Copy
I det här numret: utbildning i feminism och mångfald, översiktsplanen, föredrag om digitalisering inom vård och omsorg, gröna obligationer, nominera till listor m.m.

Innehåll

Tyck till om ny översiktsplan för Lund!
Utbildning i feminism och mångfald
Digitalisering inom vård och omsorg
Välkommen med din nominering till Kommunfullmäktigelistan!
Nominering till regionfullmäktige
Lunds kommun ger ut gröna obligationer
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Tyck till om ny översiktsplan för Lund!

Nu är Lunds nya översiktsplan ute på remiss! Det går att lämna synpunkter fram till den 30 november. Därefter gör Stadsbyggnadskontoret ett utställningsförslag. Beslut om ny översiktsplan sker under hösten 2018. I detta första skede är inte allt kartmaterial färdigt men målsättningar och preliminära kartor redovisas. Läs mer om förslaget här!

Några sena ändringar tillkom, som yrkanden i samband med Byggnadsnämndens sammanträde, vilka är lite luriga. Bland annat ville majoriteten i nämnden att utbyggnadsområden från 2010 års översiktsplan ska finnas kvar. Likaså ville nämndens majoritet behålla alla vägreservat, bland annat för ringled norr om Lund (söder om Stångby). Vägreservaten hade plockats bort i Stadsbyggnadskontorets förslag som lyftes till nämnden. Missa inte att delta i diskussion om den framtida översiktsplanen på medlemsmötet på söndag den 29 oktober!

Ulf Nymark, Anna Hagerberg och Johan Helgeson

Utbildning i feminism och mångfald

Hur ser Miljöpartiet på frågor om jämställdhet, mångfald och diskriminering? Hur kan vi arbeta feministiskt och med mångfaldsperspektiv i kommunpolitiken? Vilka konkreta frågor kan vi driva i nämnder och styrelser? Och hur arbetar vi bäst med jämställdhets- och mångfaldsfrågor internt i Miljöpartiet, till exempel på våra möten och när det är dags att sätta listor?

Söndagen den 29 oktober kl. 13.30-15.00 får vi besök av Magnus Edström för en utbildning i feminism och mångfald. Magnus kommer från Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté och har bland annat erfarenhet av att arbeta med feministiskt valberedande.

Platsen för utbildningen är IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5 och efteråt blir det medlemsmöte i samma lokal.

Exempel på sådant som tas upp under utbildningen:
- Genomgång av grundläggande kunskaper kring diskriminering, jämställdhet och mångfald
- Miljöpartistiska politiska förslag inom dessa ämnen man kan driva på lokalnivå
- Interaktiv workshop/diskussion kring utmaningar och möjliga lösningar på lokal nivå
- Genomgång av regeringens arbete inom dessa frågor
- Lokala exempel – så har andra gjort
- Jämställdhets- och mångfaldskommitténs tips till praktiskt arbete

Välkommen!

Datum och tid: söndagen den 29 oktober kl. 13.30-15.00
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Digitalisering inom vård och omsorg

MP Skåne tillsammans med MP Lund ordnar ett föredrag om vad som är på gång och vad som kan tänkas komma med digitalisering inom vård och omsorg.
 
Susanne Frennert (välfärdsteknolog Lunds kommun) kommer prata om vad som redan implementeras inom äldreomsorgen i Lund, vilka nya lösningar som kan komma och vilka möjligheter det innebär.
 
Annie Katalinic (strateg inom Tjänsteutveckling och E-hälsa Region Skåne) kommer att berätta om pågående digitaliserings- och e-hälsoinitiativ som är igång vid Avdelningen för Digitalsiering och IT på Region Skåne.
 
Dolores Öhman (regionråd med ansvar e-hälsa) pratar om politikens roll i arbetet med att digitalisera vården. Hur förändrar en då patientbeteenden och arbetssätt inom vården.
 
Alla tre kommer även svara på publikens frågor.
 
Datum och tid: 14/11, exakt tid är ännu ej bestämd
Plats: Stadsbiblioteket i Lund, S:t Petri Kyrkogata 6
 
Håll utkik efter Facebook-evenemang!

Välkommen med din nominering till Kommunfullmäktigelistan!

Du kandiderar själv eller nominerar någon annan till KF-listan, genom att fylla i det här formuläret på nätet.

När du besvarat hela formuläret blir din kandidatur registrerad hos Valberedningen. Valberedningen tar sedan kontakt med dig, och du har alltid möjlighet att ändra dig och t ex justera din presentation. Det går också bra att använda en pappersblankett för att kandidera och nominera. Den finns att hämta hos Linn Rosenkvist på MP:s kansli.

Om du nominerar någon annan använder du samma formulär. Be gärna den du nominerar att själv registrera sin kandidatur med formuläret. I annat fall tar Valberedningen kontakt med den du nominerar. Sista dag att registrera sin kandidatur är den 15 november 2017. Den som vill stå på KF-listan inför valet 2018, måste vara registrerad medlem i MP senast en vecka innan listan fastställs i februari/mars 2018. Detta enligt MP:s nuvarande regler för nomineringsprocesser.

Kontakta gärna någon av oss i Valberedningen om du har frågor: Staffan Sölve, sammankallande (), Cecilia Emanuelsson (), Elsa Christersson (), Julius Eberhard ().

Nominering till regionfullmäktige

Nominera dig eller någon annan till regionfullmäktige! De fyra översta namnen kommer vara samma för alla Skånes regionlistor. Det går även att nominera till resterande platser för valkretsarna Mellankretsen, Nordostkretsen, Nordvästkretsen, Sydostkretsen och Sydvästkretsen II. Sydvästkretsen I hanteras av MP Malmö, förutom plats 1-4.
 
Sista nomineringsdag är 30 november 2017. 
För att lämna din formulering fyller du i formuläret som du hittar här.

Har du inte möjlighet att fylla i formuläret går det också att skicka nomineringen med post till: Miljöpartiet de gröna i Skåne, Box 1244, 221 05 Lund.

Lunds kommun ger ut gröna obligationer

Gröna obligationer ger investerare möjlighet att låna ut pengar till miljöinriktade projekt. På så vis kan kommunen finansiera gröna satsningar samtidigt som investerarna kan ge sina investeringar en hållbarhetsprofil. Vilka projekt som kan bli aktuella styrs av ett tydligt ramverk. I Lund är det projekt inom områdena förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter, utbyte av fossila råvaror, energieffektiva lokaler och bostäder, avfallshantering, vatten- och avloppshantering, klimatanpassningsåtgärder och övriga miljöåtgärder som kan få finansiering via de gröna obligationerna.

Valet av projekt görs av kommunkontorets ekonomiavdelning och miljöstrategiska enheten i samarbete. I en första omgång är det spårvägen, två LKF-områden med energieffektiva bostäder och en stor hustakssolcellsanläggning på Norra Fäladen som får finansiering. Läs mer på kommunens hemsida, Vårt kommunalråd Emma Berginger har arbetat för att de gröna obligationerna ska bli verklighet.

Foto: Petter Forkstam

Kontakta MP Lund

Styrelsen

Arbetsutskottet
Christina Sjöström
ordförande


Lars Wirtén
vice ordförande


Helena Heintz
kassör


Övriga styrelseledamöter

Yanira Difonis

Margareta Edström

Klas Sivén


Adam Turesson


Kommunalråd

Emma Berginger

0721-94 05 44

 
Valberedningen

Staffan Sölve, sammankallande

0705-12 99 28

Cecilia Emanuelsson


Elsa Christersson (KF-listan)


Julius Eberhard (KF-listan)Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Klas Sivén, ordförandeHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

 Söndag 29 oktober 13.30
Utbildning i jämställdhet och mångfald
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Söndag 29 oktober 15.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 30 oktober 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 6 november 18.30
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 7 november
AU-/Valgruppsmöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 13 november 18.30
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 14 november, tid ej bestämd
Föredrag om digitalisering inom vård och omsorg
Plats: Stadsbiblioteket, S:t Petri kyrkogata 6
 
Onsdag 15 november
Sista dag att nominera till KF-listan
 
Måndag 20 november 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 21 november 17.30
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Fredag 24 november
Kampanj: Grön fredag
Plats: centrala Lund
 
Måndag 27 november 18.30
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 28 november
AU-/Valgruppsmöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Söndag 3 december
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Måndag 4 december 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 11 december 18.30
Reservdatum för studiecirkeln Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Söndag 17 december
Medlemsmöte och terminsavslutning
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Måndag 18 december 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Copyright © 2017 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp