Copy
I det här numret: skräpexkursion, studiecirkel, gröna inspirationsdagar, nominera till riksdagslistor m.m.

Innehåll

Kick-off med fokus på valet
Skräpexkursion på Knivsåsen
Kyrkoval den 17 september
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Gröna inspirationsdagar
Nominering till riksdagslistor
Nytt och sensationellt om förnybar el
Två fredsaktiviteter
Desalination 7 'Miljöpåverkan från avsaltning'
I högerspalten: Kalendarium

Kick-off med fokus på valet

Semestern är slut, men de senaste veckorna har bjudit på varma dagar och ljumma kvällar. Nu är det bara lite drygt ett år kvar till valet. Hur kunde det gå så fort?

Miljöpartiet i Lunds förtroendevalda sågs söndagen den 27 augusti för höstterminens kick-off. Vi diskuterade hur vi ska kommunicera våra gröna framsteg och hur vi ska fokusera på rätt saker i valrörelsen. Dessutom lyssnade vi på Gustaf Wiklund, politisk sekreterare i Helsingborg, som bjöd på sin analys av svensk politik och Miljöpartiets roll i valrörelsen. Gustaf pekade på att många medier nu faktiskt börjar uppmärksamma de vinster vi gröna gör och att det finns en lista med 50 viktiga beslut för klimatet som vi har fått igenom. Den finns att läsa på https://www.mp.se/just-nu/50-viktiga-klimatbeslut

Vi kan konstatera att Miljöpartiets första mandatperiod som regeringsparti kommer att ställa krav på oss alla att i valrörelsen både kunna förklara vår politik och våra ställningstaganden i regeringen, och samtidigt visa på allt viktigt vi har fått igenom och allt vi vill genomföra kommande mandatperiod. Klimat- och miljöfrågorna är långt ifrån lösta och Miljöpartiet behövs i svensk politik!

Emma Berginger, kommunalråd

Skräpexkursion på Knivsåsen

Nu drar svampsäsongen igång på allvar. Tyvärr råder det skräpsäsong året om i skog, mark och vattendrag. Därför ordnar Miljöpartiet i Lund en skräpplockardag lördagen den 9 september, med Knivsåsen utanför Dalby som utgångspunkt. Vi delar upp oss i grupper och plockar allt skräp vi hittar. Bland annat längs Skåneleden och vid Dalby stenbrott. Var och en tar med fika efter behag och behov.

Tid: Lördag 9/9 kl 10.15
Plats: Knivsåsens pendlarparkering

Ta sig dit:
Buss 160 från Lund C, avgång 09.43. Gå av vid hållpats Knivsåsen. Parkeringen ligger vid korset Björnstorpsvägen-Väg 11, precis vid hållplatsen.

Bil: Väg 11/102 mot Dalby. Fortsätt mot Veberöd, sväng av mot Björnstorp. Parkeringen ligger direkt på vänster sida.

Cykel: Kör genom Dalby centrum mot Veberöd. Strax efter stenbrottet kommer du till en gård på höger sida. Här finns en cykelväg in till höger som leder under 11:an och rakt på parkeringen.

Kontakt:
Lars Wirtén, 0708-13 74 50

OBS! Ändrad plats mot vad tidigare har kommunicerats. Knivsåsen är alltså vad som gäller!

Lars Wirtén, styrelsen

Kyrkoval den 17 september

Du vet väl om att det är kyrkoval söndagen den 17 september? Genom att rösta i kyrkovalet kan du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år vara med och påverka kyrkans inriktning. Det är tre val som ska göras – till kyrkofullmäktige (lokalt), till stiftet (regionalt) och till kyrkomötet (nationellt).
 
Sverigedemokraterna mobiliserar stort, så det finns all anledning att använda din rösträtt för att värna en öppen och välkomnande kyrka. Miljöpartiet ställer inte upp som parti i kyrkovalet, men nomineringsgruppen Miljöpartister i Svenska kyrkan, som består av miljöpartister med ett engagemang i Svenska kyrkan ställer upp i valet.

Studiecirkel: 

Klimatfrågan - så fixar vi det!


När? Det blir fem måndagar 18.30-20.30.  Datum:
18/9, 9/10, 6/11,13/11, 27/11 samt som reservdatum 11/12.
Var? MP-Lunds lokal
Hur? Vi är redan flera stycken – men anmäl dig du också – snarast!

Innehåll: Svante Axelssons bok från 2014 ("Vår tid är nu"), tre nya artiklar i Dagens Industri 2017 om de möjligheter som den nya klimatlagen nu resulterat i. Studiecirkeln ger viktigt vetande för att kunna lägga upp och möta väljarna i valrörelsen.

Det är resursmässigt, tekniskt och ekonomiskt möjligt att lösa klimatkrisen. Det är de politiska besluten som begränsar, och möjliggör. En majoritet av svenskarna vet redan att klimatfrågan är på allvar. Men nu måste vi övertyga väljarna om att det gäller att lägga sin röst på en så grön som möjligt regering 2018 – och om att MP förtjänar väljarnas förtroende.

Välkomna! Anmälan till 

Läsa mer? Om att 2020 som blir ett nyckelår: Dagens Nyheter skrev i juni i år om en artikel i Nature: ”Three years to safeguard our climate” av Johan Rockström och fem andra klimatforskare. Om vi ska klara Parisavtalet behöver det politiska klimatarbetet accelereras till år 2020.  Du hittar artikeln på www.mission2020.global

Cecilia Emanuelsson

Gröna inspirationsdagar

Gröna Inspirationsdagar arrangeras av MP Skåne den 23 och 24 september i Medborgarhuset i Eslöv. Lördagen blir en dag med inspirationsföreläsningar, debatter och föredrag med inriktning mot valet 2018. Gustav Fridolin, Amanda Lind, Linnea Engström och Maria Ferm är klara, ett par av våra skånska riksdagsledamöter kommer att finnas på scen, liksom våra regionråd. Vi kommer också att få lyssna på externa föredragshållare, bland annat läkaren Henrik Widegren (en av de lärde i Fråga Lund).
 
Söndagen blir en dag fylld av utbildningar som ska passa alla medlemmar – såväl nya som erfarna. Det blir flera parallella utbildningar, så att var och en kan välja sin nivå och sin inriktning bland grundläggande utbildningar, pass för förtroendevalda inom olika uppdrag och styrelseledamöter m.m. Söndagen avslutas med "Hur kan vi bäst bemöta populism och främlingsfientlighet?", ett föredrag med Anders Sigrell, professor i retorik. I år görs inspirationsdagarna i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.
 
Miljöpartiet i Lund bjuder på deltagaravgiften (250 kr) för de första tjugo medlemmar som anmäler sig och det finns fortfarande platser kvar. Hör av dig till Linn Rosenkvist på om du är intresserad av att få din deltagaravgift betald av lokalavdelningen.
 
Anmälan till Gröna inspirationsdagar görs via den här länken.
 
Om du har frågor om arrangemanget, hör av dig till Emma Fager Malmström på 046-270 42 42 eller emma.fager.malmstrom@mp.se.

Foto: MP Skåne

Nominering till riksdagslistor

Skåne läns norra och östra, Skåne läns västra samt Skåne läns södra
Nominera dig eller någon annan till 2018 års riksdagslista för valkretsarna Skåne läns norra och östra, Skåne läns västra samt Skåne läns södra. Möjlighet att nominera dig eller någon annan till valkrets Malmö kommun kommer i ett separat formulär.
 
Sista nomineringsdag är 30 september 2017.

För att lämna din nominering fyller du i formuläret som du hittar här.
Har du inte möjlighet att fylla i formuläret går det också att skicka nomineringen med post till Miljöpartiet de gröna i Skåne, Box 1244, 221 05 Lund.

Beslut om Skånes riksdagslistor fattas på en valkonferens (distriktsmöte) första hela veckan i december 2017. Valberedningen presenterar sitt förslag senast två veckor innan mötet.
Har du frågor gällande nominering eller kandidatur? Kontakta Valberedningen på vb.val.skane@mp.se eller kontakta respektive sammankallande för varje valkrets:
Skåne läns norra och östra valkrets:
Lutz Dahmen, dahmen.lutz@gmail.com, 070-110 80 07. 
Skåne läns västra valkrets:
Barbro Stigsdotter, stigsdotter.barbro@gmail.com, 070-924 23 13.
Skåne läns södra valkrets:
Ola Persson, ola.persson.1@gmail.com, 070-830 84 74.
 
Frågor om formuläret samt frågor om allmän karaktär besvarats av valberedningens sammankallande Johanna Öfverbeck, johanna.ofverbeck@mp.se, 0709-948693.
 
Vill du veta mer om MP Skånes nomineringsprocesser så kontakta kansliet på skane@mp.se efter den 1 augusti så skickar vi dokumentet Regler för Skånedistriktets nomineringsprocesser.

Nytt och sensationellt om förnybar el

– vad alla miljöpartister bör veta!

Hela energimarknaden håller på att omstöpas – under de senaste 18 månaderna har en förutspådd men oväntat och häpnadsväckande snabb utveckling inletts: förnybar el från vind och sol har börjat konkurrera ut el från kärnkraft, olja och kol. Denna information kommer från Tomas Kåberger, som var inbjuden som föredragande i Kraftringens styrelse den 29/5. För mer om detta,  gå in på länken https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Njutbar-nedgang-for-fornybar-energi.aspx Kåberger är ett proffs vad gäller energifrågor (professor på Chalmers, f.d. generaldirektör på Energimyndigheten, styrelseledamot i Vattenfall, ordförande för stiftelsen Japan renewable energy foundation).

Läs ett referat av Tomas Kåbergers föredrag här.

Cecilia Emanuelsson
Ersättare i Kraftringens styrelse, där MP även innehar posten som ordförande (Ola Persson)

Två fredsaktiviteter

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen i Lund-Malmö ordnar två arrangemang den här veckan och vill bjuda in miljöpartister från Lund.
 
Torsdag 7 september 17.30
Föredrag: Vad händer i norra Sverige? Två röster om militarisering och motstånd
Medverkande: Stefan Mikaelsson, Sametinget och My Leffler, Kvinnor för fred
Plats: Biblioteket Masten 2, Mastgränd 4, Västra hamnen, Malmö
Fritt inträde
 
Fredag 8 september 19.00
Fredsmys på Mejeriet med musik, dans och samtal
Fritt inträde
Det här är sjunde delen i en artikelserie av Raed Bashitialshaaer, doktor och gästforskare vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid LTH samt ersättare i Miljönämnden för MP Lund. Raed forskar om avsaltning av saltvatten och bräckvatten och dess miljökonsekvenser. I artikelserien delar Raed med sig av sina kunskaper om avsaltning. Artiklarna är på engelska.

Desalination 7 ’miljöpåverkan från avsaltning’

 In order to maintain humans life, discovering any sources of drinking water such as from desalination was much important than environmental influences where there are now other options of drinking water. Desalination plant is the same as any other industrial activities could have the potential to cause several environmental impacts that are the results from the running of desalination plants such as liquid and solid waste, noise and gas emission etc. Since then, we are all working to develop an advance technology and desalination methods and in parallel developing different design criteria as outfalls solution and assessment to the brine discharge in order to minimize the environmental impacts.
 
A list of chemicals are used in a desalination process in pre and post-treatment such as cleaning the several sorts of substances that are found in seawater and can plug the membrane in order to transform seawater to potable water (see below Younos, 2005). Note: The lists of chemicals are different from one intake to another that depends on raw water type:
 
  • Chlorination to prevent biological growth in the membrane ‘Sodium hypochlorite NaOCl’.
  • Disinfectants for flocculation and removal of suspended matter ‘Ferric chloride FeCl3 or aluminum chloride AlCl3’.
  • Adjusting the PH of the seawater ‘Sulfuric acid H2SO4 or hydrochloric acid HCl’.
  • Preventing scale formation on the pipes and membrane ‘SHMP (sodium hexameta phosphate) (NaPO3)6and similar.
  • Neutralizing any remains of chlorine in the intakes ‘Sodium bisulphate NaHSO3.
  • Removing the carbonate deposits from the desalination facilities ‘Crystalline acid EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) C10H16N2O8.
  • Three to four times a year weak acid detergents used to clean the membrane ‘Citric acid C6H8O7, EDTA and Sodium polyphosphate NaPO3.
 
 Raed Bashitialshaaer, Dr. Eng., Miljönämnden (MP)
 
Image: An example for pH and chlorine treatment in a small-scale plant (photo: Raed)

Kalendarium

Torsdag 7 september 17.30
Föredrag: Vad händer i Norra Sverige
Plats: Biblioteket Masten 2, Mastgränd 4, Västra hamnen, Malmö
Arrangörer: Svenska Freds m fl fredsorganisationer

Fredag 8 september 19.00
Fredsmys
Plats: Mejeriet
Arrangörer: Svenska Freds

Lördag 9 september 10.15
Skräpexkursion på Knivsåsen
Plats: Knivsåsens pendlarparkering

Måndag 11 september 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 17 september
Kyrkoval

Måndag 18 september 18.30
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 19 september
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 23 - söndag 24 september
Gröna inspirationsdagar
Plats: Medborgarhuset i Eslöv
Anmälan: via MP Skånes medlemswebb
Arrangör: MP Skåne

Måndag 25 september 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 30 september
Sista dag att nominera till riksdagslistor

Söndag 1 oktober
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen

Måndag 2 oktober 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 9 oktober 18.30
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 17 oktober
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 23 oktober 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 29 oktober
Föreläsning om jämställdhet
Plats: IOGT-NTO-lokalen

Söndag 29 oktober 15.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen

Måndag 30 oktober 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Copyright © 2017 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp