Copy
I det här numret: öppet möte om Fairtrade och Fairtrade City, klimataktiviteter i december, programserie med öppna möten, medlemsmöte med val till nämnder och styrelser, debatt och kalendarium.

Innehåll

Öppet möte om Fairtrade och Fairtrade City
Klimataktiviteter för MP-Lund december 2018
Programserie med öppna möten
Medlemsmöte med val till nämnder och styrelser
Debatt: Partiledarna måste ta ansvar för klimatet
I högerspalten: Kalendarium
 

Öppet möte om Fairtrade och Fairtrade City

Vad är Fairtrade? Vad är diplomeringen Fairtrade City? Borde Lunds kommun fortsätta vara en Fairtrade City eller är det onödigt?

2007 blev Lunds kommun Fairtrade City-diplomerad och 2014 utsågs Lund till "Årets Fairtrade City". Nu föreslår Lunds nya styre, Lundakvintetten, att Lund ska sluta vara en Fairtrade City. Därför anordnar vi ett öppet möte dit alla är välkomna för att diskutera och lära sig mer om Fairtrade och diplomeringen Fairtrade City. .

Information om paneldeltagare kommer!

Datum och tid: onsdag 28 november kl. 18.00-19.30
Plats: Yoga Bar, Paradisgatan 1

Klimataktiviteter för MP-Lund december 2018

Miljöpartiet på Riksnivå uppmanar till att göra utåtriktad verksamhet med klimatfokus under december. Detta med anledning av de alarmerande nyheterna bland annat om koldioxidkoncentrationen i atmosfären, men också för att stärka klimatopinionen i samband med FN:s klimattoppmöte i Polen.

Lokalt ska vi försöka ta fram en motion till kommunfullmäktige om att Lund ska bli pilotkommun för klimatneutralitet. Utöver att fasa ut oljan, bör trädplantering, stadsängar och annan växtlighet som förmår att ”förbruka” koldioxid anläggas.

Klimataktion vid Lund C planeras till 13/12 med utdelning av flyer och alkoholfri glögg. Anmäl intresse för att delta till . Antingen tillverkas en lokal flyer med klimatpolitiska förslag alternativt används den mall för flyer som distribueras från riks.

En vardagskväll senare i december planeras ett öppet möte med forskarna Roger Hildingsson och Markku Rummukainen samt en representant från Fältbiologerna anordnas för att lyfta IPCC:s rapport, vilka politiska åtgärder den föranleder och vad medborgare kan göra för att bidra till en stärkt klimatopinion.

Karin Svensson Smith
Foto: Cecilia Emanuelsson

Programserie med öppna möten

Nu inleder vi MP Lunds nya programserie med ett öppet möte per månad. Ambitionen är att lyfta frågor som är aktuella och intressanta, och bredda och fördjupa innehållet i dessa teman. Till de öppna mötena välkomnar vi inte bara våra medlemmar utan också alla lundabor och andra som är intresserade av våra lokala frågor. Här skapas utrymme för inspiration, samtal och diskussion!
 
Teman är satta för de tre första mötena:
November: Fairtrade och Fairtrade City Lund, 28 november kl 18 på Yogabar
December: Klimatpolitik och klimatengagemang.
Januari: Öppet möte om hur järnvägen ska dras genom Lund.
Mer information om programmen kommer!
 
Det finns en programgrupp som genomför programserien på uppdrag av styrelsen. Har du frågor eller idéer till innehåll i programserien, så kan du kontakta oss via

Medlemsmöte med val till nämnder och styrelser

Söndagen den 2 december är det dags att välja vilka som blir MP:s representanter i kommunala nämnder och styrelser. Medlemsmötet, som börjar 15.00, hålls på Polhemskolan. Förutom val till nämnder och styrelser kommer mötet att ta upp arbetsordning för förtroendevalda och rapporter från bland annat riksdagen och distriktet. Valberedningens förslag skickas ut via e-post till alla medlemmar senare i veckan.

Datum och tid: söndag 2 december kl. 15.00 (OBS! annan tid än vanligt)
Plats: Polhemskolan, Byggnad 5, Lilla hörsalen

Debatt:

Partiledarna måste ta ansvar för klimatet

Visst undrar man vad som sägs därinne över alla kaffekopparna hos talmannen? Talmannen bör uppmana partiernas ledare att skilja på stort och smått. Besinna klimatfrågans allvar och det ansvar som vilar på vår generation, och de faktiska möjligheter som finns. På DN Debatt skrev forskaren Göran Sundqvist att IPCC:s nya klimatrapport bör vara ett givet underlag för de pågående regeringsförhandlingarna (https://www.dn.se/debatt/stora-utmaningar-for-ny-svensk-regering-i-ipccs-klimatrapport/). Han framhöll att den samhällsomställning som krävs för att följa vägen mot en temperaturhöjning som understiger 2 grader är betydligt mer utmanande än att hantera invandring, försvarsbudget och kommande lågkonjunktur.
 
Hur ska då det viktiga arbete med klimatfrågan som påbörjats kunna fortsätta och intensifieras? Sveriges nuvarande klimatpolitik är redan ett internationellt föredöme och en inspiration för andra länder som söker hitta lösningar och förslag på politiska beslut för att uppnå målet om att begränsa den globala uppvärmningen (http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3357-off-target-ranking-of-eu-countries-ambition-and-progress-in-fighting-climate-change/file). Ändå räcker inte detta.
 
I diskussionerna runt regeringsbildningen har det talats om 32 sakfrågor där olika partier är överens eller inte överens. Men nog måste dessa frågor kunna viktas i betydelse? En kan ha olika syn på t ex RUT, ROT eller skolan - men det spelar en jämförelsevis liten eller ingen roll om inte politiken klarar att leverera detta: en värld som inte är förbrukad när våra barnbarn växer upp. Alla vet det egentligen. Klimatfrågan måste prioriteras.
 
Vad gäller klimatfrågan är expertisen enig: det är möjligt att begränsa klimatförändringarna – resursmässigt, tekniskt och ekonomiskt. Det är de politiska besluten som avgör om det kommer att gå. Det kan dock konstateras att fast klimatet är den fråga som oroar väljarna allra mest så kom inte den frågan att styra i valet 2018. Och ja, vetenskapen säger att vi människor har mycket svårt att reagera på mera avlägsna hot.
 
Ändå har i fyra år en framsynt Isabella Lövin (MP) verkat som språkrör, vice statsminister och minister för bistånd och utveckling, och få andra har så god insikt i det globala perspektivet på miljöfrågorna. Ett systematiskt arbete i riksdag och regering har resulterat i flera blocköverskridande överenskommelser som alla fyra allianspartier står bakom, i världens skarpaste klimatlag som nu är en internationell förebild, i ett incitament-system för miljöbilar, i reduktionsplikt för drivmedel, kommande snabbspår mm mm. I det pågående arbetet med regeringsbildning finns det nu ett realistiskt alternativ som kan möjliggöra en uppväxling av klimatarbetet. I en ny allians för klimatet, med en regering som prioriterar klimatfrågan, finns utmärkta förutsättningar för en nystart  i samverkan med professionell expertis i det nybildade klimatrådet.
 
Till nästa val är det angeläget att försöka förstå varför SD-väljare röstade på ett tillbakablickande parti med sådan bristande verklighetsförankring. Just nu ser vi att de ledande företrädarna för SD ifrågasätter människors lika värde och saknar insikt om de faktiska hot som mänskligheten står inför med den globala uppvärmningen. Att Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) tydligt stod upp för att inte göra sig beroende av SD förklarar nog delvis den relativa valframgången för C och L. Men nu är det upp till bevis.
 
Väljarna har rätt att förvänta sig en seriös samsyn vad gäller det ansvar dagens politiker faktiskt har att skilja stort från smått.  Misslyckas dagens politiker med omställningen till ett hållbart samhälle så riskeras respekten för demokratin, så skrev nio forskare i somras (DN 15/7). De betonade betydelsen av en blocköverskridande överenskommelse om skärpta miljölagar och en möjlighet att ställa beslutsfattarna till svars för en eventuell framtida klimatkatastrof. En S+MP+C+L-regering kan, utöver den överordnade frågan om klimatet, hitta samsyn i vissa sakfrågor, t ex förbättrade villkor för gröna småföretagare och EU:s stora betydelse för framtidsfrågorna. I andra sakfrågor där de fyra partiernas syn skiljer sig åt har väljarna rätt att förvänta sig professionell förhandling, kompromisser och eftergifter. I en demokrati kan ju aldrig var och en få precis som den vill. Viktigast nu är ett starkt politiskt ledarskap i klimatfrågan. Partiledare –  tag ert ansvar nu!
 
Lund 181122
Cecilia Emanuelsson

Kalendarium

Onsdag 28 november 18.00
Öppet möte om Fairtrade
och Fairtrade City
Plats: Yoga Bar, Paradisgatan 1
 
Torsdag 29 november 17.00
Kommunfullmäktige
Plats: Stadshallen, Stortorget 9
 
Söndag 2 december 15.00
Medlemsmöte
Plats: Polhemskolan, Trollebergsvägen 41, Byggnad 5, Lilla Hörsalen
 
Måndag 3 december 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 13 december, morgon
Klimataktion
Plats: Lund C
 
Fredag 14 december 12.00
Gröna Seniorer
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 20 december 17.00
Kommunfullmäktige
Plats: Stadshallen, Stortorget 9
 
Copyright © 2018 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp