Copy
I det här numret: Grönt Café med Gustav Fridolin, lokala partiprogrammet, klimatnätverk, Lundakartan, MP-motioner med mera.

Innehåll

Nytt från partiföreträdarna
Träff för nya medlemmar
Grönt Café – samtal om skolan med Gustav Fridolin
Lokalt partiprogram
Uppdrag som nämndeman lediga
Ledig plats som ersättare i Tekniska nämnden
Vad vill din EU-kandidat driva?
Grönt klimatnätverk i Lund
Ge ett bidrag till valrörelsen
MP vill rita om Lundakartan
Möte med forskare för att diskutera busskörfält
Vandring på Norra Fäladen
Promenad på Linero
Cykelaktion
Skate-  och aktivitetspark i Stadsparken
Barns integritet på nätet
Integrera jämställdhet systematiskt i Lund
Fristad för förföljda författare och kulturutövare
Kontakta MP Lund
Högerspalten: Kalendarium

Foto: Javier martin (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Nytt från partiföreträdarna

Har ni märkt att det börjar dra ihop sig mot valrörelse? Att de profilerande utspelen från partierna börjar komma allt tätare. Att kandidaterna till listorna positionerar sig? Men det här är bara en del av pre-valrörelseaktiviteten.

Nu börjar många människor fundera på om de kan engagera sig, om det går att göra någon skillnad. Och visst gör det det! I miljöpartiets valrörelse är både ny som gammal medlem välkommen att bidra, men även icke-medlemmar kan genom att ta ett volontäruppdrag dra sitt strå till den gröna valsegern.

För att orka hela vägen till september 2014 måste vi ta hand om oss själva och varandra. Äta, sova och träna väl. Själv har jag flyttat in min träning på Högevall. Förutom träningsvärk ger det möjlighet till politiska samtal mellan maskiner och i omklädningsrum. Vi möter människor där de finns! Till våren satsar jag på att springa Lundaloppet, hänger du på?

Text: Emma Berginger, partiföreträdare
Foto: Ola Persson

Träff för nya medlemmar

Är du ny medlem? Eller har du varit med ett tag utan att ta steget att bli aktiv? Då är du välkommen till vår träff för nya medlemmar tisdag 26 november kl. 18.00-20.30. Träffen hålls på vårt kansli på Lilla Fiskaregatan 10. Vi kommer gå igenom hur MP Lund, Skåne och riks är organiserat och hur det politiska arbetet i kommunen fungerar. Vi kommer också svara på eventuella frågor.

Ingen anmälan behövs, men du får gärna ändå meddela om du tänkt komma så blir det lättare för oss att planera fika. Undrar du över något innan träffen så kontakta
Anette ()
eller Teresia ().

Välkommen!

Tid: tisdag 26 november kl. 18.00
Plats: kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Text: Anette Mårtensson och Teresia Ställborn, utbildningsansvariga i styrelsen

Grönt Café – samtal om skolan med Gustav Fridolin

Låt eleverna få tillbaka sina lärare. Så lyder rubriken i Miljöpartiets kampanj om skolan som varit tema för samtalskampanjen i höst.

Den 13:e december kommer Gustav Fridolin och deltar i ett samtal om skolan med elever och föräldrar från skolor i Lund.

Undrar du eller någon du känner hur eleverna ska få tillbaka sina lärare så ska ni komma. MP Lund bjuder de första 40 gästerna på valfri kaffe eller te.

Tid: fredag 13 december kl.17.00
Plats: Barista, Lilla Fiskaregatan 8
Arrangörer: Grön Ungdom Lund och Miljöpartiet Lund

Text: Anette Mårtensson

Lokalt partiprogram

Det är nu dags att fatta beslut om MP Lunds lokala partiprogram för nästa mandatperiod. Arbetsgruppen lämnade över sitt förslag till styrelsen, som nu lämnar över förslag till medlemsmötet den 8 december. Förslaget är väl förankrat då styrelsen har genomfört två träffar med lokala organisationer, bl.a. Gamla Lund, Naturskyddsföreningen och Idrottsföreningarnas samarbetsorganisation PIL, och en samtalsträff med intresserade medlemmar där förslaget diskuterades och en del ändringsförslag togs fram.

Styrelsen har nu behandlat förslaget och det skickas ut onsdagen den 27 november till alla medlemmar. Vänligen läs igenom förslaget. Har ni ändringsförslag eller tillägg så maila dem senast den 7 december till lund@mp.se och så bekräftar vi att yrkandena har kommit fram. Vill ni ha ändringsförslagen utskickade före mötet så maila bara och säg ifrån. Det kommer inte att vara möjligt att lämna ändringsförslag under mötet utan förslaget är att det blir yrkandestopp precis när vi startar mötet kl 16.00.

Text: Ulf Holm, Ordförande MP Lund

Uppdrag som nämndeman lediga

Två uppdrag är lediga som nämndeman i Lunds Tingsrätt. Nämndemän medverkar som lekmannadomare i avgörandet av mål i Tingsrätten. Omfattningen är ofta en heldag
i månaden, men har man möjlighet kan det gälla flera dagar i sträck, vid mer komplicerade mål. Men det finns inget krav att ställa upp på det. Man får ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvodet ligger på ca 500 kr för en heldag.

Passa på att nominera dig själv, eller någon annan som du tror skulle vara intresserad av uppdraget, senast fredagen den 29 november. Skicka nomineringen till valberedningens sammankallande Christina Sjöström på .

Text: Christina Sjöström, sammankallande i valberedningen

Ledig plats som ersättare i Tekniska nämnden

På medlemsmötet den 8 december är det fyllnadsval till ersättarplatsen i Tekniska nämnden. Tekniska nämnden har bland annat ansvar för väghållning och trafiksäkerhet, kollektivtrafik samt parker och naturområden. Nämnden har möte 11 gånger per år. Dessutom ingår det i uppdraget att gå på förmöten med oppositionen inför varje nämndsmöte.

Vill du själv kandidera eller vet du någon annan du tror skulle passa för uppdraget? Hör av dig till valberedningens sammankallande Christina Sjöström på  senast fredagen den 29 november.

Vad vill din EU-kandidat driva?

Vi närmar oss supervalåret 2014 med såväl val till EU-parlamentet som till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. EU-valet äger rum redan 25 maj och därför kommer provval till Miljöpartiets EU-lista göras digitalt i slutet av januari. Även medlemsomröstning i vissa knäckfrågor till EU-valmanifestet tas då. Klimatet, integriteten och ett öppnare Europa står i centrum. I samband med Miljöpartiet de gröna i Skånes regionmöte 16 november hölls därför en unik utfrågning av toppkandidaterna Isabella Lövin, Peter Eriksson, Bodil Ceballos och Max Andersson. Om du missade utfrågningen häng inte läpp. Du kan när du vill besöka youtube och i efterhand se utfrågningen. Besök http://www.youtube.com/watch?v=D27L3GQHQzw&app=desktop för att höra vad din EU-kandidat vill driva.
Text: Petter Forkstam

MP:s klimatnätverk i Lund

I förra numret av GG berättades om att MP bildat ett klimatnätverk. Nätverket ska bidra till att miljöpartister som fokuserar på klimatfrågorna ska kunna stärka varandra och till partiet värva fler som brinner för klimatpolitik. Nätverket är ett verktyg för en än kraftfullare MP-politik för att minska utsläppen av växthusgaser men också för anpassning till det förändrade klimatet. Vi ska sprida information i klimatfrågorna, samtidigt som vi vill visa att MP är det parti som tar dessa frågor på allvar.

Varje lokalorganisation uppmanas att utse en klimatambassadör. Det senaste medlemsmötet valde undertecknad till klimatambassadör för MP Lund. Nu ser jag fram emot att det blir många medlemmar från Lund i nätverket och att vi bildar en grupp som driver i klimatfrågorna. Anmäl din anslutning till nätverket via e-post till och skicka gärna en kopia av anmälan till mig!

Text: Ulf Nymark, nybliven klimatambassadör
E-post:

Ge ett bidrag till valrörelsen

Nu närmar sig år 2014 - supervalåret. Det är inte bara val till riksdag, region och kommun utan även till EU-parlamentet. Vi har framför oss ett intensivt och roligt år med massor av aktiviteter. Men valrörelse betyder också en hel del utgifter. Vill du hjälpa oss att få de ekonomiska resurserna att göra en riktigt bra valrörelse? Skänk gärna en slant till vår valfond. Sätt in pengarna på vårt bankgirokonto 123-5795. Alla bidrag är välkomna, stora som små!

MP vill rita om Lundakartan

Miljöpartiet i Lund har många idéer om hur vi kan göra Lund till en grönare stad. På http://lundakartan.se presenterar vi varje vecka en ny idé om hur Lund kan utvecklas i framtiden. I de följande fem artiklarna kan du läsa lite mer i detalj om några av de satsningar vi hittills har presenterat.

Foto: Fredrik Åkerman

Möte med forskare för att diskutera busskörfält

Den 16/9 träffade Ulf Nymark, Emma Berginger och jag forskare från det nya kollektivtrafikforskningscentret K2 som är placerat i Medicon Village. Miljöpartiet är kritiskt till planering för nya motorvägsfiler och -avfarter. Därför har vi föreslagit att det anläggs permanenta eller flytande (dynamiska skyltar gör att bilarna byter fil när en buss är på väg) busskörfält där det finns problem med köbildning. Detta gäller exempelvis för E22 genom Lund där det ibland blir trängsel vid högtrafiktid. Forskarna visade ett stort intresse för att undersöka konsekvenserna av att pröva flytande busskörfält och andra innovativa kollektivtrafiklösningar. Såväl Radio Malmöhus som tryckta medier gav en god uppmärksamhet åt vårt initiativ.

Text: Karin Svensson Smith

Vandring på Norra Fäladen

Emelie Kärre och jag gjorde en rundvandring 24/10 med en av invånarna på Norra Fäladen. Hon visade var källare och vägar brukar översvämmas. Skånska Dagbladet var med och skrev en fin artikel efteråt.

Det behövs åtgärder för att kunna hantera ökad och mer oregelbunden nederbörd.  En ny dagvattenstrategi är antagen. Men den gäller bara för nytillkommande bebyggelse. I tekniska nämnden har MP fått bifall för ett yrkande som innebär att ”en strategi bör utarbetas för hur dagvatten från befintliga bebyggda områden i Lund ska hanteras framöver, hur dagvattnet ska renas och fördröjas i syfte att minska översvämningsrisken i Höje å och andra kringliggande vattenområden.”

I stället för att hårdgöra mer yta genom att bygga i Borgarparken bör det dagvatten som idag rinner i underjordiska rörsystem lyftas upp och bli en slingrande bäck genom bostadsområdet. Detta är nödvändigt för att regn- och smältvatten inte ska belasta hårt ansträngda rörssystem och reningsverk.

Text: Karin Svensson Smith

Promenad på Linero

Den 29/10 promenerade Anna Hagerberg och jag längs början av cykelvägen till Dalby tillsammans med en landskapsarkitekt och en trafikforskare. Vi pratade om hur fler ska byta bil mot cykel när de pendlar. Eftersom blåsten är hämmande för cykling på den skånska slätten lanserade vi ett förslag på en häckplantering som vindskydd.

Att en attraktiv cykelväg får fler att cykla visas inte minst av cykelpendlingen på Hardebergaspåret mellan Lund och Södra Sandby där cykelvägen mestadels är kringgärdad av växtlighet. En tät häck av exempelvis nypon och björnbär med en remsa av blommande växter kan bilda en grön korridor i åkerlandskapet. En sådan grönska kan ge föda samt skydd åt insekter och fåglar. Pollinerande insekter utför ekosystemtjänster. Skördenivån för raps och jordgubbar samt många andra grödor är beroende av hur god pollineringen blir.

Efteråt fikade vi och bestämde oss för att skriva en debattartikel om häckplantering för ökad biologisk mångfald och vindskydd.

Text: Karin Svensson Smith
Bilden föreställer fr v: Anna Hagerberg (MP), Erik Skärbäck (professor i Landskapsarkitektur) och Karin Svensson Smith (MP) på promenad längs cykelvägen mot Dalby.

Foto: Stefanie Egel

Cykelaktion

Efter två planeringsmöten genomförde jag samt Magnus, Henrik och Jens från Gröna Studenter tillsammans med fyra andra gröna en aktion för att förbättra cykelmöjligheterna mellan Allhelgonakyrkan och Mejeriet. Innan aktionen hade vi producerat en skrivelse till tekniska nämnden, en insändare och en vacker skylt. Den 8/11 parkerade vi våra cyklar på p-platser, betalade avgift, delade ut flyers och pratade med Lundabor om villkoren för cykling. Vår aktion fick en god medial täckning.

Cyklister i Lund förtjänar mycket bättre villkor än dem kommunen idag erbjuder. Det är fullt möjligt om bilparkeringar slopas, beläggningen byts till en slät (gärna färgad) beläggning och cykel ges företräde framför bil samt gångtrafikanter. I januari 2011 lanserade MP idén om att knyta ihop Malmö och Lund med en cykelhighway. Malmö kommun har avsatt 400 miljoner kr 2012 – 2019 för att kunna bygga ut sammanhängande infrastruktur. Det är hög tid att Lunds kommun gör motsvarande!

Text: Karin Svensson Smith

Skate- och aktivitetspark i Stadsparken

Miljöpartiet de gröna ser bara en möjlig placering av en centralt belägen skejtpark i Lund. Vi vill bygga en skejt- och aktivitetspark vid Mejeriet i Stadsparken. Tillsammans med Mejeriet, Lunds konst- och skejtförening och Hemgården presenterade Peter Bergwall och Petter Forkstam hur fler aktiviteter kan erbjudas i anslutning till parken så att det skapas en mötesplats för unga och gamla. Det kan vara en laglig graffitivägg, klättervägg, parkour eller motionsanläggning utomhus för äldre. Vi vill skapa en levande mötesplats i Stadsparken av människor för människor. Detta är ett av 12 förslag från Miljöpartiet i Lund på lundakartan.se.

Text: Petter Forkstam
Foto: Ncapamaggio (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Barns integritet på nätet

Integriteten minskar i vårt samhälle i takt med att vår vardag blir uppkopplad. Idag är många föräldrar och vuxna ovetande om vad deras barn gör på nätet. Näthat och mobbning mellan ungdomar blir allt vanligare. Genom olika sajter kan även vuxna utge sig för att vara barn och utsätta barn för nätgromning, vilket är när en vuxen tar sexuell kontakt med ett barn på nätet. Miljöpartiet de gröna menar att problemet med bristande integritet, näthat, mobbning och nätgromning måste synliggöras på skolorna. Som ett led i detta föreslår jag i en motion till kommunfullmäktige att ett utbildningsprogram genomförs för berörd personal och föräldrar samt att en funktion införs där de utsattas behov av stöd på nätet fångas upp.

Text: Petter Forkstam

Integrera jämställdhet systematiskt i Lund

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå uppmanar Europas kommuner och regioner att offentligt ta ställning för principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Deklarationen är en strategi för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innebär att konsekvenserna för kvinnor och män, flickor och pojkar av planerade åtgärder ska analyseras för att synliggöra problem och införliva jämställdhetsperspektivet i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av aktiviteter. Lunds kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2010 att underteckna deklarationen. Miljöpartiet de gröna anser att det är dags att även Lunds kommun tillämpar jämställdhetsintegrering som en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt hållbart samhälle. Därför föreslår jag i en motion till kommunfullmäktige att Lunds kommun tar fram en utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering.

Text: Petter Forkstam
Bild: Detalj ur foto av Ola Persson

Fristad för förföljda författare och kulturutövare

Överallt i världen förföljs regimkritiska människor för sin övertygelse. Att vara kritisk och använda det fria ordet som vapen är i många länder förenat med livsfara. Exemplet med de två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson visar vilket öde som väntar den som trotsar odemokratiska regimer. Genom att ge fristad till kulturutövare tar vi ett globalt ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Det internationella nätverket ICORN samlar städer i världen som har förbundit sig att agera för att enskilda författare ska få en fristad under två år. Redan nu är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Region Skåne m.fl. med i nätverket. Representanten blir ett språkrör för de tusentals röster som hålls i fängelse eller som har tystats för alltid. Jag har därför tillsammans med S, V och DV lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna fler dörrar till Sverige och att Lund blir en fristad för förföljda författare och kulturutövare.

Text: Petter Forkstam

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Ulf Holm, ordförande

0705-76 26 49

Teresia Ställborn, vice ordförande
 

Anette Mårtensson, kassör

0762-35 27 23

Övriga styrelseledamöter
Emma Berginger

0709-27 81 94

Petter Forkstam

0703-57 58 13

Anna Hagerberg


Samuel Kvist


Joakim Månsson Bengtsson

0760-28 75 47
 

Partiföreträdarna

Emma Berginger

0709-27 81 94

Petter Forkstam

0703-57 58 13

 
Valberedningen
 
Christina Sjöström, sammankallande

0768-53 37 36

Cecilia Emanuelsson


Ola Persson
 
 

Arbetsgrupperna
 
Miljö-, bygg- och plangruppen
Emma Berginger, sammankallande
              
0709-27 81 94
 
Sociala gruppen
Björn Åhlin, sammankallande

0768-40 49 66
 
Kultur- och utbildningsgruppen
Agneta Helmius, sammankallande

 
Energigruppen
Ola Persson, sammankallande

 
Djuretiska gruppen

Björn Åhlin, sammankallande

 
 
Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Sofia Caspar, ordförande


Gröna Studenter

Jannika Badin, språkrör


Björn Åhlin, språkrör

0768-40 49 66


Hemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Måndag 25 november 18.30-20.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 26 november 18.00-20.30
Träff för nya medlemmar
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 2 december 18.30-20.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Torsdag 5 december 17.00-18.00
Byagruppen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 8 december 16.00-19.00
Medlemsmöte och julavslutning
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 9 december 18.30-20.30
Miljö-, bygg- och plangruppen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 10 december
Manusstopp för Gröna Gnistan

Onsdag 11 december 17.00-19.00
AU/Valgrupp
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Fredag 13 december 17.30
Grönt Café med Gustav Fridolin
Plats: Barista, Lilla Fiskaregatan 8

Måndag 16 december 18.30-20.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 6 januari 18.30-20.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 12 januari 14.00-16.00
Presentation av kandidater till KF-listan
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Söndag 12 januari 16.00-19.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 13 januari 17.00-19.00
AU/Valgrupp
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 18 januari
Regionmöte
Plats: ännu ej bestämd

Söndag 19 januari 16.00-19.00
Presentation av kandidater till region- och riksdagslistorna
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 20 januari 17.00-19.15
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 21 januari 18.30-21.00
Kvinnliga nätverket i MP Skåne
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 27 januari 18.30-21.00
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Copyright © 2013 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp