Copy
I det här numret: kommunpolitisk spalt av Emma Berginger, rapport från kongressen, Gröna inspirationsdagar, utbildningar, mentorskapsprogram med mera.

Innehåll

Kommunpolitisk spalt: Kommunalrådet
Rapport från kongressen
Gröna inspirationsdagar – forum för debatt och diskussion
Gå en grön, webbaserad kurs i sommar
Mentorskapsprogram för kvinnor
Nu blir klimatlagen verklighet
Desalination 6: 'saltvattenurladdningsvatten'
Glad sommar
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Emma Berginger

Kommunpolitisk spalt:

Kommunalrådet

Efter en tuff tid blåser det äntligen gröna vindar! Visst känner ni det? Klimatlagen är klubbad, bonus-malus som ger bonus till miljöbilar och förhöjd fordonsskatt till de sämre bilarna, bränslebyte som kvoterar in förnybart i tanken, offensiv mot platspåsar och mikroplaster. I Lund bygger vi spårväg och cykelväg. Vi vinner pris som bästa cykelkommun och bästa avfallskommun. Vi har precis fått veta att vi har chans att vinna priset som miljöbästa kommun (vi ligger i alla fall bland topp-tio). Vi bygger mängder av solceller på tak och håller på att införa förmånscyklar för att göra det lättare för Lunds kommuns anställda att välja ett klimatsmart och hälsosamt färdsätt till jobbet.
 
Vid budgetfullmäktige förra veckan gick nästan hela vårt och Socialdemokraternas förslag till budget igenom. Det innebär att vi står rustade att klara de ekonomiska utmaningarna även om det är en tuff budget med effektiviseringar på 1-2 % för nämnderna. Sammantaget så känns det som att vi nu har vinden i ryggen när vi närmar oss milstolpen ett år före valet. Det kommer att bli en tuff valrörelse för MP där vi måste visa vilka avtryck vi gjort såväl i regeringen som lokalt. Vi måste visa att vårt ledarskap behövs för klimatet kan inte vänta! Så ladda mycket solenergi i skuggan i sommar så ses vi till hösten.

Emma Berginger, kommunalråd

Foto: Ola Persson

Rapport från kongressen

Dagen innan kongressen ordnades ett studiebesök till Vallastaden, en ny stadsdel. Vi som var där blev väldigt inspirerade av de konkreta resultaten från vad ett grönt inflytande på stadsbyggnadsfrågorna kan innebära. I september öppnas stadsdelen för allmänheten och utgör en utställning, BO17, där det senaste av klimatsmart, vackert och funktionellt byggande kan studeras.
 
På det hela taget gick kongressbesluten i MP-Lunds favör. De frågor som medlemsmötet valde att prioritera arbetade vi ombud aktivt för att få igenom på kongressen. När det gällde motionsyrkandet om att det ska tas fram en plan för riksstäckande utbyggnad av laddinfrastruktur och tankställen för biogas lyckades vi få partistyrelsen att föreslå bifall i stället för avslag redan innan kongressen startade och det blev också kongressens beslut.
 
Utrymmet i Gröna Gnistan medger inte någon utförlig redovisning av kongressbesluten, men det kan t ex nämnas att yrkandet om att MP ska verka för att kulturbegreppet ska inkludera spel också bifölls. Det som hade aviserats som stora konfliktfrågor innan kongressen; flyktingmottagande (särskilt ensamkommande barn), vapenexport och krav på fredsminister – löstes med beslut som en stor del av kongressombuden var nöjda med.
 
Språkrören och övriga MP-ministrar redovisade framgångar, främst inom klimatområdet, men betonade också att partiet befinner sig i ett allvarligt läge. Det kommer att krävas ett tufft arbete av oss alla för att vinna tillräckligt stort förtroende hos väljarna i valet 2018. Min bedömning är dock att de allra flesta som bevistade MP-kongressen i Linköping föredrar att åstadkomma resultat i grön riktning även om det innebär tuffa kompromisser i förhållande till partiprogrammet. Klimatfrågans allvar är ett väldigt starkt motiv för att via MP påverka så att utsläppen av växthusgaser minskar i den takt som behövs för att undvika en katastrof.
 
Karin Svensson Smith, kongressombud

Bild: MP Lunds kongressdelegation. Från vänster till höger Emma Berginger, Yanira Difonis, Dennis Svensson, Karin Svensson Smith, Jens Gynnerstedt, Adam Thuresson, Erik Sönegård och Martin Stockfors. Foto: Niels Saabye Ottosen.

Gröna inspirationsdagar – forum för debatt och diskussion

Gröna Inspirationsdagar arrangeras av MP Skåne den 23 och 24 september i Medborgarhuset i Eslöv. Lördagen blir en dag med inspirationsföreläsningar, debatter och föredrag med inriktning mot valet 2018. Amanda Lind, Linnea Engström och Maria Ferm är klara, ett par av våra skånska riksdagsledamöter kommer att finnas på scen, liksom våra regionråd. Vi kommer också att få lyssna på externa föredragshållare, bland annat läkaren Henrik Widegren (en av de lärde i Fråga Lund).
 
Söndagen blir en dag fylld av utbildningar som ska passa alla medlemmar – såväl nya som erfarna. Det blir flera parallella utbildningar, så att var och en kan välja sin nivå och sin inriktning bland grundläggande utbildningar, pass för förtroendevalda inom olika uppdrag och styrelseledamöter m.m. Söndagen avslutas med "Hur kan vi bäst bemöta populism och främlingsfientlighet?", ett föredrag med Anders Sigrell, professor i retorik. I år görs inspirationsdagarna i samarrangemang med Studieförbundet vuxenskolan.
 
Miljöpartiet i Lund bjuder på deltagaravgiften (250 kr) för de första tjugo medlemmar som anmäler sig. Hör av dig till Linn Rosenkvist på linn.rosenkvist@mp.se om du är intresserad av att få din deltagaravgift betald av lokalavdelningen.
 
Anmälan till Gröna inspirationsdagar görs via den här länken.
 
Om du har frågor om arrangemanget, hör av dig till Emma Fager Malmström på 072-734 45 45 eller .

Foto: MP Skåne

Gå en grön, webbaserad kurs i sommar

Nu finns en helt ny digital utbildning om grön ideologi. I fyra filmer ger fyra miljöpartister – Per Gahrton, Lotta Hedström, Yvonne Ruwaida och Gabriel Liljenström – sin syn på de gröna grundtankarna. Utbildningen ger en bred bild av grön ideologi och tar även upp kopplingen mellan ideologi och praktisk politik. Du hittar den på http://www.learnify.se/l/show.html#pQD8r.
 
För dig som är valberedare, funderar på att bli det eller bara är allmänt nyfiken på valberedningsarbete finns en webbaserad utbildning bestående av en grunddel, "Bästa laget når målen", och fördjupningsdelar om feministiskt valberedande, nomineringsprocessen och intervjuteknik. Du hittar utbildningen på http://www.learnify.se/l/show.html#pQPK2.
 
Utbildningarna är gratis och är framtagna i samarbete mellan Miljöpartiet och studieförbundet Vuxenskolan.

Foto: Emma Berginger

Mentorskapsprogram för kvinnor

Hösten 2017 startar jämställdhets- och mångfaldskommittén sitt ettåriga mentorskapsprogram för kvinnor inom Miljöpartiet. Målgrupp för programmet är kvinnor från underrepresenterade grupper (med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning, och/eller under 30 år eller över 65 år) som har eller vill ha förtroendeuppdrag inom Miljöpartiet. Deltagare i programmet får gå på två utbildningsträffar i Stockholm och får tillgång till en egen mentor under ett års tid.
 
Ansökningstiden är nu förlängd till senast den 15 juli, men ansök gärna så snart som möjligt!
 
Läs mer och ansök via formulären nedan:
Ansökningsformulär för att vara adept/deltagare:
https://goo.gl/forms/sOSSqjxBgOh8GOJP2
Ansökningsformulär för att vara mentor:
https://goo.gl/forms/xkCP9LFmpOT8pZRw2

Foto: detalj ur foto av Ola Persson

Nu blir klimatlagen verklighet

Den 15 juni klubbade riksdagen den nya klimatlagen, Miljöpartiets främsta vallöfte. Sju av åtta partier ställde sig bakom lagen som bland annat innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som syftar till att nå de klimatmål som riksdagen har antagit. Regeringen måste också redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider. Klimatlagen ingår som en av tre delar i ett nytt klimatpolitiskt ramverk. I ramverket ingår även nya klimatmål, bl a att transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70% till år 2030, och inrättandet av ett klimatpolitiskt råd med oberoende experter som utvärderar klimatpolitiken. En stor seger för Miljöpartiet!
Det här är sjätte delen i en artikelserie av Raed Bashitialshaaer, doktor och gästforskare vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid LTH samt ersättare i Miljönämnden för MP Lund. Raed forskar om avsaltning av saltvatten och bräckvatten och dess miljökonsekvenser. I artikelserien delar Raed med sig av sina kunskaper om avsaltning. Artiklarna är på engelska.

Desalination 6 ’saltvattenurladdningsvatten’

Brine discharge is the outfall of highly concentrated water from the desalination process. ‘Saltvattenurladdningsvatten’ normally somehow goes back to the same water body close to the intake area. The saltier the intake, the larger the brine amount and chemical concentration from the treatment in a membrane system and the higher the temperature in a thermal process.
 
In general, the high salinity, alkalinity, and temperature could possibly lead to a significant impact on aquatic and marine life.
 
Of the three desalination methods used in more than 16,000 plants, just two of them today are considered as the main deriving technologies, 1) Reverse osmosis (RO) membrane, and 2) Multi-Stage Flash Distillation (MSF) thermal. Nowadays, the RO alone is the main deriving technology and has reached more than 90% and MSF has declined steadily to less than 10% (IDA latest book).
 
Surface flow brine discharge is an example (overland flow similar to an evaporation pond), that is considered the most dangerous type of brine discharge and is directly resulting in diseases and different insects such as mosquitos, see figures above.

Text and photo: Raed Bashitialshaaer, Dr. Eng., Miljönämnden (MP)

Glad sommar

Nu är sommaren här! Solen skiner och fläder och nyponrosor doftar. På Miljöpartiets kansli här i Lund tar vi snart semester. Min sista arbetsdag före semestern blir onsdagen den 5 juli och jag är tillbaka igen den 21 augusti. Emma, Jenny och Linnea på MP Skånes kansli har också semester snart och under vecka 28-30 är kansliet helt stängt. Vi ses igen i mitten/slutet av augusti! Tills dess, ha en riktigt skön sommar!
 
Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

Foto: Ola Persson

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Christina Sjöström
ordförande


Martin Stockfors
vice ordförande


Övriga styrelseledamöter
Helena Heintz


Emma Sjöberg


Lars Wirtén


Kommunalråd

Emma Berginger

0721-94 05 44

 
Valberedningen

Staffan Sölve, sammankallande

0705-12 99 28

Cecilia Emanuelsson


Amanda Müller


Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Klas Sivén, ordförande


Hemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Torsdag 6 juli-söndag 20 augusti
MP Lunds kansli stängt

Måndag 10 juli-söndag 30 juli
Hela Lundakansliet (Lund och Skåne) stängt

Lördag 15 juli
Sista ansökningsdag till JMK:s mentorskapsprogram

Måndag 14 augusti 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Söndag 27 augusti
Medlemsmöte
Plats: meddelas senare
 
Måndag 28 augusti 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Torsdag 31 augusti 17.00
Kommunfullmäktige
Plats: Stadshallen
 
Måndag 11 september 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Lördag 23-söndag 24 september
Gröna inspirationsdagar
Plats: Medborgarhuset, Eslöv
Anmälan: via den här länken
 
Måndag 25 september 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 28 september 17.00
Kommunfullmäktige
Plats: Stadshallen
 
Med reservation för eventuella ändringar.
Fler aktiviteter tillkommer.

Foto: Ola Persson
Copyright © 2017 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp