Copy
I det här numret: klimatnätverksträff, argumentationsworkshop, föreläsningsserie om klimat, GS årsmöte, träff för nya medlemmar med mera.

Innehåll

Ny på jobbet
Nu startar vi ett lokalt MP-klimatnätverk!
Argumentationsworkshop
Föreläsningsserie om klimat och hållbar stadsutveckling
Kallelse till årsmöte för Gröna Studenter Lund
Träff för nya medlemmar
Dags att nominera inför årsmötet
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Linn Rosenkvist

Ny på jobbet

Den första januari klev ett helt nytt, grönt gäng på sina förtroendeuppdrag. Visserligen har vi som sitter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen varit igång sedan mitten av hösten, men det är nu som den nya mandatperioden börjar på riktigt.

Som kommunalråd har jag fått ett kontorsrum på rådhuset och imorgon ska jag leda mitt första nämndssammanträde någonsin! Nya och gamla gröna politiker ska nu ta sig an att inom ramen för vårt rödgrönrosa samarbete genomföra så mycket grön politik som möjligt. Det är då också viktigt att vi får ert, alla medlemmars, stöd. Kom med inspel och kloka idéer, ställ kluriga frågor och var inte rädda att ifrågasätta våra prioriteringar. Men glöm inte heller bort att vi är människor. Vi är människor som just nu är nya på jobbet och som försöker fundera ut hur vi bäst ska lösa uppgiften att göra Lund mer hållbart, jämställt och grönt. Därför behöver vi också uppmuntrande ord, en kopp kaffe eller te och pepp! Nu ska vi tillsammans börja realisera vår gröna politik!

Text: Emma Berginger
Foto: Henrik Larsson

Nu startar vi ett lokalt MP-klimatnätverk!

Nu startar vi ett lundabaserat klimatnätverk inom Miljöpartiet! Det lokala nätverket föreslås verka på samma grundval som MP:s nationella klimatnätverk. Se http://klimatnatverket.medlem.mp.se/

Välkommen till möte
27 januari kl. 18.30
Vi konstituerar ett nätverkscentrum och planerar kommande aktiviteter!
Plats: MP:s kansli, Lilla Fiskaregatan 10.

Alla medlemmar i MP Lund är välkomna!

Ulf Nymark
Klimatambassadör MP Lund
E-post:

 

Argumentationsworkshop

Argumentationsworkshop för alla som vill bli bättre på att debattera och argumentera. Vi tränar oss rent praktiskt på att argumentera för vår gröna politik. Bli tryggare i att argumentera denna kväll, utan prestationskrav och i trevlig atmosfär.

Tid: Torsdag 28/1, 18.00-19.30
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Föreläsningsserie om klimat och hållbar stadsutveckling

Klimatet är vår tids ödesfråga. Lunds Naturskyddsförening anordnar en bra föreläsningsserie om klimat och hållbar stadsutveckling i vår som vi inte kunde anordnat bättre själva. Serien täcker ämnen så som Klimatet och välfärden, Ekologiskt och matbrist, Klimatflyktingar och Samhällsomställning. Miljöpartiet Lund uppmuntrar alla medlemmar att gå på de föreläsningarna för att fördjupa sig och öka sina kunskaper.

Föreläsningarna är på Stadsbiblioteket 18.00-20.00, torsdag 29/1, torsdag 26/2, tisdag 14/4 och i Stadshallen (vid Stortorget) 19.00 torsdag 5/3, torsdag 12/3, torsdag 19/3 och onsdag 25/3.

Första föreläsningen (29/1) handlar om trafikplanering för minskat bilåkande med Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector Traffic. Alla teman och föredragshållare finns under fliken ”utbildning” på medlemswebben. Mer utförlig information om föreläsningarna finns också på Lunds Naturskyddsförenings hemsida.

Kallelse till årsmöte för Gröna Studenter Lund

Lördagen den 7:e februari kl. 13.00 på MP:s kansli, Lilla Fiskaregatan 10 
 
Ny termin och nu är det tid för årsmöte för Gröna Studenter Lund. På årsmötet kommer vi att diskutera och besluta om verksamhetsplan och budget för 2015, vi kommer att välja en ny styrelse, däribland språkrör och kassör, ny valberedning och revisor. Kandidera och nominera jättegärna till , senast 26:e januari. Om ni har något som ni önskar att föreningen ska jobba med nästa år eller kanske något ni vill ska förändras inom föreningen så skriv gärna en motion. Skicka motionen till: . Handlingarna (dvs. förslag på budget och verksamhetsplan, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse mm.) kommer att mejlas ut cirka en vecka innan mötet.

Det kommer att bjudas på vegansk mat. Mejla oss gärna om du har nån allergi.

/Styrelsen Gröna studenter Lund

Träff för nya medlemmar

Du som är ny i Miljöpartiet eller känner dig ny och har funderingar om hur du kan engagera dig, hur Miljöpartiet fungerar eller något annat som rör MP är särskilt välkommen på Träff för nya medlemmar.

Vi kommer gå igenom olika sätt att engagera sig i Miljöpartiet, hur partiet är uppbyggt och organiserat och annat som kan vara bra att veta som ny medlem. Framför allt kommer vi svara på dina frågor.

Ingen föranmälan krävs, men om du har frågor innan kontakta Teresia Ställborn () eller Anette Mårtensson
().

Tid: tisdag 17 februari 18.00-19.30
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Dags att nominera inför årsmötet

MP Lunds årsmöte är i mars, men redan nu går det att nominera till de uppdrag som väljs av årsmötet. Förutom styrelse, valberedning och revisorer väljs även regionombud.

Styrelsen planerar föreningens verksamhet och sköter ekonomin. Varje styrelseledamot har ett ansvarsområde, t ex utbildning eller hemsida, att arbeta med mellan mötena. Revisorerna granskar föreningens ekonomi och verksamhet så att allt sköts på ett bra sätt. Regionombuden representerar MP Lund på MP Skånes regionmöten.

Om du vill nominera dig själv eller någon annan till styrelseledamot, revisor eller regionombud eller har frågor kring något av uppdragen, kontakta valberedningens sammankallande Ola Persson, . Om du vill nominera dig själv eller någon annan till valberedare eller har frågor om vad det innebär att sitta i valberedningen, kontakta någon i styrelsens arbetsutskott, Ulf Holm, , Teresia Ställborn,  eller Anette Mårtensson, .

Foto: Linn Rosenkvist

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Ulf Holm, ordförande

0705-76 26 49

Teresia Ställborn, vice ordförande
 

Anette Mårtensson, kassör

0762-35 27 23

Övriga styrelseledamöter
Emma Berginger

0709-27 81 94

Petter Forkstam

0703-57 58 13

Anna Hagerberg


Joakim Månsson Bengtsson

0760-28 75 47

Dennis Svensson

0761-67 72 75
 
Viktor Östlund

0707-57 58 54


Kommunalråd

Emma Berginger

0709-27 81 94

 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande
 

Anders Ebbesson

0732-31 61 44

Cecilia Emanuelsson


Sofie Lemontzis


Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Arbetsgrupperna
 
Miljö-, bygg- och plangruppen
Emma Berginger, sammankallande
              
0709-27 81 94
 
Sociala gruppen
Björn Åhlin, sammankallande

0768-40 49 66
 
Kultur- och utbildningsgruppen
Yanira Difonis, sammankallande

 
Energigruppen
Ola Persson, sammankallande

 
Djuretiska gruppen

Björn Åhlin, sammankallande


Demokratigruppen
Arthur Miller

 
Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Axel Hallberg, ordförande

0722-02 38 03


Gröna Studenter

Sofie Lemontzis, språkrör


Joakim Månsson Bengtsson, språkrör

0760-28 75 47


Hemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Söndag 25 januari 16.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 26 januari 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 27 januari 18.30
Klimatnätverket
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Onsdag 28 januari 18.00
Argumentationsworkshop
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 2 februari 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 9 februari 18.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 16 februari 18.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 17 februari 18.00
Träff för nya medlemmar
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 23 februari 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 2 mars 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 3 mars 18.00
Samtalskväll om grön ideologi
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 23 mars 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Foto: Linn Rosenkvist
Copyright © 2015 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp