Copy
I det här numret: de lokala förhandlingarna, val till topposter gjorda, samtalskvällar, GS valanalys, GS litteraturcirkel, fest, träff för nya medlemmar och lediga uppdrag.

Innehåll

Förhandlingar efter valet
Val till topposter på medlemsmötet 20 oktober
Medlemsträff Valanalys
Samtalskvällar
Litteraturcirkel tema: Främlingsfientlighet
Träff för nya medlemmar 9/12
Välkommen på fest den 12 december
Fyllnadsval av regionombud
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Linn Rosenkvist

Förhandlingar efter valet

Redan på valnatten stod det klart att Miljöpartiet i Lund skulle gå framåt från de 12,98% vi fick i valet 2010 till en bit över 14% (slutresultatet blev 14,26%, men fortsatt 9 av 65 mandat i fullmäktige). Tack vare alla engagerade medlemmar och valarbetare lyckades vi nå ut och gå framåt, trots att vårt resultat nationellt låg mer eller mindre stilla. Det är riktigt bra jobbat!

Samtidigt som vi gick framåt gick även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet framåt. Allianspartierna tappade: Moderaterna förlorade fem mandat och Folkpartiet tre. Två nya partier kom in i fullmäktige: Feministiskt initiativ och FörNyaLund. Det blev snabbt tydligt vilka som var valets "vinnare" respektive "förlorare". Trots våra framgångar blev det inte någon klar majoritet i fullmäktige. Vi inledde därför ett samarbete med Socialdemokraterna för att försöka bilda en mittenkoalition. Vi pratade med alla partier utom Sverigedemokraterna och visade att vi ville vara konstruktiva och kompromissvilliga i detta läge.

Tyvärr tackade partierna på den andra sidan blockgränsen nej till ett organiserat samarbete. Även FörNyaLund valde i sista stund att göra upp med allianspartierna och ge Sverigedemokraterna en vågmästarställning i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hellre än att bilda ett stabilt majoritetsstyre. Därför har vi nu format ett rödgrönrosa minoritetsstyre. Inom den styrande koalitionen har vi fått gott gehör för vår politik, men det kvarstår fortfarande att se hur väl vi lyckas driva igenom vår politik i kommunstyrelsen och fullmäktige. I nämnderna kommer vi däremot att ha majoritet. Det kommer att bli spännande, krävande och utmanande fyra år. Men vi tar oss an utmaningen, eller hur?

Text: Emma Berginger, kommunalråd
Foto: Henrik Larsson

Val till topposter på medlemsmötet 20 oktober

Den 20 oktober hade MP Lund medlemsmöte. På dagordningen stod bland annat val av kommunalråd och representanter i kommunstyrelsen. Till kommunalråd och representant i kommunstyrelsens arbetsutskott valdes Emma Berginger. Till representanter i kommunstyrelsen valdes förutom Emma Berginger Ulf Nymark (ordinarie) och Peter Bergwall (ersättare). Ulf Nymark valdes till representant i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott och Peter Bergwall till representant i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Förutom valärendena gav medlemsmötet mandat till den lokala förhandlingsgruppen och till regionombudsgruppen och fick ta del av rapporter om förhandlingsläget lokalt och regionalt. Dessutom berättade Grön Ungdom om sin verksamhet under hösten.

På bilden från vänster Peter Bergwall, Ulf Nymark och Emma Berginger.
Foto: Ola Persson

Medlemsträff Valanalys

(öppen för icke-medlemmar)

Valresultatet blev inte som vi förväntade oss. Ett sätt att bearbeta utfallet är genom statistisk analys. Under ‘statistikmedlemsträffen’ så kommer en samling data och förklaringar ur olika analytikers synvinklar att presenteras, och förhoppningsvis inspirera fram perspektiv som hjälper oss att dra lärdom av valrörelsen. Välkomna!

Tid: Onsdagen 29/10 19:00
Plats: Kansliet
Arrangör: Gröna Studenter

Text: Linus Ekman, Gröna Studenter Lunds styrelse

 

Samtalskvällar

I november kommer det vara tre öppna samtalskvällar. Varje kväll har ett tema och leds av någon som är mer insatt i ämnet.

5/11 Främlingsfientlighet med Ungdom mot rasism
11/11 Lokal integrationspolitik med Björn Åhlin
26/11 Klimat och klimatskepticism med Tomas Björnsson (LNF)

Kvällarna är öppna för alla oavsett förkunskap och utan föranmälan. Tanken är att kvällen ska vara ett öppet samtal där vi ska få möjlighet att fördjupa oss och bolla våra tankar med varandra. Samtalen är också ett led i att utveckla vår politik på de områdena.

Tid: 18.00-19.30 5/11, 11/11 och 26/11
Plats: Kansliet Lilla Fiskaregatan 10

Vid frågor kontakta Anette Mårtensson  eller Teresia Ställborn .

Text: Anette Mårtensson, utbildningsansvarig i styrelsen
 

Litteraturcirkel tema: främlingsfientlighet

Under hösten drar en ny litteraturcirkel igång, den här gången med främlingsfientlighet som tema. Vad är grundbultarna i nationalismen och socialkonservatismen? Vad är det som är tilltalande inom nationalismen, varför röstar människor på SD? Är det en klassfråga? Skulle, likt en del menar, mindre klassklyftor och mer utbildning kunna motverka främlingsfientliga krafter? Hur kan vi bemöta främlingsfientligheten i egenskap av parti/medborgare? Mer info om litteraturcirkeln kommer om någon vecka, både via mejl och fb, men boka redan nu in den första träffen i kalendern!

Plats: Kansliet
Tid: Torsdagen 20/11 18:00
Arrangör: Gröna Studenter

Text: Linus Ekman, Gröna Studenter Lunds styrelse
Illustration: Linn Rosenkvist

 

Träff för nya medlemmar 9/12

Du som är ny i Miljöpartiet eller känner dig ny och har funderingar om hur du kan engagera dig, hur Miljöpartiet fungerar eller något annat som rör MP är särskilt välkommen på Träff för nya medlemmar. Vi kommer gå igenom olika sätt att engagera sig i Miljöpartiet, hur partiet är uppbyggt och organiserat och annat som kan vara bra att veta som ny medlem. Framförallt kommer vi svara på dina frågor.

Ingen föranmälan krävs, men om du har frågor innan kontakta Teresia Ställborn () eller Anette Mårtensson ()

Tid: Tisdag 9 December 18.00-19.30
Plats: Kansliet Lilla Fiskaregatan 10
 
Text: Anette Mårtensson, utbildningsansvarig i styrelsen
Illustration: Linn Rosenkvist

 

Välkommen på fest den 12 december

Plocka fram kalendern och skriv in FEST med stora bokstäver fredagen den 12 december! Vi har hyrt IOGT-lokalen på Bantorget 5 för att alla vi gröna ska få träffas, umgås, ha kul och fira efter ett intensivt valår.
 
Vill du vara med och planera festen så att det blir en oförglömlig kväll? Hör av dig till Teresia Ställborn () eller Linn Rosenkvist ().

Illustration: Linn Rosenkvist

Fyllnadsval av regionombud

På medlemsmötet den 23/11 blir det fyllnadsval av regionombud och regionombudsersättare. Regionombuden representerar MP Lund på MP Skånes möten. Alla medlemmar är välkomna på mötena, men det är bara ombuden som har rösträtt. I uppdraget som regionombud ingår att gå på regionmötena som brukar vara 1-2 gånger per termin (under valår ca 3 gånger per termin) på olika platser i Skåne. Regionmötena tar upp ärenden som val till regionala uppdrag och större frågor inom regionpolitiken. Regionombuden och ersättarna går även på förmöten med regionombudsgruppen här i Lund.

Välkommen att nominera dig själv eller någon annan medlem! Nomineringen görs till valberedningens sammankallande Ola Persson på  senast söndag 9 november.

Foto: utsnitt ur bild av Lena Gran

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Ulf Holm, ordförande

0705-76 26 49

Teresia Ställborn, vice ordförande
 

Anette Mårtensson, kassör

0762-35 27 23

Övriga styrelseledamöter
Emma Berginger

0709-27 81 94

Petter Forkstam

0703-57 58 13

Anna Hagerberg


Joakim Månsson Bengtsson

0760-28 75 47

Dennis Svensson

0761-67 72 75
 
Viktor Östlund

0707-57 58 54


Kommunalråd

Emma Berginger

0709-27 81 94

Partiföreträdare

Petter Forkstam

0703-57 58 13

 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande
 

Anders Ebbesson

0732-31 61 44

Cecilia Emanuelsson


Sofie Lemontzis


Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Arbetsgrupperna
 
Miljö-, bygg- och plangruppen
Emma Berginger, sammankallande
              
0709-27 81 94
 
Sociala gruppen
Björn Åhlin, sammankallande

0768-40 49 66
 
Kultur- och utbildningsgruppen
Yanira Difonis, sammankallande

 
Energigruppen
Ola Persson, sammankallande

 
Djuretiska gruppen

Björn Åhlin, sammankallande


Demokratigruppen
Arthur Miller

 
Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Axel Hallberg, ordförande

0722-02 38 03


Gröna Studenter

Sofie Lemontzis, språkrör


Joakim Månsson Bengtsson, språkrör

0760-28 75 47


Hemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Onsdag 29 oktober 19.00
Gröna Studenter: Medlemsträff Valanalys
Alla välkomna!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 3 november 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 4 november 16.00

Grön Ungdom: Studiecirkel om kommunpolitik
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 4 november 18.00

Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Onsdag 5 november 18.00
Samtalskväll om främlingsfientlighet
med Ungdom mot rasism
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 10 november 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 11 november 16.00
Grön Ungdom: Studiecirkel om kommunpolitik
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 11 november 18.00
Samtalskväll om lokal integrationspolitik
med Björn Åhlin
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 13 november 18.30

Gröna Studenter: Medlemsmöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 18 november 16.00
Grön Ungdom: Studiecirkel om kommunpolitik
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 20 november 18.00
Gröna Studenter: Litteraturcirkel tema främlingsfientlighet
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Söndag 23 november 14.00 (OBS! Tiden)
Medlemsmöte
Plats: Vårfruskolans matsal, Råbygatan 8
 
Måndag 24 november 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 25 november 16.00
Grön Ungdom: Studiecirkel om kommunpolitik
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Onsdag 26 november 18.00
Samtalskväll om klimat och klimatskepticism
med Tomas Björnsson (LNF)
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 1 december 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 2 december 16.00
Grön Ungdom: Studiecirkel om kommunpolitik
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 9 december 18.00
Träff för nya medlemmar
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Fredag 12 december 19.00
Fest
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Söndag 14 december 16.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 15 december 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Foto: Linn Rosenkvist
 
Copyright © 2014 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp