Copy
I det här numret: Kraftringen, budgetfullmäktige, ny avfallsplan, gröna inspirationsdagar med mera.

Innehåll

Kommunpolitisk spalt: Kraftringen
Kommunfullmäktiges budgetsammanträde: Framgångar för MP och S
Ny avfallsplan med fokus på hållbarhet
Gröna inspirationsdagar
Sommar
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Ola Persson

Kommunpolitisk spalt:

Kraftringen

Miljöpartiet har sedan 2014 en grön ordförande, nämligen Ola Persson, i styrelsen för Kraftringen AB, det affärsdrivande energibolag som ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Lomma och Hörby. I april 2016 utsågs undertecknad till ersättare i styrelsen, och följande reflektioner kan göras efter ett par månader:
1. Den VD för Kraftringen AB, Sylvia Michel, som Ola under förra mandatperioden var med om att rekrytera har riktigt gröna och klimatsmarta ambitioner för företaget, under parollen "Affärsmässig samhällsnytta". Det är tydligt att det finns en stor entusiasm bland företagets anställda att sträva mot detta gemensamma mål.
2. MP-Lund kan vara stolt över Ola Persson, som möts med stor respekt för sitt kunnande och sitt sätt att leda styrelsearbetet.
3. Ifall Lunds kommun verkligen når de antagna klimatmålen till år 2020 så är det Kraftringen AB som fixat det! Ungefär hälften av den halvering av koldioxidutsläppen som ska till för år 2020 jämfört med år 1990 har uppnåtts genom öppnandet att kraftvärmeverket i Örtofta, som öppnade 2014! Här tillverkas både fossilfri värme och grön el, baserat på förnybar råvara (skogsavfall).
4. Jag hoppas att Kraftringen AB ska lyckas marknadsföra fjärrvärmen som ett grönt och prisvärt alternativ för uppvärmning av fastigheter – det kommer att bli ännu mer "gratis" spillvärme när så småningom ESS startar upp. Kraftringen står inför utmanande konkurrens på fjärrvärmesidan och är nu på väg att göra en viktig sänkning av fjärrvärmepriserna med 2 % nästa år för att visa på att vår fjärrvärme inte bara är grön utan också prisvärd.  Kraftringen har också en ambitiös investeringsplan för att bygga ihop fjärrvärmenäten ut till Sandby, Bjärred och Kävlinge. Allt för att fasa ut den fossila uppvärmning som finns idag. Jag hoppas också att produktion av biogas och biobränslen ska kunna öka för de fossilfria transporter som måste till. Samtidigt som Kraftringen AB just nu måste göra viktiga investeringar i närtid i att vädersäkra alla ledningar och underhålla fjärrvärmenätet så hoppas jag det finns marginaler för några mer långsiktiga investeringar med klimatnytta. Kanske nya moduler kan startas i Örtofta?

Cecilia Emanuelsson
Ersättare i styrelsen för Kraftringen AB sedan april 2016

Bild: Ola Persson och Kraftringens styrelse på studiebesök på krafttvärmeverket i Växjö, där nya moduler byggs ut efter hand. Fotograf: Cecilia Emanuelsson

Kommunfullmäktiges budgetsammanträde:

Framgångar
för MP och S

I veckan som gick genomförde Lunds kommunfullmäktige sitt årliga tvådagars budgetsammanträde. Det blev framgångar för den rödgröna budgeten. En delförklaring till detta är den överenskommelse som vi gjort med Liberalerna. Full pris- och lönekompensation till båda barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden ingick i överenskommelsen. Den styrande koalitionens budgetförslag utgick från full pris- och lönekompensation för samtliga nämnder, och i stort sett gick detta också igenom. Visst led vi några smärre röstnederlag, men i något fall blev det åt rätt håll, dvs ett större belopp än det föreslagna. Detta gällde t ex Tekniska nämnden.

Både L och M, C, KD ville slopa miljöanslaget på 1,2 miljoner. (Miljöanslaget möjliggör för kommunens förvaltningar och enskilda föreningar och verksamheter i Lunds kommun att söka pengar för miljöprojekt.) Glädjande nog fick vi stöd från FNL, V och FI så anslaget kunde räddas kvar. Detta efter ett tämligen intensivt lobbyarbete från MP:s sida.

Så kan konstateras att L tävlade med SD om nedskärningar i kultur- och fritidsbudgeten: L ville skära ner med ca 4 miljoner, SD med 6 miljoner. Fast tyvärr segrade här Moderaternas m fl förslag, så det blev ändå några miljoner i nedskärningar.

Men Sydsvenskans rubriker sammanfattar ändå ganska väl utgången totalt sett. Rubrik efter första dagen: ”Rödgröna vann första budgetronden”. Rubrik efter andra dagen: Rödgrön dominans även vid rond två”.

Ulf Nymark, Vikarierande kommunalråd

Foto: Ola Persson

Ny Avfallsplan med fokus på hållbarhet

Onsdagen den 15 juni tog Lunds Kommunfullmäktige beslut om ny Renhållningsordning, inklusive Avfallsplan, för Lunds kommun som gäller under perioden 2016-2020. Den nya Avfallsplanen har tre fokusområden:

”Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder”

”Hållbar sortering med ökad återvinning”

”Hållbar hantering för en renare miljö”

Kopplat till varje fokusområde finns ett antal effektmål och för att kommunen ska uppfylla dessa mål ska årliga handlingsplaner tas fram. Bland effektmålen finns ambitiösa mål om att minska den totala mängden avfall, halvera mängden textilavfall i restavfallet, öka andelen utsorterat matavfall, minska nedskräpningen samt att få ner mängden farligt avfall i restavfallet till noll.

Kommunen har nu en utmaning framför sig att uppfylla dessa mål, men när vi lyckas innebär det att vi kommit ett steg närmare ett hållbart och grönare Lund.

Emma Nilsson, ordförande Renhållningsstyrelsen

Bild: Ulf Nymark i talarstolen i Kommunfullmäktiges debatt om den nya renhållningsordningen. Fotograf: Cecilia Emanuelsson

Gröna inspirationsdagar

Helgen den 10-11 september håller MP Skåne Gröna inspirationsdagar i Medborgarhuset i Eslöv. Arrangemanget (som tidigare kallades Kommun- och regiondagarna) bjuder på ett tjugotal debatter och seminarier. Medverkar gör bland andra Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker Linnea Engström, riksdagsledamöterna Carl Schlyter, Rickard Persson, Elisabeth Knutsson och Rasmus Ling samt många politiker på regional och lokal nivå. Dessutom blir det föredrag om giftfria verksamheter med Ethel Forsberg, författare och tidigare chef på Kemikalieinspektionen, och om den ny klimatpolitiken med Roger Hildingsson från Lunds Universitet.

MP Lund bjuder på deltagaravgiften (250 kr) och resan för de tio första Lundamedlemmar som anmäler sig. Läs mer och anmäl dig på MP Skånes medlemswebb. Om du vill att MP Lund ska betala din deltagaravgift behöver du även skicka ett mail till . Spara dina tåg-/bussbiljetter för att kunna få reseersättning.

Sommar

Nu är sommaren här med solsken och blommande fläderbuskar! Med sommaren kommer också semestertider. Jag är ledig från den 23 juni till och med den 14 augusti. Ha en riktigt skön sommar! Vi ses igen till hösten!

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

Foto: Ola Persson

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29


Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt
ansvarig för Facebook och Twitter


Jens Gynnerstedt
utbildningsansvarig

0702-22 37 73

Kian Javanshiri

0736-36 14 44

Emma Nilsson
ansvarig för interna aktiviteter

0733-72 23 52


Vikarierande kommunalråd

Ulf Nymark


 
Valberedningen

Manaf Sababi, sammankallande

0703-59 13 15

Amanda Nordin
mandolind@hotmail.com
0709-70 76 69

Staffan Sölve

0705-12 99 28


Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Ebba Borg, ordförandeGröna Studenter

Malin Ueberschär, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium


Torsdag 23 juni -
söndag 14 augusti

MP Lunds kansli sommarstängt

Måndag 8 augusti 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 22 augusti 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 23 augusti 18.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Torsdag 25 augusti 17.00
Kommunfullmäktigemöte
Plats: Stadshallen

Söndag 4 september 14.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 5 september 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 10 - söndag 11 september
Gröna inspirationsdagar
Plats: Medborgarhuset i Eslöv
Anmälan: senast 21/8 via anmälningsformulär på MP Skånes medlemswebb

Måndag 26 september 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Torsdag 29 september 17.00
Kommunfullmäktigemöte
Plats: Stadshallen

Fler aktiviteter kan tillkomma. Titta på medlemswebben för den senaste informationen.

Foto: Ola Persson
Copyright © 2016 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp