Copy
I det här numret: kommunpolitisk spalt om LKF, kaffe vid stationen, utbildning i feminism och mångfald, nominera till listor med mera.

Innehåll

Kommunpolitisk spalt: LKF
Kaffe vid stationen
Utbildning i feminism och mångfald
Välkommen med din nominering till Kommunfullmäktigelistan 2018!
Nominera till riksdagslistor
Revidering av regionpolitiskt program
Desalination 8: Avsaltning olika exempel
Kontakta MP Lund
I högerspalten: kalendarium

Kommunpolitisk spalt

LKF

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) äger och förvaltar ca 10 000 lägenheter (40 % av hyresrätterna i kommunen). Ambitionen är att erbjuda lundaborna kvalitativa bostäder till en rimlig kostnad. I linje med detta bedrivs ett miljöarbete styrt av helhetssyn och långsiktighet genom att minska primärenergianvändningen, minska resursförbrukningen och samverka för ett hållbart boende.

Invigning av Sveriges största hustaksolcellsanläggning på Rådhusrätten, energieffektivisering av 60-talsområdena (inklusive Cityfied-projektet på Linero), färdigställandet av klimatsmarta hyresrätter såsom passivhus (gamla brandstationen) och mer satsning på källsortering (idag är vi uppe på 54%) är några av LKF:s miljösatsningar. Energisnåla hus inklusive passivhus och solenergi är bra för miljön. Sofie och jag som representerar MP i styrelsen driver hårt den linjen. Tillsammans engagerar vi oss också i frågor som berör ett hållbart samhälle. Bostäder till nyanlända, sopsortering, investering i bilpooler och elstolpar är några av de frågor som vi gärna lyfter upp i styrelsen. 

Manaf Sababi, styrelseledamot i LKF

Foto: Ola Persson

Kaffe vid stationen

Tisdagen den 3 oktober upprepar vi vårt framgångskoncept från i våras och delar ut kaffe/te i morgonrusningen vid stationen och pratar med kollektivtrafikresenärer. Förra gången blev det väldigt lyckat och vi fick många positiva kommentarer från dem som varit med. Vill du hjälpa till? Vi behöver hjälp med:

- att stå vid stationen och dela ut kaffe och prata med resenärer mellan kl. 7 och 8.30 på morgonen tisdagen den 3 oktober
- att brygga kaffe i köket i IOGT-NTO-lokalen på morgonen den 3 oktober före klockan 7
- fler kaffebryggare så att det går snabbare att brygga kaffet. Har du en du kan låna ut?

Hör av dig till Klas Sivén på om du vill hjälpa till med något av ovanstående.

Foto: Cecilia Emanuelsson

Utbildning i feminism och mångfald

Hur ser Miljöpartiet på frågor om jämställdhet, mångfald och diskriminering? Hur kan vi arbeta feministiskt och med mångfaldsperspektiv i kommunpolitiken? Vilka konkreta frågor kan vi driva i nämnder och styrelser? Och hur arbetar vi bäst med jämställdhets- och mångfaldsfrågor internt i Miljöpartiet, till exempel på våra möten och när det är dags att sätta listor?

Söndagen den 29 oktober kl. 13.30-15.00 får vi besök av Magnus Edström för en utbildning i feminism och mångfald. Magnus kommer från Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté och har bland annat erfarenhet av att arbeta med feministiskt valberedande.

Platsen för utbildningen är IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5 och efteråt blir det medlemsmöte i samma lokal.

Exempel på sådant som tas upp under utbildningen:
- Genomgång av grundläggande kunskaper kring diskriminering, jämställdhet och mångfald
- Miljöpartistiska politiska förslag inom dessa ämnen man kan driva på lokalnivå
- Interaktiv workshop/diskussion kring utmaningar och möjliga lösningar på lokal nivå
- Genomgång av regeringens arbete inom dessa frågor
- Lokala exempel – så har andra gjort
- Jämställdhets- och mångfaldskommitténs tips till praktiskt arbete

Välkommen!

Datum och tid: söndagen den 29 oktober kl. 13.30-15.00
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Välkommen med din nominering till Kommunfullmäktigelistan 2018!

Du kandiderar själv eller nominerar någon annan till KF-listan, genom att fylla i det här formuläret på nätet:
Nominera/Kandidera till KF-lista: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduYgDTwprxA8bAiUlTh6pYMScqdzWFwHuwNmff4_X1bUl_5g/viewform?usp=sf_link

När du besvarat hela formuläret blir din kandidatur registrerad hos Valberedningen. Valberedningen tar sedan kontakt med dig, och du har alltid möjlighet att ändra dig och t ex justera din presentation. Det går också bra att använda en pappersblankett för att kandidera och nominera. Den finns att hämta hos Linn Rosenkvist på MP:s kansli.

Om du nominerar någon annan använder du samma formulär. Be gärna den du nominerar att själv registrera sin kandidatur med formuläret. I annat fall tar Valberedningen kontakt med den du nominerar. Sista dag att registrera sin kandidatur är den 15 november 2017. Den som vill stå på KF-listan inför valet 2018, måste vara registrerad medlem i MP senast en vecka innan listan fastställs i februari/mars 2018. Detta enligt MP:s nuvarande regler för nomineringsprocesser.

Kontakta gärna någon av oss i Valberedningen om du har frågor: Staffan Sölve, sammankallande (), Cecilia Emanuelsson (), Elsa Christersson (), Julius Eberhard ().

Nominera till riksdagslistor

Den 30 september är sista dag att nominera till riksdagslistorna i Skåne.

För att lämna din nominering till listorna för Skåne läns norra och östra, Skåne läns västra samt Skåne läns södra fyller du i formuläret som du hittar här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIhIcesT7Tk4l23VKBMEnvYGfOuxOlY29PI_qbltJLO_Hkw/viewform.

Har du inte möjlighet att fylla i formuläret går det också att skicka nomineringen med post till Miljöpartiet de gröna i Skåne, Box 1244, 221 05 Lund.

Revidering av regionpolitiskt program

På distriktsmötet 21/10 ska det reviderade regionpolitiska programmet antas. Den reviderade versionen kommer skickas ut till alla medlemmar 30/9. För att underlätta antagandet önskas det att yrkanden skickas in via lokalavdelningarnas ombudsgrupper i förväg så har du några förslag till yrkanden skicka dem till MP Lunds ombudsgrupp via Anette Mårtensson (a.martensson.mp@gmail.com) senast 11/10.
Det här är sjunde delen i en artikelserie av Raed Bashitialshaaer, doktor och gästforskare vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid LTH samt ersättare i Miljönämnden för MP Lund. Raed forskar om avsaltning av saltvatten och bräckvatten och dess miljökonsekvenser. I artikelserien delar Raed med sig av sina kunskaper om avsaltning. Artiklarna är på engelska.
 

Desalination 8

'avsaltning olika exempel’

 As mentioned before, today’s desalination counts for more than 100 MCM/day, from more than 16,000 plants of which about 6% are in the Asia-Pacific region, 7% in the Americas, 10% in Europe (of which more than 80% in Spain) and 77% in the Middle East and North Africa (of which more than 50% are located in the Arabian Gulf Countries including the largest plant of 1.06 MCM/day in KSA).
 
Examples of joint projects where desalination and power plants are located toghether from the Kingdom of Saudi Arabia
Projects Desalination, m³/d Power, MW US$, Million
Shuaibah 880,000 900 2,434
Shuaibah Expansion 150,000 ------- 233,4
Shuqaiq 212,000 850 1,850
Ras Azzour 1,000,000 850-1100 2,600
 
Considering the latest technology, seawater desalination has to be a more economical and environmentally friendly way to provide fresh water to people and industry in several countries. For example, about 800 plants are in Latin America, some 300 are in Mexico and 120 each in Brazil and Chile. Argentina has about 70, Peru and Venezuela 50 each, and Colombia and Ecuador 25 each.

Text and photo: Raed Bashitialshaaer, Dr. Eng., Miljönämnden (MP)

Kontakta MP Lund

Styrelsen

Arbetsutskottet
Christina Sjöström
ordförande


Helena Heintz
kassör


Övriga styrelseledamöter

Klas Sivén


Adam Turesson

Lars WirténKommunalråd

Emma Berginger

0721-94 05 44

 
Valberedningen

Staffan Sölve, sammankallande

0705-12 99 28

Cecilia Emanuelsson


Elsa Christersson (KF-listan)


Julius Eberhard (KF-listan)Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Klas Sivén, ordförandeHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Lördag 30 september
Sista dag att nominera till riksdagslistor

Söndag 1 oktober 14.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 2 oktober 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 3 oktober 7.00
Kaffeutdelning vid stationen
Kontakta Klas Sivén på KLAS E_POST om du vill hjälpa till

Måndag 9 oktober 18.30
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Onsdag 11 oktober
Sista dag att lämna yrkanden på det regionpolitiska programmet

Tisdag 17 oktober
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 23 oktober 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 29 oktober 13.30
Utbildning i jämställdhet och mångfald
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Söndag 29 oktober 15.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 30 oktober 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 6 november 18.30
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 13 november 18.30
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Onsdag 15 november
Sista dag att nominera till KF-listan
 
Måndag 20 november 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 21 november
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 27 november 18.30
Studiecirkel: Klimatfrågan – så fixar vi det!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Copyright © 2017 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp