Copy
I det här numret: Ola Persson om arbetet som ordförande i Kraftringen, biogas, extra årsmöte med sommaravslutning, situationen för utsatta EU-medborgare, Kommun- och regiondagar m.m.

Innehåll

Kommunpolitisk spalt: Kraftringen AB
Biogas tema för klimatnätverksträff
Sommaravslutning
Situationen för utsatta EU-medborgare
Skånes kommun- och regiondagar
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Emma Berginger

Kommunpolitisk spalt:

Kraftringen AB

I Kraftringen har vi glädjande nu två representanter från MP Lund vilket redan gjort avtryck i form av att fler gröna frågor kommit upp på agendan. En glad nyhet är att från och med 1/5 får alla privatkunder automatiskt förnyelsebar el i sina elavtal. 
 
Jag och Lisa tillträdde i våra nya roller vid årsstämman i april och är precis hemkomna från vår första studieresa till Göteborg Energi och deras demonstrationsanläggning GoBiGas som genom förgasning av biobränsle tillverkar biogas. Vi har även hunnit ha vårt första styrelsemöte där vi tagit upp frågan kring planerna runt Biogas Dalby. Ledningen har fått i uppdrag att ge styrelsen en uppdaterad dragning om förutsättningar och känslighetsanalys kring en sådan biogasanläggning när vi ses nästa gång.
 
Som ordförande får jag möjligheten att ändra omkring lite och jag har tagit tillfället i akt att introducera en varvad talarlista för att få till lite bättre diskussioner då vi har en bit kvar till en jämställd fördelning av kvinnor/män.

Text: Ola Persson, ordförande i Kraftringen AB
Bild: Pressbild av biogasanläggningen GoBiGas i Göteborg

Biogas tema för klimatnätverksträff

Klimatnätverket i MP-Lund hade möte den 28 maj 2015. Temat för kvällens möte var LundaEko II och biogas. Att biogasproduktionen ska öka till 80 GWh/år år 2016 att jämföra med de 9.6 GWh/år som producerats 2012 - hur ska detta gå till, vilka möjligheter och hinder finns? Vad kan MP-Lund och den styrande (minoritets-) koalitionen göra? Biogas behövs för att begränsa den globala uppvärmningen. Läs mer på Medlemsdiskussion.

Fördelar och nackdelar med slamspridning, för att sluta kretsloppen och minska kväveläckaget, diskuterades också.

Vi vill nu initiera en dialog med Kraftringen, VA Syd och Sysav om hur målet 80 GWh ska kunna nås, och skifta fokus från subvention och skatter till att tjäna pengar på detta

Nästa möte blir 15 juni. Välkomna då, alla intresserade MP-Lundmedlemmar!

MP-Lunds klimatnätverk

Foto: Cecilia Emanuelsson

Extra årsmöte och sommaravslutning

Den 27 juni kl. 13.00 är det extra årsmöte på kansliet på Lilla Fiskaregatan 10 med anledning av att ny kassör ska väljas. På det extra årsmötet blir det även rapport från kongressen och rapport om kommunens budget.

Efter det extra årsmötet berättar Joakim Månsson Bengtsson om utsatta EU-medborgares situation i Lund och i Rumänien, det land många av dem kommer ifrån (se separat artikel).

Eftermiddagen avslutas med sommaravslutning. Gott fika och roliga aktiviteter utlovas. Om vädret blir fint går vi till en park och spelar kubb.

Foto: Emma Berginger

Situationen för utsatta EU-medborgare

I Lund vistas omkring 80 personer som flytt hemtrakten, utan att räknas som flyktingar, för att söka jobb för att klara av att försörja sig själv och sin familj. De benämns ofta som EU-migranter eller utsatta EU-medborgare och de allra flesta är från Rumänien och inte sällan romer. Jag tog initiativet till en facebookgrupp som blev förening som nu bemannar och sköter Sveriges sydligaste och Skånes enda öppna härbärge för utsatta EU-medborgare. Vi ger även rådgivning och hjälp i kontakt med samhällets myndigheter.

Jag valde att i mitten på maj besöka en by där många av de föreningen kommit i kontakt med bor och fick se den verklighet vilken man flyr ifrån. Diskrimineringen var uppenbar och fattigdomen likaså. Jag har nu blivit inbjuden att tala om min resa och om arbetet med samt situationen för utsatta EU-medborgare i Lund till det extrainsatta årsmötet. Det glädjer mig och jag hoppas jag får se många där! :-)

Varmaste hälsningar

Joakim Månsson Bengtsson,
Ordförande i Hjälp tiggare i Lund

Bild från ett av de utsatta områdena i Rumänien.
Fotograf: Joakim Månsson Bengtsson

Skånes kommun-
och regiondagar

Årets kommun- och regiondagar arrangeras 19-20 september i Eslöv. Programmet presenteras i sin helhet längre fram, men redan nu kan vi avslöja att Lotta Hedström kommer att prata om grön ideologi och att det kommer att bli coachning för nämndsledamöter och ordförande. Dessutom blir det information om organisationen för nya medlemmar. Lördagen avslutas med visning av filmen Bikes vs Cars med introduktion av Karin Svensson Smith. Dag två handlar om ett hållbart Skåne och vi arbetar nu med att skapa programpunkter om hållbar utveckling, hemlösa och asylsökande, kvinnorna och den politiska makten, vård i gränssnittet mellan kommun och region m.m.

Anmäl dig senast 31/8 – men gärna redan nu via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/1dc8MgKQvpAffOjy5DoeTcUKiXqEPCyob54ukrr3O6XI/viewform?usp=send_form 

För att anmälan ska vara fullständig behöver vi också din inbetalning av anmälningsavgiften, 200kr, till plusgiro 925092-9 alt bankgiro 3925815. Märk betalningen med "KRdagar" + ditt namn.

Har du frågor eller idéer kring programmet kontakta organisationsutvecklare Emma Fager Malmström på emma.fager.malmstrom@mp.se eller 0727-34 45 45.

Text: Emma Fager Malmström, organisationsutvecklare
MP Skåne

Illustration: Yngve Petersson

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund, ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson, vice ordförande

0736-84 66 29

Övriga styrelseledamöter
Emma Fager Malmström

0704-82 98 38

Axel Hallberg

0722-02 38 03

Björn Johansson


Emma Nilsson

0733-72 23 52

Dennis Svensson

0761-67 72 75

Hanna Örnskär

0702-99 38 40


Kommunalråd

Emma Berginger

0709-27 81 94

 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande


Sofie Lemontzis


Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Olivia Morell, ordförandeGröna Studenter

Danial Ali Akbari, språkrör


Sofie Lemontzis, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium


Lördag 6 juni 13.00
GU Lund: Sommaravslutning
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Fredag 12 - söndag 14 juni
Kongress i Örebro

Måndag 15 juni 14.00
Uppstartsmöte för Gröna Seniorer Lund
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 15 juni 18.00
Klimatnätverket
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 16 juni 16.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 27 juni 13.00 (OBS! Tid)
Extra årsmöte, reseskildring från Rumänien och sommaravslutning
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10 (OBS! Plats)
Copyright © 2015 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp