Copy
I det här numret: krönika av ordföranden, kommunpolitisk spalt om Miljönämnden, möte med klimatnätverket, klimatmarschen m.m.

Innehåll

Ett år av blandade känslor
Kommunpolitisk spalt: Miljönämnden
Möte med Klimatnätverket
Klimatmarschen
God jul och gott nytt år!
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Ett år av blandade känslor

Bortsett från det härliga globala klimatavtalet har 2015 varit ett tufft år för Miljöpartiet. Vi har nästan alltid hamnat i skottlinjen och våra framgångar har inte fått den uppmärksamhet vi hoppats på, varken i Lund eller på nationell eller regional nivå.

Av alla de tuffa beslut som vi tagit under året har migrationsuppgörelsen varit allra svårast. Många, däribland jag själv, blev Miljöpartister mycket tack vare partiets starka solidaritet med jordens alla människor.

Trots det har jag valt att inte opponera mig mot partiledningens beslut att gå med på den här överenskommelsen. Jag är nämligen säker på att partiledningen innan de fattade det här beslutet noga uteslöt alla andra möjligheter till bättre uppgörelser. Alternativet var att ställa sig vid sidan om och klaga på de ännu värre beslut som annars hade fattats av någon annan. Då hade vi kunnat förespråka en politik som överensstämt bättre med vårt partiprogram men det hade faktiskt inte hjälpt en enda flykting.

När nu den värsta besvikelsen lagt sig gläder det mig att Miljöpartiet på alla nivåer har valt att vända frustrationen till positiv energi genom att mobilisera sig med sikte på att öka kapaciteten i mottagandet. På så sätt förbättras mottagandet för de som nu kommer till Sverige och vi hoppas även att snart kunna återgå till en öppnare politik.

Att vi har klarat oss igenom det här tuffa året ser jag som ett gott tecken inför framtiden. Jag har under året sett hur mycket vi åstadkommer och vilka oerhört kloka politiker vi har valt. Med det globala klimatavtalet hoppas jag att vi kommer att kunna driva igenom ännu mer av vår politik. Som bekant innehöll avtalet ett ambitiöst slutmål men inga tydliga instruktioner om hur vi ska nå dit. Det är där Miljöpartiet Lund och alla andra små delar av världen tar vid och konkretiserar avtalet med klok politik. Det tvivlar jag inte en sekund på att våra fantastiska politiker kommer att klara galant.

Tack för ert engagemang och er positiva energi under året. Nästa år ska vi se till att föra ut alla våra gröna framsteg! God jul och gott nytt år!

Viktor Östlund, Ordförande Miljöpartiet Lund

Foto: Ola Persson

Kommunpolitisk spalt:

Miljönämnden

Klimat- och miljöfrågor står just nu högt upp på den politiska dagordningen när världens länder i helgen enats om ett nytt klimatavtal i Paris. Det finns höga förväntningar om en färdplan för att nå målen och allt börjar på den lokala nivån.

Det är en härlig utmaning att vara politiker i Miljönämnden som är en tillsynsmyndighet. Vi ansvarar för Lunds miljö-, kemikalie-, och livsmedelstillsyn. Det innebär att vi hanterar frusen politik, den lagstiftning som riksdagen beslutar om, ska vi se till följs. Att Lunds restauranger hanterar livsmedel korrekt. Att småföretagare inte släpper ut farliga ämnen. Att lundaborna har en bra inomhusmiljö.
 
Just nu pågår ett omfattande arbete i Miljönämnden att ta fram en kemikalieplan för att minimera farliga kemikalier för lundaborna. Min motion ligger till grund för arbetet som påbörjas nu och pågår under 2016 och 2017. Vi vill att Lund ska gå före och ställa hårdare kemikaliekrav vid upphandlingar och inköp. Offentlig upphandling uppgår idag i Sverige till ca 600 miljarder kronor per år. Lund äger ett stort antal fastigheter och vi bör ställa kemikaliekrav vid nybyggnation och renovering.
 
Farliga ämnen finns överallt. I leksaker, möbler och inredning. Vi bör rensa och byta ut befintliga kemiska produkter och varor. Lund behöver utbilda barn, ungdomar och personal. Utbildningsinsatser kan öka kunskapen om kemikaliefrågor samt ge eleverna förmåga att göra hållbara val. Lundaborna behöver informeras om en giftfri vardag.

Petter Forkstam, ordförande i Miljönämnden

Foto: Ola Persson

Möte med Klimatnätverket

Varmt välkommen på årets sista klimatnätverksmöte. Nu knyter vi ihop säcken vad gäller LundaEkoII och pratar om nästa steg för biogasfrågan. Jag tänkte baka till mötet så hör av dig om du har matpreferenser.

+ Revideringsförslag till LundaEkoII. Dessa skickades ut inför förra mötet. Om du inte fått dem så hör av dig!

+ Nästa steg i biogasfrågan. Denna punkt hann vi inte diskutera på förra mötet. Vi har fått fråga ut Karin Svensson Smith. Nästa steg som vi diskuterat är att försöka skriva ihop en skrivelse om problematiken. Vad vill vi säga? Var når vi bäst ut med vårt budskap?

Varmt välkommen. Om du har några som helst frågor hör av dig till 

Datum och tid: 15 december kl. 18.00
Plats: MP:s kansli, Lilla Fiskaregatan 10

MP Lunds klimatnätverk/Mikael

Klimatmarschen

Den 29 November ordnades över hela världen Klimatmarscher till support för COP21 – Klimatmötet i Paris 2015. Världens alla folk krävde av sina politiker att visa ledarskap och fatta kloka beslut i klimatfrågan. I Sydney samlades 50 000, i Malmö ett tusental föranmälda. MP-Lund representerades bl a av en av ledamöterna i vårt lokala energibolag Kraftringen.

Och det blev ju ett globalt avtal, mycket p g a trycket underifrån! Efter årets mörkaste natt kunde världens medier på Luciadagen 2015 skriva om det historiska globala klimatavtalet som världens länder har enats om. En milstolpe för världen enligt miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP). En enorm framgång enligt Naturskyddsföreningens Svante Axelsson. En vändpunkt i klimatfrågan enligt Nicholas Stern, som väckte opinionen med Sternrapporten 2006. Nu ser vi fram emot MP:s färdplan med konkreta åtgärder för fossilfritt Sverige 2030.

Text och bild: Cecilia Emanuelsson

God jul och gott nytt år!

Nu går höstterminen mot sitt slut och julen står för dörren. Tiden kring jul, nyår och trettonhelgen kommer kansliet att hålla stängt. Jag kommer att vara ledig vecka 52-vecka 1. Innan jag går på ledighet vill jag passa på att önska er alla god jul och gott nytt år! Hoppas ni får riktigt sköna helger, så ses vi igen i januari!

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29

Dennis Svensson
kassör och ansvarig för externa aktiviteter

0761-67 72 75

Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt, ansvarig för interna aktiviteter


Emma Fager Malmström
ansvarig för interna aktiviteter

0704-82 98 38

Axel Hallberg
ansvarig för kommunikation

0722-02 38 03

Björn Johansson
ansvarig för medlemswebb och extern webb


Emma Nilsson
ansvarig för interna aktiviteter

0733-72 23 52

Hanna Örnskär
ansvarig för externa aktiviteter

0702-99 38 40


Kommunalråd

Emma Berginger

0709-27 81 94

 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande


Amanda Nordin
mandolind@hotmail.com
0709-70 76 69

Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Julius EberhardGröna Studenter

Sofie Lemontzis, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Tisdag 15 december 18.00
Klimatnätverksmöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
21 december-10 januari
Julstängt på kansliet
 
Måndag 11 januari 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Onsdag 13 januari 17.30
AU-möte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 19 januari 17.30
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Söndag 24 januari 15.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Måndag 25 januari 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Copyright © 2015 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp