Copy
I det här numret: Ulf Nymark om protester mot tillfälligt flyktingboende på Mårtens Fälad, Anders Ebbesson om att en ny gymnasieskola behövs, seminarium om basinkomst/medborgarlön m.m.

Innehåll

Protester mot tillfälligt flyktingboende på Mårtens Fälad
Ny gymnasieskola behövs!
Basinkomst/medborgarlön – Hur då? För vem då? Varför då?
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Linn Rosenkvist

Protester mot tillfälligt flyktingboende på Mårtens Fälad

I lokalpressen har framgått att det blåser en lokal proteststorm mot att Servicenämnden sökt bygglov för ett tillfälligt flyktingboende på Mårtenskolans tomt. Bygglovsansökan gäller paviljonger för ett tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn på den utdömda Mårtenskolans tomt. De boende har uppfattningen att detta förhindrar ett nytt skolbygge. Så är inte fallet.

Mårtenskolan dömdes ut och ska rivas. Barn- och skolnämnd Lunds stad har beställt kalkyl för en ny skola. Utredning pågår. Inga beslut om en ny skola har fattats. Om det blir ett sådant beslut kommer plan- och byggprocessen att ta relativt lång tid.

Att tillfälligt bygglov har sökts innebär inget beslut om att ett tillfälligt boende verkligen ska etableras. Tomten där Mårtenskolan tidigare låg är en av många som kommunen sökt bygglov för i syfte att ha hög beredskap. Om ett tillfälligt boende skulle komma till stånd på den aktuella tomten kommer det alltså att vara tillfälligt och inte utgöra ett hinder för att bygga en ny skola om det skulle bli ett beslut om att bygga en ny Mårtenskola. Beslut om skolans eventuella framtid kommer att fattas senare i vår.

Ulf Nymark
Vik kommunalråd (MP)

Foto: Ola Persson

Ny gymnasieskola behövs!

Som ordförande i Utbildningsnämnden har jag under ett år arbetat med frågan om en femte gymnasieskola i Lund. Det är prioriterat eftersom vi redan är trångbodda och kommer att få problem att erbjuda plats till alla sökande redan nu till hösten. En ny skola kan vara klar i bästa fall hösten 2020 men troligen senare. Hur vi gör fram till dess är en utmaning.

Nämnden började med att ta fram en politisk vision våren 2015. Vi vill bygga en miljöanpassad, energisnål skola med moderna lärmiljöer och forskningsbaserad pedagogik. Nämnden har uttalat att ett centralt läge är ett måste och att elevtillströmningen kräver att tidsplanen pressas. Sextio procent av eleverna kommer från andra kommuner som bidrar med lika mycket till finansieringen. Den efterfrågan vi har beror på överenskommelsen om fritt sök i kombination med att våra gymnasier är attraktiva. Vi väntar nu på beslut i KS och KF om placering av skolan och finansiering i budgeten. Därefter inleds det viktiga arbetet med planering av skolans byggnader och funktioner. Utbildningsnämnden hoppas att den processen kommer igång så fort som möjligt.

Anders Ebbesson

Basinkomst/medborgarlön – Hur då? För vem då? Varför då?

Måndagen den 8 februari är alla intresserade välkomna till IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5 för ett samtal mellan Valter Mutt, riksdagsledamot (MP), Katerin Mendez (F!), Lennart Fernström, chefredaktör SYRE och publiken. Ämnet är basinkomst/medborgarlön. Arrangemanget är gratis, fika finns till självkostnadspris. Välkomna!

Datum och tid: måndag 8 februari kl. 18.30
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Illustration: Linn Rosenkvist

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29

Dennis Svensson
kassör och ansvarig för externa aktiviteter

0761-67 72 75

Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt
ansvarig för interna aktiviteter


Emma Fager Malmström
ansvarig för interna aktiviteter

0704-82 98 38

Axel Hallberg
ansvarig för kommunikation

0722-02 38 03

Björn Johansson
ansvarig för medlemswebb och extern webb


Emma Nilsson
ansvarig för interna aktiviteter

0733-72 23 52

Hanna Örnskär
ansvarig för externa aktiviteter

0702-99 38 40


Vikarierande kommunalråd

Ulf Nymark


 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande


Amanda Nordin
mandolind@hotmail.com
0709-70 76 69

Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Julius EberhardGröna Studenter

Sofie Lemontzis, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Torsdag 28 januari 17.00
Kommunfullmäktigemöte
Plats: Stadshallen
 
Måndag 1 februari 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: ej bestämd
 
Måndag 8 februari 18.30
Basinkomst/medborgarlön - Hur då? För vem då? Varför då?
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Måndag 22 februari 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 25 februari 17.00
Kommunfullmäktigemöte
Plats: Stadshallen
 
Måndag 29 februari 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: ej bestämd
 
Måndag 28 mars 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 31 mars 17.00
Kommunfullmäktigemöte
Plats: Stadshallen
 
Fler aktiviteter kommer att tillkomma senare.
 
Alla medlemmar är välkomna på alla möten om inget annat anges.

Foto: Linn Rosenkvist
Copyright © 2016 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp