primært under kategorien vann: shop.unovita.com)


1.  Drikkeglass - TC Energydesign
Drikkeglassene fra TC Energydesign har sin form etter de samme geometriske prinsipper som de øvrige TC-produkter og har også den samme effekten på innholdet. Den tredelte formen på TC glassene ble utarbeidet i samsvar med Det gylne snitt. Etter ca. 3 minutter i TC drikkeglass er smaken på det ordinære kranvannet vesentlig forbedret. Den biologiske verdien på vann og juice i glasset styrkes. Generelt sier vi at glassene gir 50 % av karaflenes effekt på innholdet.

2. Informasjonskrystallen Aqua
Aqua er krystallen som optimaliserer vannet ditt. Krystallen forbedrer vannmolekylenes struktur og gjør vannet mer «levende». Det har vist seg at vann som har optimal struktur, bedre hydrerer kroppen og at vann er en helt essensiell del av biokjemien. Vanligvis vil man forsøke å bruke renest mulig vann, så bruk Aqua-krystallen for å optimalisere og vitalisere vannet. Du kan ha Aqua hengende i et kjede eller feste den på kroppen i 2-3 timer hver dag. Du kan også holde den på pulsåren eller andre steder i kroppen der det «passerer» mye vann for på den måten å forbedre vannet i hele kroppen. Du kan ha den i badevannet og du kan selvsagt overføre informasjonen til drikkevann (legg oppi eller hold inntil glasset i minst 1 minutt). Drikk vannet umiddelbart etterpå i små slurker.
Merk! Det er mange flere informasjonskrystaller du kan bruke som også gir vannet medisinske effekter (tilfører informasjon fra urter eller remedier), se i nettbutikken shop.unovita.com


3. Karaffel Alladin 1,3 l. oppbevaring som bevarer og forbedrer vannet
Alladin karaffel er bestselgeren fra TC Energydesign. Alladin karaffel er standardversjonen i rekken av karafler fra TC Energydesign, og varianten med symbolet Flower of Life i gull brent inn i bunnen har i flere år vært den mest populære. Designet bygger på universell geometri og Det Gyldne Snitt hvor volumet av hver seksjon svarer til en av de første 6 nummer av den universelle Fibonacci-sekvensen. Denne geometrien finner vi over alt i naturen, og de samme prinsipper ble også brukt i oldtidens byggverk. Den geometriske formen har en gunstig effekt på innholdet, dette vises bl.a. ved at revitalisert vann i tester får en sekskantet hexagonal struktur som tilsvarer vannets økte nivå av energi og livskraft. Effekten oppnås allerede etter 3 minutter.
              
I naturen beveger vann seg i spiraler..


Naturlig frisk, renere og vitalt levende vann som du finner i naturen


4. Kitchen Vortex Water Revitalizer – rett fra kjøkkenkranen
Ideell løsning du kan feste rett på en vanlig standard kjøkkenkran (passer på de fleste bare ta av den gamle tuppen).

5. Shower of Life Vortex Water Revitalizer
Ypperlig løsning du kan ta med deg og/eller montere fast før dusjhodet ditt. Gir mykere hud, bedre vask med mindre såpe, bedre hydrering og en mer behagelig dusjopplevelse. Les mer om fordelene nedenfor.
 
6. Standard Vortex Water Revitalizer for mindre filtersystemer og alkaliseringsmaskiner
Kobles mellom kran og filteringssmaskin, ikke til hele huset (bare drikkevannet).


7. Whole House Vortex Water Revitalizers
Forbedrer vannet i hele huset, drikkevann, badevann, dusj og reduserer mengden klor, bakterier mv. Planter og miljøet trives med naturlig vann.

 

Fordeler med Vortex (spiral) Water Revitalizer:
  • VWR vannet smaker og føles bedre på kroppen
  • VWR vannet absorberes bedre i kroppen og gir dermed bedre hydrering (vannet «slenger» ikke rundt i maven)
  • VWR vannet har vist seg å bedre hydrere cellen enn annet vann og hjelper til å eliminere bakterier, klor, nitrater og andre giftstoffer fra vann
  • VWR øker mengden oppløst oksygen i vannet
  • VWR vannet har redusert forekomst av bakterier (laboratorieprøver viser dette)
  • VWR vannets pH-balanse forbedres og havner ofte i området 6.9 -7.2
  • Bruker du dusjhodet eller hele huset spiralen, får man mindre forkalkninger, mykere og mer behagelig vann, trenger mindre såpe og mykere og bedre hud
Renseløsninger og filtrering av vann

8. Sota Water Ozonator
Water Ozonator tilfører vannet oksygen og gir det et en friskere smak. Ozon bidrar til å ta knekken på bakterier og andre patogener, og det er mange terapiformer som benytter vann med økt oksygeninnhold. Dette har en rekke spennende effekter i kroppen (mye forskning tilgjengelig på nettet for de som ønsker mer informasjon om dette).

Om filtrering generelt:
Filtrert vann – et økonomisk og bærekraftig alternativ. Det er lett å forstå hvorfor filtrert vann fra springen er et bedre økonomisk alternativ sammenlignet med flaskevann. Avhengig av hvor og hvordan du kjøper flaskevann, kan det koste 50 til 100 ganger så mye som vann fra springen. For en brøkdel av denne kostnaden, gir Norits H2OK-filtre vann som tilfredsstiller og ofte overgår standarden på flaskevann. Flaskevann er som oftest solgt i PET-flasker. Disse produseres av millioner av tonn plast hvert år.  Ferdigvannflasker kan ofte inneholde større eller mindre menger av bl.a. giftstoffet bisfenol A (BPA), så kan du bruke godt rent norsk vann på stål eller glass, er det bedre. Filtrene nedenfor er sertifiserte og fjerner effektivt 99.9999 % av alle bakterier og flere andre giftige substanser.
 

9. Vie-Gürgle kranfilter
Vie-Gürgle kranfilter gir deg friskt og velsmakende vann ved å vri på en hendel. Filteret monteres enkelt på tappekranen ved hjelp av medfølgende adapter. Det reduserer klor, lukt og smak og fjerner 99,9999 % av bakterier og cyster og blokkerer det meste av virus. Kapasitet 1000 liter før du bytter filter.

10. Vie-aQix benkfilter
Filteret kobles direkte på kranen med medfølgende adapter og settes på benk. Filteret er bakteriologisk sikkert og fjerner virus, bakterier og E.coli. Produktet forbedrer smaken på vannet og er enkelt å installere og vedlikeholde. Filterpatronen (Water purifier+) kan byttes ut og tilpasses behovet.

11. Vie-Jumbo12-UVD4 – vannrensesystem for hovedinntaket i huset – komplett og klart for montering


Kombinasjonen av forfilter, kullfilter og UV-desinfisering gir et tre-trinns behandlingssystem som er kompakt, miljøvennlig og gir en sikker bakteriologisk barriere. Forfilteret fjerner partikler < 5 mikron. Det aktive kullfilteret reduserer klor, farge, lukt, smak og kjemisk forurensing. UV-anlegget inaktiverer bakterier og virus ved hjelp av UV-lys. Systemet fjerner 99,99 % av sykdomsfremkallende bakterier som virus og patogene bakterier – inkludert E-coli. Enkel installasjon da det kun trengs å kobles til vann inn/ut og stikkontakt.  Enkelt vedlikehold, optimalt for enebolig, kapasitet 30 liter i minuttet, monteres av en autorisert rørlegger.

12. LIFE Ionizer 7700C – filtering, rensing og produksjon av alkalinsk (høy pH) vann
Life Ionizer 7700c er årets modell (2013) og tilbyr noe av det ypperste som er innen pH-alkalisering og ORP (oksygen reduksjonspotensial) på markedet. Enheten har to standardfilter og muligheter for prefiltrering. Life Ionizer er WOA sertifisert blyfri i følge NSF/ANSI-standard. Produktet har 0,75 mikron titanbelegg på elektrodene som er 300 % mer enn konkurrentene. Enheten kan fåes med UV-lysteknologi og har livstidsgaranti på basissystemet. Dette er løsningen hvis du både ønsker sluttfiltrering (dvs. ved drikkevannskranen) og muligheten til å få et vann som kan hjelpe kroppen å bli mer basisk (få høyere pH).

Pakkeløsninger – eksempler og noen anbefalinger
Mulighetene er mange og avhenger selvfølgelig av din økonomi så vel som den lokale vannkvaliteten. Vi har derfor forsøkt å lage noen eksempler på sammensetninger (konfigurasjoner) for ulike lommebøker. Prisene på pakkene er anslag og ikke tilbud. Man kan selvfølgelig bruke en av løsningene om man vil. Vi har ikke laget pakker med TC energydesign-glassene, men de er aktuelle for alle løsningene, og vi bruker dem selv. Endelig pris vil variere med kampanjer m.m. Se nettbutikken shop.unovita.com for dagsaktuelle priser eller be om et tilbud via e-post salg@unovita.com.
A) Enkel minimums pakkeløsning uten filter og spesialrensing. Vi anser dette som en rimelig løsning ved kjøkkenvasken for deg som har et rimelig bra vann i utgangspunktet men ønsker å optimalisere det, få bedre smak og mindre bakterier.
Innhold pakke A:
Nr. 4. Kitchen Vortex Water Revitalizer – for strukturering, mer oksygen, bedre pH og smak
Nr. 3. Karaffel Alladin 1,3 l. – TC energydesign – oppbevaring som bevarer og forbedrer vannet
Prisanslag kr 2.600,-
B) Enkel pakkeløsning uten filter med ozonrensing. Vi anser dette som en rimelig løsning ved kjøkkenvasken for deg som har et ok vann i utgangspunktet, men ønsker å optimalisere det, få bedre smak, mer oksygen og vesentlig mindre bakterier.

Innhold pakke B:
Nr. 4. Kitchen Vortex Water Revitalizer – for strukturering, mer oksygen, bedre pH og smak
Nr. 8. Sota Water Ozonator – renere og mer oksygenrikt vann
Nr. 3. Karaffel Alladin 1,3 l. – TC energydesign – oppbevaring som bevarer og forbedrer vannet
Prisanslag pakke B: kr 5.200,-
C) Enkel pakkeløsning med filter eller tilsvarende som pakke B. Du får her en pakke som fjerner 99.9999 % av alle bakterier, en rekke virus, klor og lukt i tillegg. Du må kanskje skaffe deg en overgang ekstra mellom spiralen og filteret hos en rørleggerhandel, litt avhengig av din kran. Vi anbefaler også at du har en god høyde på kranen, ellers blir det trangt i vasken. Nå begynner du å få svært godt vann nesten uansett forhistorie. Har du grumsete vann eller vann med mye tungmetaller, bør du se på mer avanserte løsninger.

Innhold pakke C:
Tilsvarende som pakke B, men med: Nr. 9. Vie-Gürgle kranfilter i tillegg.
Prisanslag pakke C: kr 6.500,-
D) En mer avansert løsning med mulighet for justering av pH med mer. Her får du dobbeltfiltrene og alle funksjonene fra en profesjonell Alkalizer, samt Vortex Water Revitalizer i forkant, samt Aqua informasjonskrystallen for vannglasset eller muggen. Vi har også under benken løsninger om ønskelig, spør om prisforslag (de koster litt mer).

Innhold pakke D:
Nr. 12. LIFE Ionizer 7700C - filtering, rensing og produksjon av alkalisk (høy pH) vann
Nr. 6. Standard Vortex Water Revitalizer for mindre filtersystemer og alkaliseringsmaskiner
Nr. 2. Informasjonskrystallen Aqua for etter optimalisering i glass eller mugge
Prisanslag pakke D: kr 16.500,-
E) En pakke for deg som kun vil ha sikkert rent vann i hele huset.
Nr. 11. Vie-Jumbo12-UVD4 – vannrensesystem for hovedinntaket i huset – komplett og klart for montering. Sjekk spesifikasjoner ovenfor.
Prisanslag pakke E: kr 12.250,-

F) En pakke for deg som vil ha sikkert rent vann i hele huset og optimalisert, naturlig vann med god smak i alle kraner.
Innhold pakke F:
Nr. 11. Vie-Jumbo12-UVD4 – vannrensesystem for hovedinntaket i huset – komplett og klart for montering.
Nr. 7. Whole House Vortex Water Revitalizer (spiralversjon beste løsning – vi må ha størrelse på inntaksrøret)
Prisanslag pakke F: kr 18.250,-

G) En løsning for deg som vil ha godt vann i hele huset og optimalisert, naturlig vann med bedre pH og god smak i alle kraner. Det forutsettes at du ikke har særlig forurenset eller grumsete vann som krever profesjonell filtrering.
Innhold pakke G:
Nr. 7. Whole House Vortex Water Revitalizer (spiralversjon, beste løsning – vi må ha størrelse på inntaksrøret)
Prisanslag pakke G: kr 6.300,- (pris kan variere litt etter størrelse på inntaksrøret i huset, krever rørlegger).

Videre utbygning og valg. Det er mange muligheter, og man kan sette sammen større eller mindre kombinasjoner. En liten spiral på kjøkkenvasken gjør underverk. Den og gir bedre vann, likeledes vil informasjonskrystallen Aqua også gi det lille ekstra. Den kan i tillegg brukes direkte på kroppen eller til å overføre informasjon til alt som inneholder vann (kremer, såpe osv.). Lykke til med valget! 

Kontaktinformasjon:
Uno Vita AS – Klinikk for Integrert Medisin
Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo – Tlf. 21 44 76 41
e-post: klinikken@unovita.com   salg@unovita.com 
Nettsider: www.unovita.com        shop.unovita.com
Del erfaringer, spør hvis du lurer på noe på her: http://electromedicalblog.com

Informasjon du kanskje ikke har fått med deg?

Kurs serie begynner 16. mars 2013 (få plasser igjen) - Klikk her!
Neste generasjon "kosttilskudd" er her - informasjonskrystaller! - Klikk her!
Beskytt deg mot uheldig stråling nå! - Les mer her!


 
Copy all text and click the symbol, then paste and you will find your language


Copyright © 2013 *|Uno Vita AS|*, All rights reserved.

Our mailing address is:
Uno Vita AS
Sjøgata 15
Klinikk for integrert medisin
Moss, Norge 1516
Norway

Add us to your address book
 unsubscribe from this list | update subscription preferences 

 meld deg av dette nyhetsbrevet | oppdater din informasjon 

Vi beklager hvis du har fått e-post du ikke vil ha. Klikker du på meld deg av nyhetsbrevet blir riktig adresse fjernet.