Copy
I det här numret: valnämnden, klimatnätverksmöte, cykling inför klimattoppmötet, dag mot våld och för jämställdhet, manifestation mot pälsindustrin, studiebesöket på härbärget, det trafikpolitiska semiariet m. m.

Innehåll

Kommunpolitisk spalt: Valnämnden
Klimatnätverksmöte
Tour de COP
Dag mot våld och för jämställdhet
Manifestation mot pälsindustrin
Studiebesök på härbärget för utsatta EU-medborgare
Grön trafikpolitik i Lund
Bibliotek på kansliet
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Kommunpolitisk spalt:

Valnämnden

Valnämnden är en obligatorisk nämnd, alltså en nämnd, som kommunen inte får lov att avskaffa eller slå ihop med någon annan nämnd. Den är inte särskilt partipolitisk; alla brukar vara överens om hur valen skall genomföras. Det är också i stor utsträckning bestämt i vallagen och andra bestämmelser på riksplanet. Valnämndens uppgift är nämligen just att se till att de allmänna valen, till EU-parlamentet, till riksdagen, till regionfulmäktige och till kommunfullmäktige, samt eventuella folkomröstningar genomförs korrekt och så att så många som möjligt kan delta. Dessutom ska valnämnden själv räkna alla röster, som inte har kunnat räknas under valnatten, onsdagen efter valet.

Detta gör, att nämndens arbete inte är lika omfattande varje år. Vi måste dock redan ett par år före valet se till, att det finns tillräckligt många lagom stora valdistrikt. Kommunens stora tillväxt gör, att antalet valdistrikt måste bli större för varje val. Att kontrollera identiteten för varje väljare tar längre tid än man tror.

Den som vill vara med om att ta emot valsedlar skall anmäla sig till valnämnden i god tid. Det behövs rätt många personer.

Gunnar Håkansson, ordförande i valnämnden

Foto: Mätta Ivarsson

Klimatnätverksmöte

Klimatnätverket har sitt nästa möte torsdagen den 5 november. Inför mötet kommer en del material att skickas ut. Om du vill komma på mötet och inte är med i gruppen "Klimatnätverket Lund" så säg till så att detta material kan skickas till dig. Förmodligen kommer det att skickas ut en vecka innan mötet.

Torsdagen den 5 november kommer vi att diskutera;
  • Revideringsförslag till LundaEkoII. Dessa kommer att skickas ut innan mötet till klimatnätverket och de som meddelar att de önskar se utkastet.
  • Nästa steg i biogasfrågan. Vi har fått fråga ut Karin Svensson Smith. Nästa steg som vi diskuterat är att försöka skriva ihop en skrivelse om problematiken. Vad vill vi säga? Var når vi bäst ut med vårt budskap?
  • Nationellt möte med klimatnätverket. Den 6-7/11 håller klimatnätverket ett nationellt möte för att diskutera den färdplan för att uppnå MP:s klimatmål som ska tas fram. Detta beslutades på kongressen tidigare i år som del av en motion om att skärpa MP:s klimatpolitik.
Varmt välkommen. Om du har några som helst frågor hör av dig till

Datum och tid: torsdag 5 november kl. 18.00
Plats: MP:s kansli, Lilla Fiskaregatan 10.

MP Lunds klimatnätverk/Mikael Novén

Tour de COP

Torsdagen den 12 november får Miljöpartiet i Lund besök av en grupp partivänner från Norge och Sverige som ska cykla till klimattoppmötet i Paris. Vi ansluter oss till dem och cyklar med en bit på vägen, mellan Lund och Malmö. Exakt tid och samlingsplats meddelas senare på medlemswebben.

Dag mot våld och för jämställdhet

Onsdagen den 25 november blir en dag mot våld och för jämställdhet. Initiativtagare är Kvinnojouren och Miljöpartiet är med som medarrangör. Under eftermiddagen och kvällen blir det ett smörgåsbord av korta föreläsningar i Stadshallen. Kvällen avslutas med en ljusmanifestation. De arrangerande föreningarna kommer att ha bokbord i Stadshallens foajé och berätta om sitt jämställdhetsarbete. Vill du vara med och hjälpa till? Hör av dig till Emma Nilsson

Bild: detalj ur foto taget av Ola Persson

Manifestation mot pälsindustrin

Fredagen den 28 november kl. 17.00 ordnar Djurens Rätt en manifestation mot pälsindustrin på Clemenstorget i Lund. Manifestationen vill uppmärksamma det lidande djur inom pälsindustrin utsätts för. Mårten Roslund från Grön Ungdom är en av talarna.

Studiebesök på härbärget för utsatta EU-medborgare

Jag gläds innerligt över att MP Lund nu har besökt Skånes enda härbärge för utsatta EU-medborgare, beläget i Lund och som hjälpt drygt 100 individer det här året med att få möjligheten att tillgodose sina basbehov. Det var MP i förhandlingar för ungefär ett år sedan som såg till att frågan blev prioriterad och vi gladdes då åt att det fanns medhåll från röda respektive rosa för insatser. Om drygt en vecka kommer ytterligare cirka 40 individer få möjligheten att erbjudas värme och skydd i husvagnar på Källby Camping. Dessutom öppnar Vinternatt Helgeand upp för 8 personer på sitt härbärge. Fantastisk och föredömlig utveckling!

Intresset är stort och det visar sig inte minst på donationer. Flera medlemmar i MP donerar sin tid som volontärer på Hjälp tiggare i Lunds härbärge, flera har givit sovsäckar och dylikt. Med 40 nya platser kommer mycket nytt att behöva köpas in. Jag önskar dock att vi minskar mängden. Därför får en gärna kontakta mig om en har något att skänka, till exempel hygienartiklar, täcken, kuddar, lakan eller kastruller. Tänk husvagnsliv. Har en någon timme i veckan som en skulle vilja engagera sig som volontär och utföra konkret medmänsklighet är en också mer än välkommen att kontakta mig!

Stort tack för alla insatser, i solidaritetens namn!

//Joakim Månsson Bengtsson, stolt företrädare för MP Lund

Bild: Studiebesök på Hjälp tiggare i Lunds härbärge. Medv. Emma Nilsson, Emma Berginger, Fredrik Toreblad, Ulf Nymark, Mikael Novén och Joakim Månsson Bengtsson. Fotograf: Joakim Månsson Bengtsson

Grön trafikpolitik i Lund

Torsdagen den 15 oktober bjöds det på klimatpolitiskt seminarium där Emma Berginger och Ulf Nymark presenterade hur trafikinfrastrukturen i Lund förändrats och förändras av Miljöpartiet. Dessutom presenterades vilka satsningar som är på gång, däribland diskussion om startsträcka för en "cykelhighway" mellan Lund och Malmö och planerad utbyggnad av motorvägsavfarter. Lunds kommuns utsläpp av växthusgaser på grund av transporter har inte gått ned de senaste 5 åren vilket de kommer behöva göra om vi ska nå våra klimatmål enligt LundaEko. Utöver diskussioner om vad som faktiskt är på gång hann vi diskutera idéer om hur vi kan bygga staden säkrare och grönare. Bland idéerna fanns mer grönyta mellan gång- och cykelvägar och färgglada vägstreck som "nudge" och hjälp för en säkrare trafik.

Mikael Novén

Bibliotek på kansliet

Ni vet väl att vi har ett litet bibliotek på kansliet? Under årens lopp har vi samlat på oss en hel del böcker och det är roligt om de kan komma till användning! Därför är det fritt fram att låna hem en bok eller två av dem som finns i mötesrummet. Skriv upp ditt namn och lånedatum på listan som hänger i bokhyllan. Om du har böcker hemma som du inte behöver och som du tror kan intressera andra medlemmar får du gärna donera dem till biblioteket.

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29

Dennis Svensson
kassör och ansvarig för externa aktiviteter

0761-67 72 75

Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt, ansvarig för interna aktiviteter


Emma Fager Malmström
ansvarig för interna aktiviteter

0704-82 98 38

Axel Hallberg
ansvarig för kommunikation

0722-02 38 03

Björn Johansson
ansvarig för medlemswebb och extern webb


Emma Nilsson
ansvarig för interna aktiviteter

0733-72 23 52

Hanna Örnskär
ansvarig för externa aktiviteter

0702-99 38 40


Kommunalråd

Emma Berginger

0709-27 81 94

 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande


Sofie Lemontzis


Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom
Julius EberhardGröna Studenter

Danial Ali Akbari, språkrör


Sofie Lemontzis, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Måndag 2 november 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Torsdag 5 november 18.00
Klimatnätverksmöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 10 november 17.30
Föreläsning: Sustainable Production and Consumption
Föreläsare: Naoko Tojo
Arrangör: Gröna Studenter
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 12 november
Tour de COP – cykling för klimatet
 
Måndag 16 november 18.00
Medlemsmöte
Fika från kl. 17.45
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Tisdag 17 november 17.30
AU-möte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 23 november 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 24 november 17.30
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Onsdag 25 november
Dag mot våld och för jämställdhet
Plats: Stadshallen och Stortorget
 
Lördag 28 november17.00
Manifestation mot pälsindustrin
Arrangör: Djurens rätt
Plats: Clemenstorget

Lördag 28 november
Internationella köpfria dagen
 
Söndag 29 november
Internationell aktionsdag inför COP15
 
Måndag 30 november 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 30 november
Klimattoppmöte i Paris
 
Lördag 12 december 15.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Lördag 12 december 18.00
Julavslutning
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Måndag 14 december 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Copyright © 2015 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp