Copy
I det här numret: Tekniska nämnden, grönt café, föreläsningar m. m.

Innehåll

Kommunpolitisk spalt: Tekniska nämnden
Grönt café
Föreläsning om plast
Möjligheter i en cirkulär ekonomi
Desalination 9: 'Miljöbedömning för avsaltning'
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Kommunpolitisk spalt:

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är den nämnd som får mest synpunkter från medborgarna i Lunds kommun. Vår verksamhet berör alla och är en av de nämnder där Miljöpartiets mest prioriterade frågor avgörs. Tekniska nämnden har ansvar för gator och trafik, park och natur, mark och exploatering samt färdtjänst. Miljöpartiet representeras i nämnden av mig som ordförande, Jens Gynnerstedt som ledamot och Jean Niyongabo och Hanna Örnskär som ersättare.
 
För tillfället har vi ett antal byggprojekt som pågår. Vi ansvarar för byggnationen av spårväg, utbyggnad av cykelvägar och för omgestaltningen av Bantorget och Stadsparken. Cykelstrategi och plan för grönstruktur är på gång. Vi förvaltar kommunens mark och säljer mark till dem som vill bygga i Lunds kommun. Eftersom kommunen inte längre får ställa direkta krav på hållbart byggande arbetar vi med dialog och med att ha med hållbarhet som en parameter vid markanvisningstävlingar.
 
Färdtjänsten är till för människor som inte kan använda den ordinarie kollektivtrafiken på grund av olika funktionsnedsättningar.  Tyvärr fungerar färdtjänsten väldigt dåligt eftersom den entreprenör som vi upphandlar färdtjänsten från inte levererar det de har förbundit sig att leverera. Varje månad utdömer vi därför vite och har en kontinuerlig dialog där vi påpekar bristerna. Egentligen skulle vi ha fått en ny entreprenör i höst, men eftersom vår nya upphandling blev överklagad blev vi tvungna att göra om den. Förhoppningsvis har vi en ny entreprenör på plats till sommaren.
 
Vi fortsätter att jobba för hållbara transporter och ett grönare Lund!
 
Tips: Ladda ner felanmälningsappen så kan du direkt meddela Lunds kommun när det är problem ute på cykelvägen eller parken.

Emma Berginger

Foto: Ola Persson

Grönt café

Fredagen den 8:e december träffas vi som vill och kan och pratar fritt om de gröna politiska frågor vi brinner för och funderar över just nu. En samtalskväll för att det är kul att diskutera politik tillsammans :) Vi träffas på Bishops arms och drar igång vid 18-tiden.

Datum och tid: 8:e december från kl. 18.00
Plats: Bishops arms (mitt emot stadsbiblioteket)

Föreläsning om plast

MP Hörby arrangerar tillsammans med MP Skåne en föreläsning om hur man kan minska plasten i vardagen. Ela Andersson från företaget Elas vardag är inbjuden och kommer att prata utifrån sina egna erfarenheter. Under kvällen kommer vi bland annat att diskutera hur plasten påverkar djur, natur och människa och vilka alternativ som finns till plast. Vi bjuder på fika. 
 
Datum och tid: tisdag 5/12 kl 19.00 - ca 21.00
Plats: Ekokarma/Nillas catering, Råbygatan 2 i Hörby
Anmälan: till skane@mp.se eller 046-270 42 40 senast den 30/11

Möjligheter i en cirkulär ekonomi

Dela, återanvänd, återtillverka och återvinn!

Hållbar Utveckling Skåne arrangerar en halvdagskonferens om cirkulär ekonomi med fokus på cirkulära affärsmodeller. Ta chansen att få cirkulär ekonomi belyst ur olika synvinklar och lyssna på talare från Inrego, NCC Loop Rocks, Ecophon och Kollaborativ Ekonomi Göteborg.
 
Arrangemanget är kostnadsfritt.
 
Datum och tid: onsdag 6/12 kl. 8.30-12.00
Plats: Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund 
Arrangör: Hållbar utveckling skåne
Anmälan: senast 1/12 via länken https://simplesignup.se/event/104968
Det här är nionde delen i en artikelserie av Raed Bashitialshaaer, doktor och gästforskare vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid LTH samt ersättare i Miljönämnden för MP Lund. Raed forskar om avsaltning av saltvatten och bräckvatten och dess miljökonsekvenser. I artikelserien delar Raed med sig av sina kunskaper om avsaltning. Artiklarna är på engelska.
 

Desalination 9

’Miljöbedömning för avsaltning’

With the increase of population as well as specific water consumption, proper management of the desalination countries needs at least to be studied thoroughly, including cooperation. Also, the amount of wastewater that has to be treated increases, though it can serve as an additional source of freshwater for domestic or agricultural purposes.
 
An example of environmental assessment: it is possible in some places to minimize the impact and reduce the brine salt concentration by mixing wastewater with the brine, but still the decision will be very difficult to make. We have to choose between two different options, 1) to use the wastewater for mixing with brine or 2) to reuse it for other purposes after a treatment process.       
 
Some points have to be taken into account for every new project related to environmental assessment of desalination and water use:
  • The extra cost of advanced treatment compared with the costs of extra production of desalinated water
  • Damaged groundwater aquifers and possible environmental problems will probably stimulate water recycling
  • Wastewater is good for irrigation, but with secondary treatment problems like eutrophication might increase
  • The location of the desalination plant is important (e.g. distance from coastline and living area occupied by the project)
  • Desalination method used and its outlet and inlet (water channel and/or pipeline)
  • Significant energy consumption and type of energy that will be used
  • Impacts on marine life, potential to kill marine organisms and cause damage to the marine population
  Raed Bashitialshaaer, Dr. Eng., Miljönämnden (MP)

Photo: Raed Bashitialshaaer

Kontakta MP Lund

Styrelsen

Arbetsutskottet
Christina Sjöström
ordförande


Lars Wirtén
vice ordförande


Helena Heintz
kassör


Övriga styrelseledamöter

Yanira Difonis

Margareta Edholm


Klas Sivén


Adam Turesson


Kommunalråd

Emma Berginger

0721-94 05 44

 
Valberedningen

Staffan Sölve, sammankallande

0705-12 99 28

Cecilia Emanuelsson


Elsa Christersson (KF-listan)


Julius Eberhard (KF-listan)Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Klas Sivén, ordförandeHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium 

Torsdag 30 november 17.30
Valgruppsmöte
Plats: kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 3 december 16.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Måndag 4 december 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 5 december 19.00
Föredrag om plast
Plats: Ekokarma/Nillas catering, Råbygatan 2 i Hörby
Föranmälan: till skane@mp.se eller 046-270 42 40 senast den 30/11

Onsdag 6 december 8.30
Konferens om cirkulär ekonomi
Plats: Scandic Star, Glimmervägen 5
Arrangör: Hållbar Utveckling Skåne
Anmälan: via denna länk
 
Söndag 10 december 13.00
Valkonferens – fastställande av riksdagslistor
Plats: Kristianstad
Arrangör: MP Skåne
Anmälan: senast 3/12 via denna länk

Måndag 11 december 18.30
Reservdatum för studiecirkeln Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 12 december 17.30
Styrelsemöte
Plats: kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 17 december
Medlemsmöte och julavslutning
Plats: IOGT-NTO-lokalan, Bantorget 5
 
Måndag 18 december 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Copyright © 2017 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp