Copy
I det här numret: kommunens budget, Grönt Café om psykisk ohälsa, medlemsmöte och möte med Karin Svensson Smith, LundaPride, föreläsning om djurrätt och veganism, nomineringsprocess till språkrör m.m.

Innehåll

Om kommunens budget
Grönt Café: Bryt stigmat om psykisk ohälsa
Medlemsmöte och rapport från rikspolitiken
Miljöpartiet deltar i LundaPride
Föreläsning om djurrätt och veganism
Språkrör kan nomineras till 1 maj
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Linn Rosenkvist

Om kommunens budget

Av artiklar i tidningarna har framgått att det ekonomiska läget för kommunen under nästkommande år har förbättrats. Prognosen från december i fjol förutsade att det behövdes en intäktsökning eller kostnadsminskning på 200 miljoner kronor i budget för år 2017.
 
Den prognos som nu i april tagits fram visar tvärtom ett överskott på 109 miljoner kronor. Hur hänger detta ihop? Det har att göra med ökade statliga bidrag, bland annat 42 miljoner från statens så kallade Välfärdsmiljarder till kommunerna, lägre driftskonstander för investeringar och ändrade avskrivningsregler.

Det finns nu utrymme för att ge nämnder och styrelser full kompensation för ökade priser och lönekostnader, vilket inte varit möjligt under flera år i rad. Kommunen behöver inför framtiden effektivisera i sina verksamheter, men det krävs inga ambitionssänkningar, och inte heller nödvändigtvis skattehöjning. Den rödgröna koalitionen kommer enligt planerna att lägga fram sitt budgetförslag den 9 maj, men kommer innan dess att föra samtal med oppositionen om möjligheter till gemensamma ståndpunkter i budgetfrågan. Budget tas slutligen den 15-16 juni av kommunfullmäktige.

Ulf Nymark, vikarierande kommunalråd
Foto: Ola Persson

Grönt Café: Bryt stigmat om psykisk ohälsa

Varför är det 2016 fortfarande lite tabu att lida av psykisk ohälsa? Vad kan vi som drabbade eller inte drabbade göra för att bryta det stigma som psykisk ohälsa innebär?

Miljöpartiet i Lund bjuder in till en samtalskväll om psykisk ohälsa och vad som kan göras för att minska utsattheten för de som lider av psykisk ohälsa. Till kvällen har tre väl insatta personer bjudits att delta: Kina Anderssen, nu samordnare för bruksarbete inom Psykiatrin, själv tidigare brukare, Anders Åkesson, regionråd (MP) med ansvar för psykiatri samt Rebecka Johansson från projektet Hjärnkoll som jobbar med att bryta fördomar kring psykisk ohälsa.

Kvällen är öppen för alla och vi hoppas på ett levande samtal både mellan de i panelen och mellan publiken och panelen.

Datum och tid: Torsdag 28/4 kl. 17.30-19.00
Plats: Martas Café (Stadsbiblioteket)

Medlemsmöte och rapport från rikspolitiken

Den 1 maj kl. 14.00 håller MP Lund medlemsmötet i IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5. Tema för medlemsmötet är kongressen. Direkt efter medlemsmötet, kl. 18.00, berättar vår riksdagsledamot Karin Svensson Smith om arbetet i riksdagen och i partiet på riksnivå. Välkommen!

Datum och tid: söndag 1 maj kl. 14.00 (medlemsmöte) samt kl. 18.00 (rapport av Karin Svensson Smith)
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Miljöpartiet deltar i LundaPride

Den 21 maj är det dags för årets upplaga av LundaPride och självklart kommer Miljöpartiet att finnas på plats! Klockan 11 öppnar prideparken i Lundagård med bland annat artistframträdanden, seminarier och tält för olika föreningar. MP Lund kommer att ha ett bokbord i parken och delta i paraden som avgår från Lundagård klockan 17. Förra året lockade paraden enligt arrangörerna 4400 personer och i år räknar de med ännu fler deltagare. Kom och var med du också! Kontakta Emma Nilsson () eller Clara Hermansson
() om du vill vara med och fira LundaPride tillsammans med Miljöpartiet.

Datum och tid: lördag 21 maj kl. 11.00 (pridepark)
samt kl. 17.00 (parad)
Plats: Lundagård

Föreläsning om djurrätt och veganism

Söndagen den 22 maj får vi besök av Veganprojektet Malmö. Veganprojektet Malmö är en del av nätverket ”veganprojekten" som folkbildar om djurrätt och veganism. Veganprojekten föddes ur en vilja att skapa en djurrättsorganisation med folkbildning om veganism i centrum. Grundtanken är att flytta fokus från djurskydd till djurrätt, från hur människor utnyttjar djur till att människor utnyttjar djur. Föreläsningen är 50 min lång med diskussion efter. Kom och och lär dig mer om djurrätt och veganism!

Datum och tid: söndag 22 maj kl. 14.00
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Foto: Emma Berginger

Språkrör kan nomineras till 1 maj

Valberedningen har på språkrörens begäran öppnat nomineringsprocessen för språkrör igen. Nomineringar kan lämnas fram till den 1 maj kl. 24.00. Använd det särskilda formuläret på https://docs.google.com/a/mp.se/forms/d/1p4zn6LBWmRoNpZyxDbT07kUsfM2H8SSwonozYk3VqNM/viewform De nuvarande språkrören ställer båda upp till omval.

När nomineringstiden gått ut kommer valberedningen att bereda valet för att presentera ett förslag några dagar innan kongressen i Karlstad den 13-15 maj. Det är sedan kongressen som fattar beslut om vilka som blir våra språkrör.

På kongressen representeras MP Lund av fem ombud med ersättare. Hur ombuden ska agera i denna och andra kongressfrågor avgörs av medlemsmötet den 1 maj.

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29


Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt
ansvarig för interna aktiviteter


Jens Gynnerstedt

0702-22 37 73

Emma Nilsson
ansvarig för interna aktiviteter

0733-72 23 52

Kian Javanshiri

0736-36 14 44


Vikarierande kommunalråd

Ulf Nymark


 
Valberedningen

Manaf Sababi, sammankallande

0703-59 13 15

Amanda Nordin
mandolind@hotmail.com
0709-70 76 69

Staffan Sölve

0705-12 99 28


Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Ebba Borg, ordförande


Gröna Studenter

Malin Ueberschär, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Torsdag 28 april 17.30
Grönt Café: Bryt stigmat om psykisk ohälsa
Plats: Martas Café, Stadsbiblioteket

Söndag 1 maj 14.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Söndag 1 maj 18.00
Karin Svensson Smith om rikspolitik
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 2 maj 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 9 maj 18.00
Informationsmöte om det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet
Plats: Dockan i Malmö, rum: Kuwait express
Anmälan: till
Arrangör: MP Skåne

Fredag 13 maj-Söndag 15 maj
Kongress i Karlstad

Lördag 14 maj
Hållbarhetsfestivalen: Lund 1000 år till
Plats: Mejeriet
Arrangör: Synaps Lund

Lördag 21 maj 11.00
LundaPride
Paraden avgår kl. 17.00
Plats: Lundagård
Arrangör: Stolt i Lund

Söndag 22 maj 14.00
"Icke-mänskliga djur och vi" – Veganprojektet föreläser
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 23 maj 17.30
AU-möte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 23 maj 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 31 maj 18.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Copyright © 2016 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp