Copy
I det här numret: nytt från utbildningsnämnden, träff om EU-medborgare, träff för klimatnätverket, möte om medlemsdeltagande, Grön Afterwork, samtalskväll om jämställdhet, ny styrelse i GU Lund m.m.

Innehåll

Kommunpolitisk spalt: Anders Ebbesson, ordförande i utbildningsnämnden
Socialt intresserade i Skåne – hur ska vi bemöta EU-medborgare?
Verksamhetsplan för klimatnätverket
Möte om medlemsdeltagande, rekrytering och engagemang
Grön Afterwork: Kvinnliga makthavare i Lunds kommun
Samtalskväll om jämställdhet
Nyvald styrelse i GU Lund
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Emma Berginger

Kommunpolitisk spalt:

Anders Ebbesson, ordförande i utbildningsnämnden

Det känns väldigt roligt och stimulerande att få leda arbetet i Utbildningsnämnden. Det känns som att vi har fått en riktigt bra start. Nämnden består till minst två tredjedelar av nyinvalda, många dessutom unga och väldigt engagerade. Min vision är att vi ska trivas och göra skillnad. Min filosofi är att vi ska arbeta tillsammans, hela nämnden, förvaltningen och verksamheterna. Genom dialog som präglas av öppenhet och förtroende skapar vi resultat. Vi har alltså lagt kraft på att skapa ett positivt samarbetsklimat. Majoriteten ska föra sin politik men vi ska bjuda in till delaktighet. Brett förankrade beslut är starkare. Vi har börjat formulera ett program med fokusområden som kan bli mål och uppdrag. Vi lyfter fram tre områden, elevhälsa, modersmål och lärande för hållbar utveckling. Vi bygger detta på majoritetens samverkansdokument. Vi kommer i april att ha utvecklingsdagar med dessa teman.

För att komma närmare verksamheterna med skolledare, lärare och elever har vi infört sk presidiebesök. Presidiet och max tre övriga i nämnden besöker då t ex en gymnasieskola under en halv dag. Vi har hittills varit på ISLK och Vipan. Nämndens engagemang uppskattas verkligen. Vi vill med detta skapa relationer och förtroende så att politiken kan påverka och samtidigt vara ett stöd för våra ledare. Vi vill på samma sätt skapa kontakter med alla fristående skolor och enskilda förskolor där vi utövar tillsyn och insyn. Vi har utsett kontaktpolitiker för var och en av dessa. Slutligen lägger vi ganska mycket tid på lokaler. Vi kommer att ha platsbrist de närmaste 4 åren och måste hitta kreativa lösningar tills vi får en ny gymnasieskola. Detta stora projekt har inletts genom studiebesök i Danmark och en Mål- och visionsgrupp som består av åtta politiker från nämnden, en från varje parti. Vi ska se till att ha politisk delaktighet på rätt nivå och följa arbetet hela vägen. Vi har bara haft två sammanträden men det känns som att det första målet, att skapa en god stämning och ett bra arbetsklimat i nämnd och förvaltning, har uppnåtts.

Text: Anders Ebbesson
Foto: Ola Persson

Socialt intresserade i Skåne

– hur ska vi bemöta EU-medborgare?

Lunds socialnämndsgrupp har bjudit in samtliga Skåne-miljöpartister med ansvar eller intresse för sociala frågor till en första träff i ett möjligt skånskt socialt nätverk. Lördagen den 28/3 kl. 14-16 träffas vi på Miljöpartiets kansli på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund!

På mötet ska vi ta upp följande:
- Hjälp Tiggare i Lund berättar om sin verksamhet & härbärge
- Vad gör MP för EU-medborgare i Skåne & hur ska vi gå vidare?
- Tema & intresse för framtida träffar

Självklart bjuds på kaffe och fika.

Alla medlemmar är välkomna!

Verksamhetsplan för klimatnätverket

Klimatnätverket i Lund har nu börjat komma igång och håller möte för att besluta om vad nätverket ska ägna det kommande året åt mer praktiskt. De övergripande förslag som finns just nu är att:

* Engagera sig i aktualiseringen av nya delmål till LundaEko och föreslå handlingsplan till dessa.

* Fördjupa sig i regler kring biogasanläggningar med anledning av den anläggning som Kraftringen föreslås bygga. Eventuellt driva att det borde bli lättare att bygga biogasanläggningar.

Alla inspel och tankar är givetvis välkomna!

Datum och tid: 31 mars kl. 18.00
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5, Biblioteket

Alla är hjärtligt välkomna!

MP Lunds klimatnätverk/Mikael
Foto: Emma Berginger

Möte om medlemsdeltagande, rekrytering och engagemang

Datum och tid: Tisdagen den 31:a mars, 18-20
Plats: Miljöpartiets Kansli, Lilla Fiskaregatan 10

Kom och bidra med idéer till hur vi kan rekrytera nya medlemmar samt främja medlemmarnas engagemang i allmänhet!

Gröna Studenter (GS) i Lund har påbörjat “Projekt Gräsrot” med ovannämnda syfte. Projektet befinner sig i sin första fas som består av insamling av idéer och förankring. Mötet riktar sig till medlemmar och fötroendevalda inom MP, GS och Grön Ungdom, i synnerhet lokalavdelningarna här i Lund.

Förhoppningen är att erfarenheterna från projektet senare kan komma alla gröna organisationer till gagn, och därför är det lämpligt med input från alla systerorganisationer.

Under mötet så kommer projektets upplägg att presenteras, några av de mer omfattande föreslagna åtgärderna tas upp samt öppet samtal föras om idéer som kommer projektet till gagn.

Alla är hjärtligt välkomna!

Danial Ali Akbari
Språkrör och projektansvarig Gröna Studenter i Lund

Grön Afterwork:

Kvinnliga Makthavare i Lunds kommun

Välkommen till Grön Afterwork där vi kommer att ha en diskussion med kvinnliga makthavare i Lund. Gästerna som kommer att närvara är Hanna Gunnarsson (V), Angelica Kauntz (Fi) ,Elin Gustafsson (S) och vårt egna kommunalråd Emma Berginger (MP). Vi kommer att diskutera kring det rödgrönrosa samarbetet och hur vi kan påverka Lunds politik ännu mer.

Datum och tid: 14 april, 19:00
Plats: Gloria's , S:t Petri kyrkogata 9

Samtalskväll om jämställdhet

Jämställdhet är ett ämne som Miljöpartiet sätter högt. Oavsett förkunskap behöver vi alla ibland få upp ögonen för vad jämställdhet kan innebära. 15/4 håller vi en samtalskväll om jämställdhet. Måns Berger som är jämställdhetsambassadör i MP Malmö kommer och pratar för och med oss.

Datum och tid: 15 april kl. 18.00-19.30
Plats: kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Alla är varmt välkomna!

Nyvald styrelse i GU Lund

Grön Ungdom Lund höll årsmöte den 1/3 och valde då ny styrelse. Till ordförande valdes Olivia Morell som får sällskap av tidigare styrelseledamot Julius Eberhard och de nyvalda ledamöterna Ebba Borg och Martin Bengzon. Styrelsen ser fram emot verksamhetsåret och uppmanar alla medlemmar i Grön Ungdom Lund att hålla utkik i mail-inkorgen och på Facebook efter vårens spännande aktiviteter!

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Ulf Holm, ordförande

0705-76 26 49

Teresia Ställborn, vice ordförande
 

Anette Mårtensson, kassör

0762-35 27 23

Övriga styrelseledamöter
Emma Berginger

0709-27 81 94

Petter Forkstam

0703-57 58 13

Anna Hagerberg


Joakim Månsson Bengtsson

0760-28 75 47

Dennis Svensson

0761-67 72 75
 
Viktor Östlund

0707-57 58 54


Kommunalråd

Emma Berginger

0709-27 81 94

 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande
 

Anders Ebbesson

0732-31 61 44

Cecilia Emanuelsson


Sofie Lemontzis


Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Olivia Morell, ordförandeGröna Studenter

Danial Ali Akbari, språkrör


Sofie Lemontzis, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium


Lördag 28 mars 14.00
Träff för socialt intresserade i Skåne: Hur ska vi bemöta EU-medborgare?
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 29 mars 15.00
(OBS! Tiden)
Årsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Söndag 29 mars direkt efter årsmötet
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 30 mars 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 31 mars 18.00
Klimatnätverksträff
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Tisdag 31 mars 18.00
Möte om medlemsdeltagande, rekrytering och engagemang
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Arrangör: Gröna Studenter Lund
Alla från MP, GS och GU välkomna!

Tisdag 14 april 19.00
Grön Afterwork: Kvinnliga makthavare
Plats: Gloria's, S:t Petri kyrkogata 9

Onsdag 15 april 18.00
Samtalskväll om jämställdhet
Gäst: Måns Berger, MP Malmö
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 20 april 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 26 april 17.00
(OBS! Tiden)
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Bild: detalj ur foto av Emma Berginger
Copyright © 2015 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp