Copy
I det här numret: Byggnadsnämnden, Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, flygbladsutdelning Inför klimattoppmötet.

Innehåll

Kommunpolitisk spalt: Byggnadsnämnden
Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor
Inför klimattoppmötet
Mer från MP Lund
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Kommunpolitisk spalt:

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden bygger, namnet till trots, inte ett enda hus. Men Byggnadsnämnden beslutar om var någonstans hus får byggas, och hur stora och höga de ska vara. Det sker i form av detaljplaner. Fast i riktigt viktiga och stora planer så utarbetar vi förslag på planer som sedan beslutas av kommunfullmäktige. Nämnden är en enligt Plan- och bygglagen specialreglerad nämnd som ska finnas i varje kommun.

Nämndarbetet handlar inte bara om detaljplaner. Vi beslutar också om bygglov (fast i de flesta fall handlägger tjänstemännen om detta på delegation). Vidare behandlar vi frågor om dispens från strandskyddreglerna. Andra ärenden är t ex namngivningsärenden, dvs vi ger namn åt nya gator och kvarter.

Byggnadsnämnden har hittills i år, till och med november månads sammanträde, haft 211 ärenden att ta ställning till. Beslutsunderlaget för dessa är en 5200-sidig läsning. Hittills i år har nämnden processat cirka 30 detaljplaner. Av dessa har 18 gällt bostäder. Det handlar då om ca 2600 bostäder i år, varav ca 800 är studentlägenheter. Miljöpartiets politiska motståndare försöker påskina att vi säjer nej till en hel mängd bostäder. Så är det inte. I år har vi sagt nej till en enda detaljplan om sammanlagt 40 bostäder. I gengäld har vi i flera planärenden yrkat på fler bostäder. Miljöpartiets representanter i nämnden är, förutom undertecknad, Anna Hagerberg och Johan Helgeson.

Ulf Nymark

Foto: Ola Persson

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Onsdagen den 25 november är den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Kvinnojouren har tagit initiativ till en händelserik eftermiddag och kväll med bland annat föreläsningar, teater, musik och dokumentärfilm. Arrangemanget hålls i Stadshallen och börjar kl. 16.00. Miljöpartiet deltar som medarrangör och kommer bland annat att ha bokbord i Stadshallens foajé. Kvällen avslutas med en ljusmanifestation på Stortorget kl 20.30.
 
Hela programmet finns på arrangemangets facebookevenemang:
https://www.facebook.com/events/1645177499053655/
 
Dela gärna evenemanget och bjud in dina vänner!
 
Vill du vara med och hjälpa till vid bokbordet? Hör av dig till Emma Nilsson

Inför klimattoppmötet

På lördagen den 28/11 (innan klimattoppmötet drar igång) kommer vi att vara ute på stan och prata om MP Lunds klimatpolitik. Vi träffas på kansliet klockan 11:00 och går ut på stan 11:30 och delar ut flygblad och pratar med kommuninvånarna. Det vore jätteroligt om så många som möjligt kunde följa med!

Har du idéer, frågor eller tips kring detta kan du mejla .

Mer från MP Lund

Vill du veta mer om vad som är på gång i Miljöpartiet i Lund? Här är tre sätt:

Besök vår medlemswebb, lund.medlem.mp.se. Där finns bland annat kalendarium, information om vad som händer i föreningen, kontaktuppgifter och viktiga dokument som politiska program, stadgar och samverkansdokument.

Gilla oss på Facebook, https://sv-se.facebook.com/mplund. På vår Facebooksida hittar du nyheter från både kommunpolitiken och MP-föreningen.

Gå med i våra Goolge-grupper. Genom grupperna får du information om kommande aktiviteter och kan diskutera med andra miljöpartister. Läs mer på medlemswebben om hur det går till.

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29

Dennis Svensson
kassör och ansvarig för externa aktiviteter

0761-67 72 75

Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt, ansvarig för interna aktiviteter


Emma Fager Malmström
ansvarig för interna aktiviteter

0704-82 98 38

Axel Hallberg
ansvarig för kommunikation

0722-02 38 03

Björn Johansson
ansvarig för medlemswebb och extern webb


Emma Nilsson
ansvarig för interna aktiviteter

0733-72 23 52

Hanna Örnskär
ansvarig för externa aktiviteter

0702-99 38 40


Kommunalråd

Emma Berginger

0709-27 81 94

 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande


Sofie Lemontzis


Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom
Julius EberhardGröna Studenter

Danial Ali Akbari, språkrör


Sofie Lemontzis, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium


Tisdag 17 november 17.30
AU-möte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 23 november 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 24 november 17.30
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Onsdag 25 november 16.00
Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor
Föreläsningar m. m. 16.00
Ljusmanifestation  20.30
Plats: Stadshallen och Stortorget
 
Lördag 28 november 11.00
Flygbladsutdelning inför klimattoppmötet
Plats: samling på Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 28 november17.00
Manifestation mot pälsindustrin
Arrangör: Djurens rätt
Plats: Clemenstorget

Lördag 28 november
Internationella köpfria dagen
 
Söndag 29 november
Internationell aktionsdag inför COP15
 
Måndag 30 november 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 30 november
Klimattoppmöte i Paris
 
Lördag 12 december 15.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Lördag 12 december 18.00
Julavslutning
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Måndag 14 december 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Copyright © 2015 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp